Gada balva izglītībā 2018

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 04 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 12 Oktobris 2018 15:46

Šī gada 12.oktobrī plkst.19:00 Kubulu kultūras namā jau piecpadsmito reizi notiks ikgadējais Skolotāju dienas pasākums „Gada balva izglītībā 2018”, kurā tiks sumināti labākie pedagogi dažādās nominācijās.

Pasākumu vadīs aktieris un mūziķis Kristaps Rasims, bet vakara gaitā pedagogus priecēs grupa “Vēja runa”.

Pieteiktie pretendenti:

Nominācijā „Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem”:

 • PIKC RVT Balvu teritoriālās struktūrvienības skolotāja Kristīne Pušpure;
 • Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāja Skaidrīte Veina;
 • Balvu pamatskolas skolotāja Kristīne Jermacāne;
 • Stacijas pamatskolas skolotāja Jana Mežale;
 • Balvu Mūzikas skolas skolotāja Irēna Šņitkina;
 • Balvu Sporta skolas skolotājs Varis Sārtaputnis.

Nominācijā „Par inovācijām izglītības iestādes darbībā”:

 • Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Irīna Krivošejeva;
 • Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāja Zanda Arnicāne;
 • Tilžas vidusskolas skolotāja Irēna Semjonova;
 • Balvu pamatskolas skolotāja Ligita Bukovska - Pole;
 • Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” skolotāja Iveta Voiciša;
 • Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Dace Bratuškina;
 • Balvu Bērnu un jauniešu centra skolotāja Gunita Prokofjeva.

Nominācijā „Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību”:

 • Balvu Valsts ģimnāzijas direktora vietniece metodiskajā darbā Valija Muldiņa;
 • Tilžas internātpamatskolas direktore Iluta Bērziša;
 • Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” vadītājas vietniece Ilona Ločmele.

Nominācijā „Par veiksmīgāko pedagoga debiju”:

 • Bērzpils vidusskolas skolotāja Daina Veida;
 • Tilžas pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Linda Keiša;
 • Balvu Mākslas skolas skolotāja Dace Logina.

Izglītības iestāžu nominācijās:

 • Balvu Valsts ģimnāzija - ”Par sasniegumiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā”
 • Pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” - “Par inovācijām izglītības iestādes darbībā”.

Mīļi gaidīti Balvu un Baltinavas novadu pedagogi pasākumā “Gada balva izglītībā - 2018”!

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei