Metodiskajā apvienībā tiekas pirmsskolas pedagogi

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 30 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 30 Novembris 2018 10:06

galvena-bilde

28.novembrī Balvu PII ”Pīlādzītis” notika pirmsskolas izglītības skolotāju metodiskā apvienība, kurā tikās 23 Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pedagogi.

Darba dienas sākumā klātesošos uzrunāja Balvu PII „Pīlādzītis” vadītāja Antra Eizāne un ar skanīgu priekšnesumu priecēja mazie „Pīlādzīša” dziedātāji.

Lai neapjuktu jauno izglītības pārmaiņu laikā, Balvu PII „Pīlādzītis” vadītāja Antra Eizāne un Rugāju novada vidusskolas pirmskolas skolotāja, metodiķe Rita Pipure dalījās pedagogu profesionālās pilnveides kursos gūtajā pieredzē „Kvalitatīvas pedagoģijas principi”. Tika pārrunāti pedagoģiskā darba septiņi kvalitatīvas darbības komponenti:

 

1. Mijiedarbība;
2. Ģimene un vietējā kopiena;
3. Iekļaušana, daudzveidība un demokrātijas vērtības;
4. Novērtēšana un plānošana;
5. Mācīšanas stratēģija un metodes;
6. Mācību vide;
7. Profesionālā pilnveide.

Pedagogi nonāca pie secinājuma, ka, lai notiktu pārmaiņas, mums visiem ir nepieciešama – vīzija, prasmes, stimuli, resursi, darba plāns un pārraudzīšana, pretējā gadījumā darbs neveidosies pilnvērtīgs un efektīvs.

Darba turpinājumā Balvu PII „Pīlādzītis” vadītājas vietniece izglītības darbā Ilona Ločmele iepazīstināja ar ievirzēm jaunā mācību satura ieviešanā savā iestādē, un pirmsskolas skolotājas Inese Puka un Inese Svelpe dalījās ar savas labās prakses piemēriem.

Balvu PII „Pīlādzītis” labprāt piedāvāja iepazīties ar iestādi un apskatīt bērnudārza grupas.

Nobeigumā Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste Lija Bukovska pedagogus informēja par aktualitātēm pirmsskolas izglītībā, plānotajiem pedagogu profesionālās pilnveides pasākumiem un analizēja bērnu radošo darbu izstādi „ Mīlu Tevi, Latvija”.

Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
izglītības darba speciāliste
Lija Bukovska

Attachment1(3).jpgAttachment1(4).jpgAttachment2.jpgMA_Piladzis.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei