Noskaidroti Balvu novada pašvaldības ideju konkursa „Par Balvu novada logo un moto izstrādi” uzvarētāji

Kategorija: Bez kategorijas
Piektdiena, 29 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 29 Jūnijs 2018 16:13

abc

Lai veicinātu Balvu novada atpazīstamību un vienotu vizuālā tēla veidošanu, kā arī Balvu novada iedzīvotāju piederības sajūtu novadam, Balvu novada pašvaldība organizēja atkārtotu atklātu ideju konkursu „Par Balvu novada logo un moto izstrādi”, kurš noslēdzās 10.jūnijā.

28.jūnijā notika ideju konkursa „Par Balvu novada logo un moto izstrādi” žūrijas komisijas* sēde, kurā tika noskaidroti šī konkursa uzvarētāji.

Par labāko logo idejas autoru gan iedzīvotāju balsojumā, gan žūrijas komisijas vērtējumā tika atzīta Linda Logina no Jūrmalas, bet moto idejas balsojumā gan iedzīvotāju balsojums un žūrijas vērtējums ievērojami atšķīrās, un gala rezultātā visvairāk punktu saņēma moto „Novads ar vērtībām” autors Nauris Cinovics no Bauskas. Tikmēr iedzīvotāji visvairāk balsu bija atdevuši par moto „Vienotība. Vide. Virzība”. Uzvarētāji - Linda un Nauris - saņems naudas balvu 150 EUR vērtībā.

Kopumā konkursam tika iesniegtas 36 idejas - gan moto, gan logo piedāvājumi, gan kopīgā, gan atsevišķā piedāvājumā. Viens no tiem tika noraidīts, jo neatbilda konkursa nolikuma prasībām, vienā aploksnē tika ievietotas vairākas idejas, līdz ar to tika iesniegti 27 logo un 23 moto piedāvājumi.

Ikvienam Balvu novada iedzīvotājam, un ne tikai, līdz 10.jūnijam bija iespēja nobalsot par sev tīkamāko ideju. Balsošana notika pašvaldības facebook profilā, kur katram darbam tika skaitīts, cik „like” jeb „patīk” tiek nospiests. Tiem, kuri neizmanto facebook, tika dota iespēja nobalsot Balvu Centrālajā bibliotēkā Pieaugušo lasītavā, aizpildot anketu, to izmantoja 11 balsotāji. Šo abi balsojumu rezultāti tika summēti.

Konkursā iesniegto darbu vērtēšana notiks divās kārtās. Vispirms to darīja konkursa komisija, bet pēc tam labākie darbi tika nodoti sabiedrības balsojumam pašvaldības mājas lapā. Galīgais vērtējums sastāv no 50% žūrijas vērtējuma un 50% sabiedrības pārstāvju balsojuma.

Paldies visiem, kuri piedalījās ideju konkursā „Par Balvu novada logo un moto izstrādi!

*Konkursa komisijas sastāvā bija komisijas priekšsēdētājs Aigars Pušpurs - Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, komisijas locekļi - Egons Salmanis – Balvu novada Domes deputāts, Pēteris Kalniņš – Balvu novada Domes deputāts, Gunta Raibekaze – Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece, Ruta Cibule – Balvu Centrālās bibliotēkas vadītāja, Olga Siņica – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja, Iluta Mežule – Balvu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste, Maija Laicāne– Kubulu pagasta kultūras pasākumu organizatore, Anita Kairiša - Balvu Mākslas skolas skolotāja, Ineta Bordāne – P/A Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centra tūrisma organizatore un direktora p.i., Dārija Semjonova – Balvu Valsts ģimnāzijas 11.klases skolniece.

Iluta Mežule

Balvu novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei