Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu matemātikas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 26 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 26 Oktobris 2018 10:51

2018. gada 23. oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika Matemātikas mācību jomas skolotāju sanāksme, kurā tika pārrunātas aktualitātes saistībā ar pārmaiņām matemātikas mācīšanā, kā arī ikdienas darba jautājumi. Matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne iepazīstināja novadu matemātikas skolotājus ar pamatizglītības standarta projekta jauno versiju, kur atspoguļoti sasniedzamie rezultāti beidzot 3., 6. un 9. klasi, kā arī matemātikas mācību priekšmeta programmu.

Matemātikas mācību priekšmeta programmā ir iekļautas sekojošas sadaļas: “Lielās idejas”, temata apguves mērķis, skolēnam sasniedzamais rezultāts (ziņas/ idejas, prasmes, komplekss sasniedzamais rezultāts, ieradumi), temata apguves secība, starpdisciplinaritāte un komentāri skolotājam. Katram tematam ir izstrādāts temata atsegums. Līdz ar to, sākot mācīt jaunu tematu, jāiepazīstina skolēni ar temata atsegumu, kuru ieteicams izlikt pie sienas vai arī regulāri parādīt elektroniski.

Matemātikas mācīšanā jāievēro pēctecība. Organizējot mācību procesu stundā, jāievēro pieejas maiņa, proti, jārosina mācīšanās iedziļinoties, matemātiskā modelēšana, matemātiskās stratēģijas, akcentējot domāšanu, liekot skolēniem runāt, sarunāties ar klasesbiedru, skaidrot, korekti lietot matemātikas valodu un matemātiskos simbolus.

Matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne iepazīstināja novadu skolotājus ar dažiem atbalsta mācību materiāliem – paraugiem: tematu secība matemātikas apguvē 1.-7.klasē, temata atsegums, vingrināšanās uzdevumi – dažāda dziļuma pakāpes uzdevumi, mācību aktivitātes un stratēģijas. Piemēram, kā mācīt tēmu “Leņķis” 4. klasē: sasniedzamie rezultāti, darba lapa skolēniem, vizualizācija.

Saskaņā ar pārmaiņām mācīšanas-mācīšanās procesā, mainās arī skolotāja loma. Skolotājs:

• Pārzina savu mācību jomu un priekšmetu, un prasmīgi to māca;
• Plāno mācības stratēģiski un tās efektīvi īsteno;
• Piedāvā jēgpilnus uzdevumus;
• Rosina domāt par mācīšanos;
• Iedvesmo, virza un atbalsta skolēnus izaugsmē;
• Veido fiziski un emocionāli drošu, attīstošu un iekļaujošu mācību vidi;
• Sniedz attīstošu atgriezenisko saiti;
• Pilnveido savu profesionālo praksi, sadarbojas ar kolēģiem un vecākiem skolēnu mācīšanās atbalstam.

Matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne aicināja skolotājus sekot līdzi Skola 2030 materiāliem, izpētīt pamatizglītības standarta projekta jauno versiju, regulāri ielūkoties VISC mājas lapā.

Sanāksmes laikā tika akceptēts Matemātikas metodiskās apvienības darba plāns, kā arī vēlreiz pārrunāta starpnovadu matemātikas olimpiādes vērtēšanas kārtība. Tika aktualizēts jautājums par pedagogu profesionālās pilnveidošanās iespējām.

Benita Urtāne
Matemātikas mācību jomas koordinatore

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei