Starpnovadu dabaszinību konkurss “Gudrā Pūce” 1.klašu skolēniem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 24 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 24 Janvāris 2019 15:26

tmb20190124152221

18.janvārī Balvu pamatskolā norisinājās Balvu, Rugāju un Viļakas novadu dabaszinību konkurss “Gudrā Pūce”, kurā pulcējās 29 pirmo klašu skolēni no Balvu pamatskolas, Stacijas pamatskolas, Bērzpils vidusskolas, Tilžas vidusskolas, Rugāju novada vidusskolas, Rugāju novada Eglaines pamatskolas, Viļakas pamatskolas, Viduču pamatskolas un Rekavas vidusskolas.

Sākumā skolēnus ar interesantiem ikdienas notikumiem Vinnija Pūka, Sivēntiņa un Pūces dzīvē iepazīstināja Balvu pamatskolas skolnieces R. Štāle, D. Kokoreviča un S. Skalova. Tad 1.klašu skolēni veica praktiskus uzdevumus 9 darba stacijās, kuras vadīja atsaucīgie Balvu pamatskolas 6.a klases skolēni. Uzdevumi bija gan viegli, gan arī diezgan sarežģīti. Lai atcerētos, kas atrodas meža ainavā, pirmklasnieki atbilstoši jautājumam meklēja auga nosaukumu un attēlu. Daudzi mazie skolēni veiksmīgi atpazina dzīvnieku pēdas. Klausoties jautājumus, skolēni minēja gadalaiku pazīmes. Izmantojot lupu, bērni uzmanīgi skaitīja, cik gadu bija kociņa ripai. Burtu režģī dažādos virzienos skolēni meklēja meža dzīvnieku nosaukumus, starp tiem bija paslēpušies arī mājdzīvnieku nosaukumi. Labi veicās arī uzdevumā, kurā dotie attēli bija jāsaliek atbilstoši dabas ainavām. Tomēr nemaz tik viegli nebija atpazīt dažādas koku un krūmu lapas, pēc izskata un smaržas noteikt ārstniecības augu tējas, salikt putnu attēlus un nosaukumus, kā arī atpazīt putnu dziesmas.

Konkursa komisija – Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciāliste L. Bukovska, PII “Sienāzītis” metodiķe V. Lielbārde un PII “Pīlādzītis” metodiķe I. Ločmele - ar prieku vēroja savu bijušo bērnudārznieku čaklo darbošanos un atzina, ka 1.semestra laikā skolēni ir jau daudz iemācījušies. Dalībskolu skolotāji arī priecājās par savu skolēnu aktivitāti, atsaucīgo un pozitīvo attieksmi, un teica atzinīgus vārdus darba staciju vadītājiem. Kamēr komisija skaitīja punktus, tikmēr pirmklasnieki sadalījās komandās un piedalījās jautrās stafetēs: “vislabākās ausis” un “visasākie zobi”. Konkursā tika piešķirta viena 1.vieta, viena 2.vieta, divas 3.vietas un 5 atzinības. Paldies arī skolotājām, kas gatavoja skolēnus konkursam!

Ir ziema. Baltums… Klusums… Snieg sniegs… Bet lielais klusums dabā ir mānīgs. Dienas kļūst garākas un naktis īsākas. Vēl būs sals un sniegputeņi, bet vēl tikai mazliet … un sāks pilēt lāstekas, urdzēt strautiņi, plaukt pumpuri un koku lapas. Gaidīsim pavasari ar gaišām domām, labiem darbiem un darbīgu prātu!

Balvu, Baltinavas, Viļakas un Rugāju novadu
dabaszinību konkursa 1.klasēm “Gudrā pūce” rezultāti
Balvu pamatskola, 18.01.2019.

Vieta

Skolēna vārds, uzvārds

Izglītības iestāde

1.vieta

Rinards Kalnējs

Rugāju novada vidusskola

2.vieta

Viesturs Salmanis

Balvu pamatskola

3.vieta

Pēteris Petrovs

Balvu pamatskola

3.vieta

Aleksandrs Garkuša

Balvu pamatskola

Atzinība

Salvis Saida

Viļakas pamatskola

Atzinība

Dārta Vanaga

Balvu pamatskola

Atzinība

Mārtiņš Buls

Balvu pamatskola

Atzinība

Beāte Igaune

Balvu pamatskola

Atzinība

Elīna Putniņa

Balvu pamatskola

Sākumskolas MA vadītāja G. Pugeja

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei