Metodiskā diena Balvu Valsts ģimnāzijā “Redzi-dari-iegūsti!”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 08 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Novembris 2018 13:34

tmb20181108133040

Balvu Valsts ģimnāzijā šajā mācību gadā tiek īstenota starptautiskā izglītības programma “Līderis manī”.

31. oktobrī tika organizēta metodiskā diena, kurā BVĢ direktore Inese Paidere interesentiem pastāstīja par šo programmu un tās īstenošanu ģimnāzijā. Kolēģi varēja vērot klašu audzinātāju piedāvātās atklātās stundas un darboties meistarklasēs.

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu skolu kolēģiem tika piedāvātas sešas atklātās stundas un divas meistarklases par šādām tēmām: “Līderis un līderība”, “Septiņi paradumi”, “Pozitīvs vai negatīvs līderis”, “Sāc ar svarīgāko”, Ļīderis manī” un “Ļīderība dzīvē un politikā”.

Paldies BVĢ klašu audzinātājiem Āritai Andrejevai, Irīnai Krivošejevai, Evai Zučikai-Kuzņecovai, Rudītei Priedeslaipai, Zigfrīdam Lielbārdim, Mudītei Stepanovai, Aijai Dvinskai, Irēnai Šaicānei un Inārai Konivalei par dalīšanos pieredzē.

Šajā dienā notika arī divas metodisko apvienību sanāksmes. Klašu audzinātāju metodiskās apvienības sanāksme, kurā atskatījāmies uz iepriekšējā gadā paveikto, tika pārrunātas audzināšanas darba aktualitātes, plānoti turpmākie pasākumi un aktivitātes. Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciāliste Ilona Naļivaiko informēja par aktualitātēm interešu izglītībā. Metodiskās apvienības vadītāja Daina Mediniece dalījās pieredzē par patriotisko un pilsonisko audzināšanu savā izglītības iestādē.

Latviešu valodas un literatūras metodiskās apvienības sanāksmē skolotājas tika iepazīstinātas ar valodu un mākslu jomas koordinatoru seminārā dzirdēto, aktualitātēm valsts pārbaudes darbu organizēšanā. Savukārt BVĢ bibliotekāre Vineta Muzaļevska pastāstīja par sadarbības iespējām ar starpnovadu skolām un aicināja apmeklēt izstādes.

Esam gandarīti par metodisko dienu Balvu Valsts ģimnāzijā.

Direktores vietniece, izglītības metodiķe Valija Muldiņa
Direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei