Metodiskajā apvienībā tiekas pirmsskolas izglītības pedagogi

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 24 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 24 Janvāris 2019 13:37

tmb20190124133327

2019.gada 23.janvārī Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādē uz metodisko apvienību (MA) pulcējās Balvu novada 30 pirmsskolas izglītības pedagogi. Pirmsskolas pedagogiem šis mācību gads ir īpaši nozīmīgs, jo tieši pirmsskolās 2019./2020.mācību gadā tiks sākta vispārēja pārmaiņu īstenošana mācību saturā.

Bērzkalnes PII vadītāja Inta Korlaša, uzrunājot MA pedagogus, atzīmēja, ka Bērzkalnes PII pedagogi nepārtraukti izglītojas un meklē jaunus risinājumus, lai jauno mācību gadu varētu iesākt kā kompetenta pedagogu komanda. I.Korlaša atzīmēja, ka daloties pieredzē arī paši kļūstam bagātāki.

Lai gūtu jaunu pieredzi, pirmsskolas pedagogi regulāri dalās savā labajā praksē, ieteikumos un metodikā. Šajā metodiskajā apvienībā ar savu labo praksi dalījās:

  1. Bērzkalnes PII skolotājas Dace Bratuškina un Evija Logina prezentējot jaunā mācību satura ieviešanu savā darbā.
  2. Balvu PII “Sienāzītis” skolotāja Anda Pušpure prezentācijā “Atver bērnam pasauli” dalījās pieredzē par netradicionālas vecāku sapulces organizēšanu.
  3. Balvu PII “Sienāzītis” mūzikas skolotāja Iluta Tihomirova dalījās sava darba pieredzē, organizējot mūzikas rotaļnodarbības.
  4. Tilžas PII skolotāja Ieva Kūkoja runāja par jauno kompetenču pieeju darbā ar 5-6 gadīgiem bērniem savā iestādē.
  5. Kubulu PII “Ieviņa” skolotājas Ineta Rutmane un Ingrīda Pitkeviča dalījās pieredzē, prezentējot pedagogu savstarpējo sadarbību un sadarbību ar bērnu vecākiem kopīgi svinot svētkus.

Bērzkalnes PII vadītāja I.Korlaša labprāt izrādīja bērnudārza telpas, cienāja ar tēju un dāvāja pašgatavotus suvenīrus.

Noslēgumā Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste Lija Bukovska informēja pedagogus par projekta Skola2030 aktualitātēm, pedagogu profesionālās pilnveides kursiem un bērnu drošības pasākumiem pirmsskolās.

Lija Bukovska
IKS pārvaldes

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpgimg-009.jpgimg-010.jpgimg-011.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei