Pirmsskolas pedagogu metodiskā apvienība Kubulu PII „Ieviņa”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 29 Aprīlis 2019
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 Aprīlis 2019 14:31

kopbilde

Turpinot vispārējo pārmaiņu īstenošanu pirmsskolas mācību saturā, pirmsskolas pedagogi katru mēnesi tiekas metodiskajās apvienībās (MA), lai smeltos kolēģu pieredzē, uzzinātu aktualitātes un gūtu ko jaunu. Arī šomēnes 24.apīlī Balvu un Baltinavas pirmsskolas pedagogi pulcējās Kubulu PII „Ieviņa” uz MA, lai turpinātu kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanas darbu. Arī šajā MA pedagogi turpināja apgūt tik ļoti nozīmīgo plānošanas darbu.

Diena iesākās ar skanīgu „Ieviņas” bērnu muzikālu sveicienu, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas Intas Kaļvas uzrunu, izglītības darba speciālistes Lijas Bukovskas informāciju par aktualitātēm izglītībā un iestādes vadītājas Ingas Eisakas iedvesmojošiem vārdiem.

Lai MA pedagogiem būtu lielāks priekšstats par Kubulu PII „Ieviņa” darbu, bērnudārza vadītāja labprāt visus iepazīstināja ar iestādi, izrādot grupu telpas, bet pedagogi - Ineta Rutmane, Rasma Koliņa un Daiga Elksnīte, dalījās pieredzē ar savu pedagoģisko darbu un metodiskajiem materiāliem.

Viens no svarīgākajiem sasniedzamā rezultāta nosacījumiem ir pareiza darba plānošana, tādēļ arī šīs MA uzdevums bija mācīties plānot. Lai MA darbs būtu jēgpilns un ritētu raiti, pedagogiem mājās bija jāveic sagatavošanās darbs, izplānojot tēmu „Lai skan!” Sadaloties grupās attiecīgi bērnu vecumposmiem, ar kuriem skolotāji ikdienā strādā, pedagogi pārrunājot mājās veikto, veidoja vienu kopējo plānošanas modeli mēnesim, nosakot lielo ideju, ziņu bērnam, vērtības, caurviju prasmes, sasniedzamo rezultātu, aktivitātes bērnu organizētai rotaļnodarbībai un patstāvīgai rotaļu darbībai. Darbu grupās koordinēja pilotbērnudārza Balvu PII „Sienāzītis” pedagogi, kas neļāva pedagogiem novirzīties no pareizā kursa. Darba noslēgumā katra grupa prezentēja paveikto, tā pedagogiem dodot iespēju gūt četrreiz vairāk.

IKSP izglītības darba speciāliste Lija Bukovska

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei