Aizdegsim Balvu pilsētas 91.dzimšanas dienas sveces Balvu Novada muzejā

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 11 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 11 Februāris 2019

http://balvi.lv/images/afisa/02-11_jBa0pkCMp7E8l7U4jPJrNimSfgpSlsZn.jpg


Seminārs Balvos “Daudzdzīvokļu māju renovācija. Kvalitatīva būvniecība un #ESfondi piesaiste”

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 07 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 21 Februāris 2019

2019.gada 21.februārī Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum Balvos organizē semināru “Daudzdzīvokļu māju renovācija. Kvalitatīva būvniecība un #ESfondi piesaiste”. Seminārā informēs par Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programmas nosacījumiem, pieredzi un sniegs ieteikumus. Pasākumā piedalīsies arī Patērētāju Tiesību aizsardzības centrs pārstāve, kas pastāstīs, kā gudri izvēlēties būvmateriālus, bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kolēģi atgādinās par Ugunsdrošības noteikumu ievērošanu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās.

Lasīt tālāk ...


VID aicina uz semināriem Latgalē par to, kāpēc šogad ir īpaši svarīgi iesniegt Gada ienākumu deklarāciju

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 06 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 15 Februāris 2019

Pagājušajā gadā īstenotās nodokļu reformas ietvaros Latvijas nodokļu politikā ir ieviesta nodokļu progresivitāte. Tas nozīmē, ka kopš 2018.gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes (20% vai 23%) un neapliekamā minimuma lielums atkarīgs no katra iedzīvotāja individuālajiem kopējiem ienākumiem. Ja cilvēka ienākumi 2018. gada laikā bijuši mainīgi, šogad var rasties situācija, ka gada laikā nodokļi nav nomaksāti atbilstošā apmērā, un šogad šī starpība jāatmaksā valsts budžetā.

Lasīt tālāk ...


Balvu novads tika pārstāvēts tūrisma izstādē “Balttour 2019”

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 06 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 15 Februāris 2019

tmb201902060912263. februārī noslēdzās Latvijas tūrisma lielākais gada pasākums – 26. starptautiskā tūrisma izstāde–gadatirgus “Balttour 2019”, kurā, kopā esot vienotajā Latgales reģiona stendā, strādāja arī Balvu novada tūrisma organizatore Ineta Bordāne un kopā ar Viļakas un Rugāju novadu tūrisma speciālistēm prezentēja tūrisma un atpūtas iespējas Balvu novadā un Ziemeļlatgalē.

Lasīt tālāk ...


NVA aicina darba devējus pieteikties subsidēto darbavietu izveidei

Kategorija: Uzņēmējdarbība
Trešdiena, 06 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 06 Februāris 2019

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs visā Latvijā līdz šī gada 19. februārim pieņem darba devēju pieteikumus subsidēto darbavietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) ietvaros. Tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, subsidētajās darbavietās nodarbinot NVA reģistrētos bezdarbniekus.

Lasīt tālāk ...


Alfa kurss Balvos

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 04 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 04 Februāris 2019

tmb20190204175256

Ikvienam cilvēkam ir daudz jautājumu – par dzīves jēgu, savu eksistenci, Dieva esamību, par laimes priekšnosacījumiem, darbu, mācībām, atpūtu, ģimeni, par nākotni. Alfa kurss ir vieta, kur meklēt atbildes.

Lasīt tālāk ...


Paziņojums par lokālplānojumu

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Pirmdiena, 04 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 04 Februāris 2019

Balvu novada dome 2019.gada 24.janvārī ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Veldrītes”, Rubeņi, Bērzkalnes pag., Balvu novadā” apstiprināšanu”, kā arī izdevusi 2019.gada 24.janvāra saistošos noteikumus Nr.3/2019 “Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Veldrītes”, Rubeņi, Bērzkalnes pag., Balvu novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa “Teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas” (protokols Nr.1, 24.§).

Vairāk informāciju var skatīt:

Lēmums par apstiprināšanu


Balvu stadiona slidotava

Kategorija: Aktualitātes sportā
Pirmdiena, 04 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 04 Februāris 2019

Informējam, ka neatbilstošu laika apstākļu (atkušņa) gadījumā slidotava Balvu stadionā (Sporta iela 8) diemžēl nedarbosies. Aicinām sekot līdzi informācijai, kas tiks publicēta Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv, kā arī pašvaldības Facebook lapā.


Koprades diena Balvos

Kategorija: Uzņēmējdarbība
Pirmdiena, 04 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 07 Februāris 2019

LIAA

Jau martā LIAA Rēzeknes biznesa inkubators uzņem jaunus dalībniekus - ideju autorus un uzņēmējus. Koprades dienā Balvos pastāstīsim, kā vari kļūt par vienu no mums un saņemt atbalstu savas idejas attīstībai.

Lasīt tālāk ...


Paziņojums par publisko apspriešanu

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Ceturtdiena, 31 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 31 Janvāris 2019

Balvu novada dome 2019.gada 24.janvārī pieņēma lēmumu Nr.1, 23.§ “Par lokālplānojuma redakcijas nekustamajam īpašumam “Mežaine”, Krišjāņu pagastā Balvu novadā pilnveidošanu un redakcijas nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 2019.gada 31.janvāra līdz 28.februārim.

Lokālplānojumu publiskās apspriešanas sanāksme notiks 11.02.2019. plkst.17:00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvi, 3. stāvā zālē (telpa Nr.39).

Lokālplānojumu publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas sanāksme notiks 01.03.2019. plkst. 15:00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvi, 3. stāvā zālē (telpa Nr.39).

Ar lokālplānojumu projektiem publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

  • Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvi, 2. stāvā, 28.kabinetā darba dienās darba laikā;
  • interneta mājas lapā www.geolatvija.lv

Lasīt tālāk ...


Apmācību semināru cikls potenciālajiem LEADER projektu iesniedzējiem

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 31 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 31 Janvāris 2019

tmb20190131091147Biedrība “Balvu rajona partnerība” izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības “Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei