Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
Balvu novads

Balvu ezerā pirmo reizi noticis Baltijas čempionāts ūdens motocikliem

26.jūlijā Balvu ezerā pirmo reizi Latgales reģionā un Balvu novadā norisinājās Baltijas valstu čempionāta I posms un Latvijas čempionāta ūdensmotocikliem 4.posms, kurā piedalījās kopumā vairāk nekā 40 braucēji ne tikai no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, bet arī no Krievijas un Polijas un sadalīja godalgotās vietas 11 klasēs.

Galerija

 

Balvu novada Domes ārkārtas sēde

Balvu novada Domes ārkārtas sēde notiks 2014.gada 29.jūlijā, plkst.10.00. Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)

Darba kārtībā:

1. Par Birutas Vizules iecelšanu Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktora amatā. (ziņo I.Kaļva)

2. Par Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktora mēneša darba algas noteikšanu. (ziņo I.Kaļva)

3. Par grozījumiem Balvu novada Pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikumā. (ziņo I.Puriņa – Eglīte)

4. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu un atvaļinājuma pabalsta izmaksu Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai. (ziņo I.Ločmele)

5. Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam” Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Tilžas internātpamatskolā”. (ziņo A.Vrubļevskis)

6. Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam ”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Balvu bērnu un jauniešu centrā”. (ziņo A.Vrubļevskis)

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 28 jūlijs 2014 17:43)

 

Nebijis notikums Balvos – Baltijas čempionāts ūdens motocikliem

26.jūlijā Balvu ezerā pirmo reizi Latgales reģionā un Balvu novadā norisināsies Baltijas un Latvijas čempionāts ūdens motocikliem.
Šobrīd Baltijas un Latvijas čempionātā ūdens motocikliem pieteikušies jau 55 braucēji no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas un Polijas: Jānis Uzars (Ski GP, Latvija), Grēta Zalcmane (KI Junior 8 – 12, Latvija), Krista Uzare (Ski Ladies Ltd, Latvija), Kaspars Žūriņš (Veteran 35+, Latvija), Kārlis Žūriņš(Ski Junior 13-15, Latvija), Jānis Uzars (SKI Stock, Latvija), Pēteris Līkums (Hobby, Latvija), Pēteris Līkums (veterāni 35+, Stock, Latvija), Pēteris Igals (SKI GP, Latvija), Pēteris Igals (SKI Veteran, Latvija), Kallar Peedu (Runabout NA, Igaunija), Peteris Kitins (Runabout 4T, Runabout GP, Latvija), Marten Männi (Ski Junior 8-12, Ski Stock, Igaunija), Marek Kadak (Ski GP, Ski Stock, Igaunija), Dana Igala (SKI Ladies, Latvija), Ott Reinaas(Ski Stock, Ski Hobby, Igaunija), Teet Järvet (Ski Stock, Ski Hobby, Igaunija), Teet Alasoo (RunaBoat Stock,GP, Igaunija), Rolands Fukss (Ski Lite, Latvija), Roman Klimenko (Runabout stock, Runabout GP, Krievija), Jānis Burka (Runabout Stock NA, Latvija) un citi profesionāli braucēji.

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 21 jūlijs 2014 16:16)

Lasīt tālāk...

 

Laipni aicināti iepazīt Balvu novadu!

Šīs nedēļas sākumā tika uzstādīti 2 jauni tūrisma stendi. Viens no tiem uzstādīts Tilžas centrā, otrs stends uzstādīts pie Balvu novada robežas braucot no Rēzeknes puses stāvlaukumā aiz Ičas tilta. Stendos iespējams aplūkot informāciju par kultūrvēstures objektiem, muzejiem, amatniecību, lauku labumiem, aktīvās atpūtas iespējām un naktsmītnēm mūsu novadā. Ar šiem darbiem noslēdzas projekta “Tūrisma infrastruktūras attīstība Balvu novadā” realizācija. Projekta ietvaros izvietotās tūrisma norādes zīmes un stendi veicinās objektu atpazīstamību un apmeklētību kā arī piesaistīs ceļotāju uzmanību. Tūristiem būs ērtāk atrast un sasniegt apskates objektus kā arī orientēties Balvu novadā.

Lasīt tālāk...

 

Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem

Lai novērstu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusa tālāku izplatību Latvijā, bet jo īpaši karantīnas aizsardzības un uzraudzības teritorijās, kā arī noteiktajā karantīnas inficētajā un riska teritorijā, cūku novietņu īpašniekiem, uzņēmumiem un medniekiem, jāveic noteiktie biodrošības pasākumi, kuru vidū vieni no svarīgākajiem – dezinfekcijas pasākumi.
Pēc PVD rīcībā esošās informācijas uz šo brīdi ĀCM piemērotākos dezinfekcijas līdzekļus var iegādāties lielākajās veterināro zāļu lieltirgotavās.

Lasīt tālāk...

 

Optiskā tīkla piekļuves punkti

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu īsteno projektu „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos”, kurš tiek realizēts, lai Latvijas Republikas attālinātās lauku teritorijas attīstītu nākamās paaudzes telekomunikāciju tiklus (NGN), kā arī sasniegtu stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei “Eiropa 2020” un Digitālajā programmā Eiropai nospraustos mērķus - līdz 2020.gadam nodrošināt jebkuram Eiropas Savienības (ES) iedzīvotajam iespēju saņemt interneta pieslēgumu ar lejupielādes ātrumu virs 30 Mbit/s un ka vismaz 50 % no ES mājsaimniecībām abonē interneta pieslēgumu ar lejupielādes ātrumu vairāk nekā 100 Mbit/s.

Lasīt tālāk...

 

Āfrikas cūku mēra ārkārtas situācijas zonā iekļauts arī Balvu novads

Šodien valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajā teritorijā. Ņemot vērā to, ka ĀCM konstatēts trīs mājas cūku novietnēs ārkārtējās situācijas zonā un ir apstiprināts ĀCM Valkas novada Ērģemes pagastā, līdz 2014. gada 1. oktobrim ārkārtējā situācija papildus tiek izsludināta visā Rēzeknes un Ludzas novada teritorijā, kā arī Alojas, Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu, Valkas, Burtnieku, Kocēnu, Beverīnas, Strenču, Priekuļu, Raunas, Smiltenes, Apes, Alūksnes, Viļakas, Balvu, Rugāju, Baltinavas un Kārsavas novados, kā arī Preiļu novada Pelēču, Preiļu un Aizkalnes pagastos un Riebiņu novada Riebiņu, Rušonas un Silajāņu pagastos. Līdz šim jau ir izsludināta ārkārtējā situācijā Aglonas, Krāslavas, Dagdas, Zilupes, Ciblas novados, Daugavpils novada Ambeļu, Biķernieku, Demenes, Dubnas, Laucesas, Maļinovas, Naujenes, Salienas, Skrudalienas, Tabores, Vecsalienas un Višķu pagastos.

Lasīt tālāk...

 

Ielaisti zandartu mazuļi Balvu ezerā

Šodien Balvu novada pašvaldība projekta „Zandartu mazuļu ielaišana Balvu ezerā”, Nr.1.5. projekta ietvaros Balvu ezerā ielaida 16 tūkstošus gab. vienvasaras zandartu mazuļus. Zivju mazuļus izaudzēja un piegādāja z/s Skaldas no Kuldīgas novada.
Projekts tika izstrādāts šī gada februāra mēnesī un iesniegts Valsts atbalsta pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”. Šī gada 27.marta Zivju fonda padomes sēdē projekts tika atbalstīts un piešķirts finansējums 16000 gab. vienvasaras zandartu mazuļu ielaišanai.

Lasīt tālāk...