„Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 14 Septembris 2018
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 05 Oktobris 2018 15:55

tmb2018091408574611.septembrī Ludzā norisinājās programmas "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs" seminārs, kurā piedalījās arī Balvu novada pirmsskolas jomas darbinieki. Semināru apmeklēja Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste Lija Bukovska, Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk - PII) "Ieviņa" vadītāja Inga Eisaka, Bērzkalnes PII vadītāja Inta Korlaša, Balvu PII "Pīlādzītis" vadītājas p.i. Ilona Ločmele.

Pirmsskola ir pirmā vieta, kur bērns no ģimenes nonāk iestādes vidē, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī vide būtu bērniem droša un draudzīga, bērna vecākus iesaistoša un atbalstoša, iestādes darbiniekus izglītojoša, stiprinoša un uzraugoša, kā arī lai iestādē īstenotos bērna attīstības vajadzībās centrēta pieeja.

Lai pirmsskolām palīdzētu virzīties uz šo mērķi, nevalstiskās organizācijas – biedrība "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija"” un nodibinājums "Centrs Dardedze" ir izveidojušas preventīvu programmu pirmsskolas izglītības iestādēm "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs".

Programmas mērķis ir veicināt agrīnu sociālpsiholoģisku problēmu identificēšanu un risināšanu, sadarbojoties pirmsskolas darbiniekiem un bērna vecākiem. Samazināt pret bērniem vērstas vardarbības un sociālās izslēgšanas riskus un stiprināt valsts, pašvaldību, nevalstiskā un privātā sektora sadarbību, attīstot uz bērnu vērstu pieeju lēmumu pieņemšanas procesos gan valsts, gan pašvaldību līmenī.

Balvu novada pedagogi jau saņēmuši programmas "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs" atbalstu, pavasarī apgūstot "Džimbas deviņu soļu drošības programmu", kā rezultātā katrā novada PII ir Džimbas aģenti, kuri apguvuši teorētiskās zināšanas Džimbas deviņu soļu drošības programmas metodikā un saņēmuši metodisko materiālu komplektu.

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
izglītības darba speciāliste Lija Bukovska

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei