Pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās pie skolām 2018./2019.m.g.

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 05 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 05 Februāris 2019 16:30

Pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās pie skolām 2018./2019.m.g.

N.P.K.

Laiks

Pasākums

Norises vieta

1.       

29.08.2018.

Lekcija „Jaunais mācību saturs pirmsskolā” A.Tauriņa

Pedagogu konferences ietvaros

2.       

10.10.2018.

Pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības grupu vadības grupas sanāksme:

  • Pedagoģiskā procesa plānošana

  • Bērnu attīstības dinamikas vērtēšana

IKSP

3.       

24.10.2018.

Seminārs „Pirmsskolas un sākumskolas mācību satura pēctecības nodrošināšana”

Balvu pamatskola

4.       

25.10.2018.

Pirmsskolas un sākumskolas mācību jomu koordinatoru seminārs „Kompetenču pieeja mācību saturā”

Rīga, Biznesa augstskola

5.       

21.11.2018.

Metodiskā apvienība (MA) „Kvalitatīvi pedagoģijas principi” A.Eizāne, R.Pipure

Balvu PII „Pīlādzītis”

6.       

23.01.2019.

MA „Kompetenču pieeja mācību saturā”

Pedagogu labās prakses piemēri

Bērzkalnes PII

7.       

06.02.2019.

Metodiskā diena Rugāju novada vidusskolā „Iedvesmo izaugsmei”

Rugāju novada vidusskola

8.       

20.02.2019.

MA „Kompetenču pieeja mācību saturā”

Pedagogu labās prakses piemēri

Balvu muiža

9.       

14.03.2019.

Konference pirmsskolai „Darbojos, izzinu – mācos ar prieku”

Valmieras KC

10.   

20.03.2019.

MA „Kompetenču pieeja mācību saturā” Plānošana, PII Sienāzītis pedagogu labās prakses piemēri

Balvu PII „Sienāzītis”

11.   

25.04.2019.

MA „Kompetenču pieeja mācību saturā”

Pedagogu labās prakses piemēri

Kubulu PII „Ieviņa”

12.   

2017.-2019.

Mācības pilotskolu pirmsskolu komandām  72h

Skola2030

13.   

2018.

Mācības pirmsskolu vadības komandām 36h

Skola2030 Gulbene

14.   

2019.

Mācības pirmsskolu pedagogiem par pilnveidoto mācību saturu un pieeju 36h

Skola2030

15.   

2019.

E-mācību pašmācības moduļi pirmsskolas pedagogiem 36h

Skola2030

16.   

2019.

Informācijas tehnoloģiju (IT) iegāde pirmsskolas grupās.

Izglītības iestādēs

17.   

2019.

Interneta pieslēguma nodrošināšana visās iestāžu pirmsskolas grupās.

Izglītības iestādēs

IKSP Izglītības darba speciāliste Lija Bukovska

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei