Seminārs skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 21 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Novembris 2018 09:55

tmb20181121095350

Latvijas simtgades svētku nedēļas vidū Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē tikās skolu direktoru vietnieki izglītības jomā.

Metodiskās apvienības vadītāja Ināra Konivale semināru iesāka ar skaistām rindām par Latviju, bet pāru darbā direktoru vietnieki atklāja Latvijas vērtības. I.Konivale dalījās metodiskajās atziņās, kuras gūtas Vasaras skolā Ratniekos. Interesants šķita pētījums par jauniešu vērtībām, medijēdienkarti un attēla spēku. Tika pārskatīts piedāvājums no portāla metodes.lv, KantarTNS, kā arī noskatīti video par radošumu.

Par aktualitātēm izglītības jomā novadā informēja Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva, uzsverot, ka skolām izšķirošais ir kvalitāte.

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciāliste Terēza Čudarkina informēja par mācību priekšmetu olimpiādēm, Skola 2030 jaunumiem ziņu izdevumā, par budžeta plānošanu nākamajam gadam. T.Čudarkina uzmanību vērsa uz valsts pārbaudes darbu izvēli, to norisi, normatīvo dokumentu pārskatīšanu un ievērošanu pārbaudes darbu laikā. Semināra dalībnieki piedalījās aktivitātē – novēlējuma rakstīšanā sev, domājot par Latviju.

Seminārā kolēģi vienojās, ka starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konference tiks organizēta 2019.gada 1.martā Balvu Valsts ģimnāzijā.

Direktoru vietnieki semināra noslēgumā sniedza arī atgriezenisko saiti, kuru organizēja I. Konivale, izmantojot portāla metodes.lv piedāvājumu.

Metodiskās apvienības vadītāja Ināra Konivale

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei