Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienības vēstures skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 24 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 24 Oktobris 2018 14:42

2018. gada 23.oktobrī vēstures skolotāji, kuri gandrīz visi māca arī sociālās zinības, Balvu Valsts ģimnāzijā tikās metodiskās apvienības sanāksmē, lai pārrunātu ikdienas darba aktualitātes, kā arī gatavotos pārejai uz jauno mācību saturu, ko sāks īstenot 1., 7., 10.klasēs ar 2020.gada 1.septembri. Visiem pedagogiem ir svarīgi saprast, kādas pārmaiņas gaidāmas. Skolotājs, vadot stundas, vairāk akcentēs savu darbību uz kopēju sadarbību, pašizziņas procesu, domās, kā apgūtās zināšanas jaunieši spēs pielietot nestandarta situācijās.

Projekta piedāvājumā sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā paredzēts, ka gan vēstures, gan sociālo zinību apguve notiek ciešā mijiedarbībā, ka sociālās zinības tiek apgūtas no 1. līdz 9.klasei, liekot uzsvaru, ka prasmju kopums katrā vecuma grupā atkārtojas (tiek apgūts arvien dziļāk un dziļāk: tas ir koncentriskais princips).

Viena no novitātēm: sociālajās zinībās, sākot ar 4.klasi, parādās vēstures elementi, bet tas nav vēstures sistemātiskais kurss. Tas ir virzīts uz tuvākās vēstures apguvi: ģimene, dzimta, pagasts, pilsēta, Latvijas valsts dibināšana 20.gadsimtā. Tātad, akcents novadpētniecībai, apmeklējot un izzinot muzeja krājumu gan skolas, gan novada vai pilsētas muzejā. Sākot ar 7.klasi notiks sistemātiska vēstures kursa apguve. Latvijas un pasaules vēsture tiks atkal mācīta kā vienots priekšmets, jo apvienojot abus priekšmetus, ir iespējams iegūt pilnīgāku vēstures procesa izpratni.

Metodiskās apvienībās vadītāja Irēna Šaicāne un vēstures skolotāji dalījās pārdomās, kādi ir iespējamie risinājumi skolēna centrētā mācību pieejā. Kuri fakti jāzina? Kādi notikumi ir galvenie vēstures procesa izpratnē? Kā mūsdienu skolēnam radīt izpratni par vēstures jēdzieniem, kā tos labāk apgūt? Piemēram, vai gladiatori un aligatori ir sinonīmi?

Metodiskās apvienības vadītāja skolotājus aicināja ielūkoties arī metodiskajos materiālos, kurus var izmantot, apgūstot gan sociālās zinības, gan vēsturi, gan politiku un tiesības. Viens no tiem ir “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē”, kur ir nodarbību plāni, kas varētu būt noderīgi gan 1.klasē, gan arī 12.klasē.

2019.gada 11.janvārī tiešsaitē notiks olimpiāde vēsturē 9. Un 12.klašu skolēniem. Aicinājums uzmanīgi izlasīt olimpiādes nolikumu, lai atbilstoši olimpiādes tēmai palīdzētu skolēniem tai labāk sagatavoties, lai viņus iedrošinātu izprast vēstures procesa notikumus, veidotu prasmi tos analizēt.

MA vadītāja Irēna Šaicāne

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei