Sanāksme par Balvu un Pērkonu ezeru apsaimniekošanu

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 26 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2018

Jau iepriekš tika vēstīts, ka Latvijas Universitāte (LU) un Balvu novada pašvaldība, kā sadarbības projekta partneris, īsteno projektu “Antropogēnās mijiedarbības ietekmju uz Balvu un Pērkonu ezeru ekosistēmām izpēte”. Projekta ietvaros, veicot ezeru apsekošanu, tiek analizēti hidroķīmiskie un hidrobioloģiskie parametri, ihtiofauna, arī sedimentu biezums un sastāvs, gatavots ezeru ekoloģiskā stāvokļa slēdziens un ieteikumi apsaimniekošanai.
Lai pilnvērtīgi un efektīvi sagatavotu rekomendācijas Balvu un Pērkonu ezeru apsaimniekošanai uz sanāksmi tika aicināti pieguļošo zemju īpašnieki un citi interesenti, lai paustu viedokļus un ieteikumus, ko uzklausīja gan Balvu novada pašvaldības, gan LU pārstāvji. Bija ieradušies ap 20 iedzīvotājiem.
Tikšanās sākumā LU pētnieks, docents Oskars Purmalis izstāstīja par šī gada laikā paveikto darbu, ņemtajiem ūdens paraugiem, analīzēm, iegūto informāciju par dažādu vielu klātesamību ūdenī, ezeru dziļumu, zivju resursiem. Pētnieks arī runāja par peldošajām salām, ezeru krastu pieejamību un veidiem, kā mazināt piesārņojumu. Pastāstīja par piesārņojuma ierobežošanas iespējām - mākslīgo mitrāju, kas tiek radīts ar mērķi bioloģiski attīrīt notekūdeni no piesārņojuma.

Lasīt tālāk ...


Ikgadējā pensionēto skolotāju tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 26 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2018

galvena

Kā ikkatru gadu, arī šogad, skaistā rudenīgā dienā, 26.oktobrī, Balvu muižā Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kolektīvs uz satikšanos aicināja pensionētos pedagogus no visām Balvu novada skolām, arī Briežuciema pagasta, lai arī skolas tur vairs nav, bet ir pulciņš skolotāju, kuri ir beiguši savas aktīvās darba gaitas.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Domes sēdes darba kārtība

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 22 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 22 Oktobris 2018

2018.gada 25.oktobrī, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

Lasīt tālāk ...


Pastāsti – kas ir vajadzīgs Latgalē!

Kategorija: Jauniešiem
Trešdiena, 24 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 24 Oktobris 2018

tmb20181024085422

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un reģiona pašvaldībām uzsāk projekta “Civis novus” īstenošanu. Līdz 2018. gada izskaņai reģionā tiks organizētas 6 strukturētā dialoga diskusijas novados ar politikas veidotājiem, lēmumu pieņēmējiem, vietējiem uzņēmējiem, skolu pārstāvjiem, pašiem jauniešiem un citiem interesentiem pasākumu “Kafija ar politiķiem” laikā.

Lasīt tālāk ...


Konkursa “Gada balva uzņēmējdarbībā” nominanti

Kategorija: Uzņēmējdarbība
Pirmdiena, 22 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 22 Oktobris 2018

1. Gada lauksaimnieks

z/s “IESALNIEKI”, īpašnieks Pēteris Ločmelis, Briežuciema pagasts
z/s “Dobenieki”, īpašniece Liene Ivanova, Balvu pagasts
Lilita un Juris Kvitkas (piena un zīdītājgovju saimniecība), Tilžas pagasts

Lasīt tālāk ...


Mūžības ceļos devies prāvests emeritus Jānis Bārtulis

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 19 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 19 Oktobris 2018

tmb20181019143913Šorīt, 19.oktobrī, 91 gada vecumā, mūžībā aizgāja Rēzeknes-Aglonas diecēzes Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu prāvests emeritus Jānis Bārtulis. Atvadīšanās no priestera notiks pirmdien, 22.oktobrī plkst.17.00 psalmi, plkst.19.00 Sv.Mise, otrdien, 23.oktobrī plkst.11.00 bēru Sv.Mise Balvu Romas katoļu baznīcā, kuru vadīs Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis. Priesteris tiks guldīts zemes klēpī Balvu Romas katoļu baznīcas dārzā.

Priesteris Jānis Bārtulis dzimis 1927. gada 14. oktobrī Rēzeknes apriņķa Maltas pagastā. Bērnības gados ģimene pārcēlusies uz Kurzemi. Pamatizglītību ieguvis Talsu rajona Vandzenes un Laucienas pamatskolās (1936.-1942.). Tālāk mācības turpinājis Talsu ģimnāzijā (1943.-1947.) Ģimnāzijas laikā neklātienē mācījies arī Leo Svempa Mākslas studijā (1943.-1945.). Pēc vidusskolas beigšanas 1947. gadā iestājies Rīgas Romas katoļu Garīgajā seminārā.

Lasīt tālāk ...


Ārkārtas komitejas darba kārtība

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 19 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 19 Oktobris 2018

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2018.gada 22.oktobrī, plkst.9.00.

Darba kārtībā:
Par Balvu novada Domes Atzinības raksta piešķiršanu. (ziņo R.Šubeniece)


Biznesa ideju konkurss “Esi uzņēmējs Balvu novadā”

Kategorija: Uzņēmējdarbība
Trešdiena, 26 Septembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Septembris 2018

Balvu novada pašvaldība izsludina konkursu “Esi uzņēmējs Balvu novadā”. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Balvu novadā, sekmējot jaunu uzņēmumu veidošanos, darba vietu rašanos, preču un pakalpojumu noietu, prioritāri atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām.

Granta pretendents ir fiziska persona, kura plāno uzsākt un veikt uzņēmējdarbību Balvu novada administratīvajā teritorijā.

Konkursa īstenošanai no Balvu novada pašvaldības kārtējā gada budžeta līdzekļiem piešķirts Grants, nosakot vienam konkursa pretendentam maksimāli pieejamo neatmaksājamo atbalsta summu ne vairāk kā 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro). Granta pretendentam ir jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5% apmērā no piešķirtās Granta summas.

Grantu piešķir:

  • uzņēmuma reģistrācijas izmaksām;
  • izejmateriālu iegādes izmaksām;
  • iekārtu un inventāra iegādei;
  • mārketinga izmaksām.

Biznesa ideju konkursa pieteikumu iesniegšana no 2018.gada 1.oktobra līdz 19.oktobrim.

Lasīt tālāk ...


Satikšanās prieks „Grāmatu svētkos”

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 19 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 05 Novembris 2018

tmb20181019153640

„Satikšanās brīžiem piemīt tas skaistums, kas mūsu ikdienu dara krāšņu, kas maina mūsu priekšstatus par it kā zināmām lietām un daudz jaunu impulsu kaut kā jauna un nezināma iepazīšanai”, tā atklājot „Grāmatu svētkus” teica Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule.

Lasīt tālāk ...


Balvos jau astoto reizi tiks svinēti Grāmatu svētki

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 02 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 05 Novembris 2018

tmb20181002165507Balvos jau astoto reizi, šogad 19.oktobrī, norisināsies ikgadējie Grāmatu svētki, kuru atklāšana būs Balvu Novada muzejā.

Lasīt tālāk ...


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Pirmdiena, 15 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 17 Oktobris 2018

2018. gada 25. septembrī Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, e-pasta adrese - Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tīmekļa vietne - www.vpvb.gov.lv) iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums - Kūdras ieguves lauku paplašināšanai „Lutinānu purvs” kūdras atradnē Balvu novada Lazdulejas un Briežuciema pagastos (ziņojuma redakcija uz 25.09.2018.).

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei