Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienības pirmsskolas un pamatskolas 1.-6.klašu skolotāju sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 31 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 31 Oktobris 2018 09:26

tmb20181031091958

24.oktobrī Balvu pamatskolā pirmo reizi kopīgā sanāksmē tikās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienības pirmsskolas un pamatskolas 1.-6.klašu skolotāji.

L.Bukovska un G.Pugeja iepazīstināja ar ieceri veidot ciešāku pirmsskolu un pamatskolu izglītības iestāžu sadarbību, jo viena no izglītības darba prioritātēm ir sekmīgas pēctecības nodrošināšana pārejā no pirmsskolas izglītības uz pamatizglītības apguvi.

Sanāksmē skolotājas tika rosinātas dalīties pārdomās par bērna / skolēna sagaidāmajām zināšanām, prasmēm un iemaņām dažādos vecumposmos (1,5 - 2 g. vecumā, beidzot PII, uzsākot skolas gaitas 1.klasē, beidzot 4.klasi un pārejot uz nākamo izglītības posmu 5.klasē). Secinājām, ka ir jāaktualizē dažādas pirmsskolas un skolas sadarbības formas, lai nodrošinātu pēc iespējas vieglāku bērna pāreju no vienas izglītības pakāpes uz nākamo.

Izglītības iestādes tiek aicinātas iepazīties ar Skola 2030 projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādātajiem noteikumu projektiem par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem, pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem.

Viens no Skola 2030 ieteikumiem efektīvas mācību nodarbības / stundas īstenošanā ir izmantot jēgpilnu atgriezenisko saiti, mācot bērnus domāt par domāšanas stratēģijām. Skolotāji grupās darbojās ar loģisko domāšanu attīstošiem uzdevumiem un atzina, ka gan šādu uzdevumu satura izvēle, gan atgriezeniskās saites sniegšana ir sarežģīts process.

Tika pārrunāti arī 1.-6.klašu plānotie konkursi un olimpiādes 2018./2019.m.g., uzsvars būs uz skolotāju sadarbību olimpiāžu uzdevumu satura izstrādē. 9.novembrī Balvu pamatskolā notiks pirmais šī mācību gada pasākums pamatskolām – starpnovadu tautasdziesmu maratons un konkurss “Latvijai – 100!”.

2018./2019. m.g. metodiskajās sanāksmēs skolotāji tiks iepazīstināti ar Skola 2030 projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” aktualitātēm, izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem, plānotajām pārmaiņām mācību priekšmetu stundu skaita plānošanā un skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā. Projektā tiek uzsvērta skolotāju sadarbības nozīme mācību plānošanā katrā skolā un regulāra pieredzes apmaiņa starp kolēģiem.

Lija Bukovska, Gunita Pugeja

img-001.jpgimg-002.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei