Pasniegtas Balvu novada „Gada balvas izglītībā 2018”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 15 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 18 Oktobris 2018 09:03

galvena

Šogad, 12.oktobrī, jau piecpadsmito reizi notika ikgadējais Skolotāju dienas pasākums „Gada balva izglītībā 2018”, kurā tika sumināti labākie pedagogi dažādās nominācijās. Pasākumu Kubulu kultūras namā vadīja aktieris un mūziķis Kristaps Rasims, bet vakara gaitā priecēja grupa “Vēja runa”.

Kristaps Rasims, atklājot pasākumu, teica: „Skolotāja darbs ir mazliet tāds mistisks. Jums katru dienu acīs veras cilvēki, kas veidos mūsu valsts nākotni. Varbūt uz jums skatās cilvēks, kurš nākotnē būs valsts prezidents, bet varbūt jūsu priekšā ir cilvēks, kurš kļūs par pasaules slavenu izgudrotāju vai zinātnieku, kurš izgudros zāles, kuras vēl nav atklātas, varbūt tur ir daudzbērnu ģimenes galva, kurš audzinās daudz labus cilvēkus, un nav svarīgi kādā profesijā strādās, galvenais, ka sirdi un dvēseli to darīs, bet varbūt jūs ar savu darbu iedvesmosiet kādu cilvēku un dienās sauksiet par savu kolēģi.”

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva savu uzrunu sāka ar jautājumu: „Ja jums šodien prasītu nosaukt visus olimpiādes uzvarētājus un čempionus, diez vai mēs varētu, bet, ja jums katram pajautātu, vai jūs atceraties savu skolotāju. Atceramies! Un tas ir daudz. Būt par skolotāju ir kaut kas īpašs un varbūt mazliet neparasts. Skolotājs ir tas, kas rosina, virza, mudina atklāt skolēniem jaunas zināšanas, prasmes mācību priekšmetos, bet ne tikai. Māca arī būt labam cilvēkam vispirms. Un skolotājiem šodiena ir iespēja apzināties savu nozīmīgumu tādā kā pārmaiņu procesā, kas šobrīd saistīts ar kompetencēm. Un būt par skolotāju tas ir mazliet vairāk kā darbs. Tā ir milzīga atbildība, kas uzticēta audzinot jauno paaudzi, tas ir radošums, kurš nedrīkst izsīkt ne mirklīti, tā ir aizrautību, kas neskaita gadus, un tas ir sirds siltums, tam jāpietiek ne tikai savai ģimenei, bet arī klasei, kuru audzināt, katram bērnam, kuru no rīta satiekat.

Šodien gribētu vēlēt, nezaudēsim izturību, saglabāsim radošo garu, vairāk ikdienā smiesimies, jo smiekli vairo pozitīvo enerģiju, pagarina mūžu, domāsim gaišas un labas domas un darīsim gaišus darbus mūsu Latvijai, mūsu bērniem un mums pašiem.”

Klātesošos sveikt bija ieradusies Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova, kura uzrunājot pedagogus, teica: „No jums staro daile, jūs esat gudri, darbīgi, radoši, mūždien enerģijas un ideju pārpilni, un tieši ar to mēs pašvaldība lepojamies. Skolotājs, tajā vecumā, kad bērns vēl tikai veidojas par personību, ir paraugs, un to, kādu jūs sevi pasniedzat bērniem, viņi smeļ un uzsūc tā kā mazi sūknīši, un bieži vien viņi, ejot pa dzīvi, atdarina visu to, ko jūs esat viņiem mācījuši. Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Aigara Pušpura un savā vārdā sveicu jūs svētkos un novēlu, lai tas, ko jūs darāt ikdienā, ejot blakus bērniem, ar savām zināšanām, ar savu pieredzi, ar saviem talantiem, ar savu personīgo šarmu, rāda priekšzīmi, kas nekad neapsīkst!”

Kā ierasts šajā pasākumā, tika godināti labākie pedagogi dažādās nominācijās. Nominācijā „Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem” tika izvirzīti seši pretendenti - Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikuma Balvu teritoriālās struktūrvienības skolotāja Kristīne Pušpure, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāja Skaidrīte Veina, Balvu pamatskolas skolotāja Kristīne Jermacāne, Stacijas pamatskolas skolotāja Jana Mežale, Balvu Mūzikas skolas skolotāja Irēna Šņitkina, Balvu Sporta skolas skolotājs Varis Sārtaputnis. Galveno balvu šajā nominācijā saņēma Kristīne Jermacāne. Bērni par Kristīni saka - viņa ir prasīga, stingra, jauka, neatlaidīga, māca ļoti labi, pie viņas ir ļoti liels prieks mācīties un dejot. Savukārt kolēģi Kristīni raksturo, kā ļoti radošu, smaidīgu, jauku, atsaucīgu kolēģi, pie kuras jebkurā brīdī var nāk pēc kāda padoma, pēc kādas foršas, jaukas idejas, kuru aizņemties.”

Nominācijā „Par inovācijām izglītības iestādes darbībā” tika izvirzīti - Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Irīna Krivošejeva, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāja Zanda Arnicāne, Tilžas vidusskolas skolotāja Irēna Semjonova, Balvu pamatskolas skolotāja Ligita Bukovska - Pole, Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” skolotāja Iveta Voiciša, Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Dace Bratuškina, kura arī saņēma galveno balvu. Kolēģes par Daci saka: „Viņa ir dzīvespriecīga, ideju pilna, vienmēr izpalīdz, nekad neatsaka ar savu labo padomu. Ļoti priecē tas, ka viņa to visu var apvienot, jo Dace ir arī māmiņa uz pilnu slodzi, jo audzina trīs bērnus. Jāsaka paldies viņas ģimenei par atbalstu, jo tas jūtams arī darbā. No viņas darba var paņemt ļoti daudz ideju. Novēlam, lai nepazūd dzīves dzirkstelīte, spēks darboties, radīt tālāk skaistas idejas un pilnveidot bērnu nākotni!”

Pasākuma „Gada balva izglītībā” nolikums paredz, ka konkursa organizatori var piešķirt vienu papildus nomināciju. Balvu Bērnu un jauniešu centra skolotāja Gunita Prokofjeva bija izvirzīta nominācijā „Par inovācijām izglītības procesā”, bet novērtējot viņas radošo darbošanos, komisija lēma Gunitai piešķirt papildus nomināciju „Par ieguldījumu jaunatnes politikas īstenošanā un darbā ar jauniešiem”.

Turpretim nominācijā „Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību” tika izvirzīti trīs nominanti - Balvu Valsts ģimnāzijas direktora vietniece metodiskajā darbā Valija Muldiņa, Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” vadītājas vietniece Ilona Ločmele un Tilžas internātpamatskolas direktore Iluta Bērziša, kura arī saņēma galveno balvu. Kolēģi par Ilutu saka, ka viņa katru mirklīti domā par skolas nākotni un likteni un ļoti daudz darījusi skolas labā. Ar sirdsprieku nāk uz darbu, ir ļoti laba attieksme pret darbiniekiem un skolēniem, lai cik arī būtu aizņemta, vienmēr atradīs laiku bērnam, lai uzklausītu, lai saprastu, tāpēc ne velti pie direktores kabineta drūzmējas bērnu pulciņš. Arī darbinieki aiz Ilutas muguras jūtas droši, jo zina, ja būs Iluta, būs arī skola. Viņa esot arī skolas dvēsele, mīļa, smaidīga, bet arī stingra gan pret bērniem, gan kolēģiem. Ilutu vislabāk raksturotu Imanta Ziedoņa dzejas rindas: „ Apiet apkārt...Tas ir vienalga-apiet apkārt ziedam vai apkārt jūrai. Zieds ir tikpat liels kā jūra. Neskriet taisni jūrā, nebrist ziedā, nekāpt cita dvēselē, bet iet tuvu līdzās, apiet apkārt, palikt tuvu.” Jo Iluta nekad neskrien taisni jūrā, bet visu apdomā un rīkojas tā, lai visiem būt labāk, viņa nekad nebrien ziedā, nekāpj cita dvēselē, bet ir tuvu līdzās, uzmundrina, pasmaida, atbalsta gan kolēģus, gan savus bērnus.

Nominācijā „Par veiksmīgāko pedagoga debiju” tika izvirzītas trīs jaunās skolotājas - Bērzpils vidusskolas skolotāja Daina Veida, Tilžas pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Linda Keiša un Balvu Mākslas skolas skolotāja Dace Logina, kura saņēma galveno balvu. Mākslas skolas direktore Elita Teilāne par Daci saka: „Jauna, atraktīva, pilna dažādām idejām. Ļoti labi iekļāvusies Mākslas skolas kolektīvā. Viņa ar atbildību ir uzņēmusies vadīt un audzināt divas klases, vada tikšanos ar vecākiem, kā arī bērnus spēj aizraut, ne tikai ar to, kas jāmāca mākslas skolas stundās – zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, bet arī prot ar bērniem rast kopīgu valodu un kopā ar bērniem jauki pavadīt laiku, gan mācību ekskursijās, gan apmeklējot izstādes. Dace ir ienesusi tādu jauneklīgu dzirksti mūsu kolektīvā.”

Izglītības iestāžu nominācijās balvas saņēma Balvu Valsts ģimnāzija - ”Par sasniegumiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā” un pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” - “Par inovācijām izglītības iestādes darbībā”. Balvu pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”, ir lielākā pirmsskolas izglītības iestāde novadā, kura sniedz atbalstu pedagoģisko, psiholoģisko, medicīnisko korekciju valodas attīstības traucējumu un somatisku saslimšanu gadījumā, nodrošinot masāžas, koriģējošo vingrošanu un logo ritmiku. Tāpēc arī katru gadu ir vērojams izglītojamo skaita pieaugums. Izglītības iestāde rūpējas par bērnu veselību visu gadu, jau vairākus gadus organizējot vasaras nometnes bērniem, kuru galvenais mērķis ir veselīgs dzīvesveids, veselīga dzīvesveida ieviešana dzīvē un ikdienā.

Balvu Valsts ģimnāzijas pedagogi un kolektīvs „Gada balvai izglītībā 2018” tika pieteikts trīs nominācijās un saņēma galveno balvu nominācijā „Par sasniegumiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā”. Ģimnāzijas direktore Inese Paidere, saņemot balvu, teica: „Esmu lepna, ka Balvu Valsts ģimnāzija šogad ir nominēta „Gada balvai izglītībā”. Šogad mēs lepojamies, ka Neatkarīgās Rīta Avīzes skolu topā esam ieguvuši godpilno 18.vietu, un priecājamies, ka no 29 Valsts ģimnāzijām, esam 8.vietā centralizēto eksāmenu kopsavilkumā. Tas viennozīmīgi ir skolotāju mērķtiecīga kopdarba un sadarbības rezultāts. Paldies pagājušā mācību gada 12. klašu audzinātājām, jo viņas ir ieguldījušas lielu darbu, lai skolēnus mērķtiecīgi virzītu augstiem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos.”

Pasākumā pēc 10 gadu pārtraukuma piedalījās arī Baltinavas novada pedagogu saime un Baltinavas novada Domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore, kura savā uzrunā vēlreiz visiem atgādināja skolotāja amata nozīmīgumu:„Pasaulē ir ļoti daudz profesiju, ir tādas kuras aizgājušas jau nebūtībā, kuras vēl tikai būs, ir tādas, kuras ir tikai kādā noteiktā valstī vai reģionā, bet skolotājs ir bijis jau simtiem gadu ikkatrā zemēs stūrītī un pastāvēs tik ilgi, kamēr pastāvēs cilvēce. Skolotājam ir ļoti nozīmīgs un atbildīgs darbs. Skolotājs ir mūsu valsts nākotne, mūsu valsts gudru cilvēku nākotne, mūsu sasniegumi, sportā mākslā, zinātnē un varbūt pat kosmosā, un skolotājs var būt lepns, jo stāv šajos pašos pirmsākumos. Un skolotājs nākotnē būs tas, kas veidos mūsu bērnos labestību, tieksmi pēc zināšanām, alkas sasniegt ko jaunu un būt vienmēr pozitīviem darbā, sabiedrībā un ģimenē.” Bet Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns atzina, ka pagājuši tikai desmit gadi, kopš viņi bija šādā pasākumā, tāpēc sūtīja visiem kolēģiem Balvu novadā sveicienus!

Paldies visiem, kuri piedalījās pasākumā - vadībai, organizatoriem, pedagogiem, atbalstītājiem. Lai pasākums un zeltainais rudens dod enerģiju pedagogiem viņu turpmākajā darbā!

galvena.jpgImage00001.jpgImage00002.jpgImage00003.jpgImage00004.jpgImage00005.jpgImage00006.jpgImage00007.jpgImage00008.jpgImage00009.jpgImage00010.jpgImage00012.jpgImage00013.jpgImage00014.jpgImage00015.jpgImage00016.jpgImage00017.jpgImage00018.jpgImage00019.jpgImage00020.jpgImage00021.jpgImage00022.jpgImage00023.jpgImage00024.jpgImage00025.jpgImage00026.jpgImage00027.jpgImage00028.jpgImage00029.jpgImage00030.jpgImage00031.jpgImage00032.jpgImage00033.jpgImage00034.jpgImage00035.jpgImage00036.jpgImage00037.jpgImage00038.jpgImage00039.jpgImage00040.jpgImage00041.jpgImage00042.jpgImage00043.jpgImage00044.jpgImage00045.jpgImage00046.jpgImage00047.jpgImage00048.jpgImage00049.jpgImage00050.jpgImage00051.jpgImage00052.jpgImage00053.jpgImage00054.jpgImage00055.jpgImage00056.jpgImage00057.jpgImage00058.jpgImage00059.jpgImage00060.jpgImage00061.jpgImage00062.jpgImage00063.jpgImage00064.jpgImage00065.jpgImage00066.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei