Kursi starpnovadu angļu valodas skolotājiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 02 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 05 Oktobris 2018 15:55

28.septembrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika tālākizglītības kursi “Svešvalodas mācīšanas metodika 21. gadsimta izglītības kontekstā” angļu valodas skolotājiem, kurus vadīja Oxford University Press konsultante un lektore Dace Miška. Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu skolotāji runāja un modelēja tādu mācību procesu, kurā svarīgas ir ne tikai skolēnu valodas prasmes, bet arī sadarbības un pašvadītas mācīšanās prasmes. Skolotāji darbojās grupās, analizēja, kādas prasmes un kompetences skolēni attīsta un pilnveido, mācoties no jau pieejamajām mācību grāmatām, kā arī, daloties pieredzē, guva jaunas idejas mācību metodikā.

Eva Zučika- Kuzņecova
Svešvalodu MA vadītāja

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei