Noslēdzies Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss “Mana zeme skaistā”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 02 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 05 Oktobris 2018 15:55

“Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā ”Mana zeme skaistā”” no Balvu novada piedalījās 7 skolas - Stacijas pamatskola, Balvu pamatskola, Balvu Valsts ģimnāzija, Tilžas vidusskola, Tilžas internātpamatskola, Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola un Bērzpils vidusskola.

Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros Latvijas novados norisinās projekts “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā””, kura mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes. Konkursa mērķa auditorija ir skolēni no 1. līdz 12.klasei.

Noslēgusies projekta būtiskākā aktivitāte – fotokonkurss, kura ietvaros skolēni tika aicināti uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos telefonus un fotoaparātus. Konkursa darbu iesniegšana notika projekta interneta vietnē www.manazemeskaista.lv, kur skolēniem bija iespēja ievietot savu attēlu pie sava novada, skolas un klases. Mājaslapas apmeklētājiem bija iespēja nobalsot par labākajiem attēliem.

Visvairāk balsu saņēmušo skolēnu darbi tiks izgatavoti kā foto gleznas un izstādīti skolās, lai tos demonstrētu plašai sabiedrībai. Projekta noslēgumā foto gleznas kā dāvinājums nonāks skolu īpašumā, ar skolēnu radošo darbu palīdzību ienesot valsts svētku noskaņu un Latvijas skaistumu mācību iestādēs.

Projekta darba grupa nodrošina visu aktivitāšu realizēšanu projekta ietvaros – skolēnu iesaistīšanu konkursā, konkursa administrēšanu, skolēnu darbu izgatavošanu, foto gleznu nogādāšanu skolās, autoru apbalvošanu un konkursa publicitāti.

Projekta noslēgumā – oktobrī skolām tiks nogādāti visvairāk balsu ieguvušie skolēnu darbi.

Konkursa rezultātus un visvairāk balsu saņēmušos Balvu novada skolēnu darbus aicinām aplūkot šeit!

Aicinām noskatīties arī projekta ietvaros tapušo video.

Leposimies ar Latvijas skaistumu kopā!

“Mana zeme skaistā” projekta darba grupa

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei