Balvu novada vēlēšanu komisijas paziņojums par iecirkņu komisiju izveidošanu Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 26 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 27 Marts 2019

Saskaņā ar Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisijas izveidošanas instrukciju, Balvu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs nosaka iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu: no 2019.gada 26.marta līdz 2019.gada 12.aprīlim plkst. 16.00

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapas var saņemt:

Balvu novada pašvaldībā pieņemamā istabā (Bērzpils 1A, Balvi, 2.stāvā 28.kabinetā)
Balvu novada pagastu pārvaldēs
CVK mājas lapā

Lasīt tālāk ...


70 gadi 25.marta represijām 1949.gadā

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 26 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 26 Marts 2019

galvenais-attels

25.martā daudzās vietās Latvijā pulcējas ļaudis, lai atcerētos, lai pieminētu, lai godinātu 1949. gada 25.marta komunistiskā genocīda upurus, cilvēkus, kuri izcieta smagu un nežēlīgu likteni. Tie bija cilvēki, kuriem tika piešķirts “tautas ienaidnieku” statuss. Patiesībā, tie bija cilvēki, kuriem piederēja zeme, savas mājas un labi iekoptas saimniecības. Tie bija cilvēki, kuri aizstāvēja savu zemi un ģimenes no okupantu terorisma.

Lasīt tālāk ...


Izstāde “Atmiņas par Sibīriju”

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 26 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 26 Marts 2019

Foto_muzejs_03262019.jpg

22.martā Balvu Novada muzejā, pieminot 1949.gada deportāciju un komunistiskā genocīda upurus, atklāta izstāde “Atmiņas par Sibīriju’’.

Nolasot vairākus fragmentus no Politiski represēto atmiņu pierakstiem un akcentējot faktu, ka šī gada 25.martā aprīt 70 gadi kopš 1949.gada deportācijas, pasākumu atklāja Balvu Novada muzeja vadītāja Iveta Supe.

Lasīt tālāk ...


Vēl viens liels solis pretī XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 26 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 26 Marts 2019

galvenais-attels

23.martā Kubulu kultūras namā tikās Balvu un Rugāju novada dejotāji, lai parādītu, ko ir apguvuši, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks Rīgā 2020. gadā no 6. jūlija līdz 12. jūlijam.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 25 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 25 Marts 2019

2019.gada 28.martā, plkst. 10.00 notiks Balvu novada domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

Lasīt tālāk ...


Tirgus ielā uzstādīta apstāšanās aizlieguma ceļa zīme

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 22 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 22 Marts 2019

tmb20190322103923Vēršam autovadītāju uzmanību uz to, ka pamatojoties uz šī gada janvārī pieņemto domes lēmumu, ir uzstādīta un darbojas aizlieguma zīme Nr.326 „Apstāties aizliegts”, papildzīme Nr.805 „Darbības zona”, papildzīme Nr.834 „Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā” Tirgus ielā un ir uzkrāsoti 2 horizontālie apzīmējumi Nr.947 Partizānu ielā.

Tātad šajā vietā apstāties ir aizliegts!

Skatīt attēlus


Tilžas internātpamatskolā rit pēdējais mācību gads. Debatē par tālāku izglītības iestāžu nākotni

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 21 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 21 Marts 2019

tmb20190321130439

Lai arī Tilžas internātpamatskola (TIPS) ir viena no divām internātskolām Latvijā, kura vēl joprojām strādā, tomēr šī gada februārī kļuva skaidrs, ka tā būs jāslēdz, tāpat kā pārējās internātskolas valstī, jo Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), kas līdz šim finansēja šīs izglītības iestādes, naudu to uzturēšanai vairs nepiešķirs, ko paredz grozījumi Izglītības likumā. Proti, jaunu internātskolu dibināšana no 2018. gada 1. janvāra nav atļauta. Internātskolas, kas nodibinātas līdz minētajam datumam, valsts līdzfinansēja līdz 2018. gada 31. decembrim. No šī gada 1. janvāra internātskolu uzturēšanas izdevumus sedz pašvaldības. Savukārt internātskolu pedagogu darba samaksu no valsts mērķdotācijas šogad segs tikai astoņiem mēnešiem.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Domes ārkārtas sēde

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 20 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 20 Marts 2019

2019.gada 21.martā, plkst. 16.00 notiks Balvu novada Domes ārkārtas sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par dalību projektu konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2.„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Kultūras objektu atjaunošana Balvu novada pagastos”. (ziņo A.Vrubļevskis)
2. Par dalību projektu konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2.„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Bērnu rotaļu laukumu labiekārtošana Balvu novada Vīksnas, Lazdulejas un Tilžas pagastos”. (ziņo I.Daukste)


Komiteju darba kārtības

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 18 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 18 Marts 2019

Sociālā un veselības aprūpes jautājumu komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2019.gada 21.martā, plkst.9.00.

Lasīt tālāk ...


Tikšanās par Tilžas pagasta izglītības iestāžu reorganizāciju

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 18 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 18 Marts 2019

20.martā plkst.17.00 Tilžas Kultūras namā tikšanās ar Balvu novada Domes deputātiem un pašvaldības administrācijas pārstāvjiem par Tilžas pagasta izglītības iestāžu reorganizāciju.

Īpaši aicināti izglītības iestāžu darbinieki un bērnu vecāki!


Konkursa “Cauri mūžiem Latgales karavīra piemiņa ir dzīva” noslēguma pasākums

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 15 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 15 Marts 2019

tmb20190315103233

14.martā norisinājās konkursa “Cauri mūžiem Latgales karavīra piemiņa ir dzīva” noslēguma pasākums, kas viens no pasākumiem, kurš veltīts "Latgales partizānu pulkam 100", gatavojoties 5.jūlijam, kad Balvos svinēsim Latgales partizānu pulka 100 gadi, un šis pasākums iekļauts Latvijas armijas un Neatkarības kara simtgades centrālo pasākumu plānā.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei