Vēstures, politikas un tiesību un sociālo zinību skolotāju tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 07 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Janvāris 2019 13:06

2019.gada 3.janvārī metodiskās apvienības sanāksmē Balvu Valsts ģimnāzijā tikās vēstures, politikas un tiesību, kā arī sociālo zinību skolotāji, lai pārrunātu mācību darba aktualitātes sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā.

Skaistākie sapņi lai iekrīt plaukstās - nelūdzot, neprasot, negaidot.
Skaistākās zvaigznes lai atspīd naktī - atmirdzot, rotājot, līksmojot.
Visskaistākie vārdi lai atplaukst sirdī - pavadot, sagaidot, novēlot,
Lai skaistākās cerības dzimst no jauna - mīlot, ticot un pielūdzot! – ar šo novēlējumu sākās pirmā metodiskās apvienības sanāksme 2019.gadā.

Metodiskās apvienības vadītāja Irēna Šaicāne vēlreiz atgādināja galvenos metodiskās apvienības uzdevumus, kas jau paveikts mācību gada pirmajā semestrī, kopā ar skolotājiem pārrunāja, kādas izmaiņas būs jaunajā pamatskolas standarta saturā. Tika uzsvērts, ka ļoti liela nozīme ir projekta darbam, kur skolēni gan individuāli, gan grupā pēta noteiktus jautājumus, tad prezentē gala rezultātus. Skolotāji sadarbojoties izteica vairākus priekšlikumus, kādus pētāmos jautājumus varētu apskatīt, lai vairākās stundās analizētu piedāvātās tēmas. Lai mācību darbs būtu jēgpilns, lai skolēni būtu motivēti un gatavi pašvadītam mācību procesam, arī katram skolotājam ir joprojām daudz jāmācās un jābūt gataviem pārmaiņu procesam.

Skolotājiem, kuri māca sociālās zinības, tika piedāvāts izdales materiāls aprobācijai kādā no stundām ar jautājumiem, dažādiem informācijas tekstiem par tirdzniecību Eiropas Savienībā, par sadarbību ar Āfrikas valstu fermeriem, kuri audzē vistas. Jautājums: “Kur vistas “laimīgākas”: Eiropā vai Āfrikā?”

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste Terēza Čudarkina atgādināja par tiešsaistes olimpiādi vēsturē 9. un 12.klasēm, kas norisināsies 11.janvārī un aicināja sekot informācijai par olimpiādes norises vietu.

Metodiskās apvienības vadītāja skolotājus iepazīstināja ar vairākām internetvietnēm, kuras var izmantot mācību darbā, piemēram, viena no tām http://lv.cultural-opposition.eu. Tas ir tiešsaistes izglītības materiāls, kas atklāj slēpto un mazāk zināmo bijušo sociālistisko valstu kultūras dzīvi un palīdzēs mācīšanu un mācīšanos par šo laika posmu. Internetvietne vēl tiks papildināta, bet jau tagad tur ir lasāma informācija, piemēram, par pirmajiem Daugavas svētkiem 1979.gadā, kā arī žurnāla “Auseklis” kolekcija.

Politikas un tiesību skolotājiem tika atgādināts, ka 12.janvārī (sestdien) Rīgā, LU Sociālo zinību fakultātē notiks pirmā nodarbība vidusskolēniem, kuri interesējās par politiku, pavisam būs astoņas nodarbības. Skolotāju izglītošanā politikas zinību jautājumos ir paredzēti kursi, kas varētu notikt vairākās pilsētās, tāpēc tika aicināts sekot līdzi informācijai.

MA vadītāja: Irēna Šaicāne

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei