Prieks kopā būt!

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 29 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 30 Novembris 2018 15:52

LV-100-logoGatavošanās mūsu valsts 100-gadei jau norit otro gadu. Nu beidzot tā būs klāt! Latvijā un pasaulē organizēti neskaitāmi pasākumi, izstādes, notikušas daudzas akcijas. Iesūtīti iedvesmas stāsti, stādīti koki, skatīti veci albumi un apkopotas interesantas fotogrāfijas. Likts akcents uz domu „Es esmu Latvija”. Arī balveniešus esam aicinājuši iesaistīties, rakstot par saviem Latvijas dārgumiem, iesūtīt fotogrāfijas, dalīties atmiņās, kā arī, gatavojoties Lāčplēša dienai, domāt, kā efektīgāk iegaismot mūsu garāko – Brīvības ielu. Tā savu cēlo vārdu ieguva pagājušā gadsimta 30-tajos gados, šogad aprit 82 gadi, tomēr ielas vēsture ir krietni senāka. Visus Brīvības ielas iedzīvotājus un strādājošos aicinām uz šo līdzdalības akciju „Iegaismo Brīvības ielu!” Tā īstenosies 11.novembrī laikā no pulksten 17.00 līdz 20.00. Veidojiet savus gaismas stāstus, izmantojiet gaismu lāpās, svecēs, ugunskuros vai māju logos. Tad visi iziesim vakarā pa Brīvības ielu, lai pakavētos atmiņās un palūkotos gaismu spēlēs.

8.novembrī plkst.19.00 Balvu muižā būs iespējams noskatīties Noras Vētras Muižnieces lugu „Māsas”. Trīs māsas ar dažādiem likteņiem pēc daudziem gadiem satiekas dzimtajās mājās. Kā tas notiek? Kādus stāstus mēs dzirdēsim? To mēģinās atklāt Balvu pagasta dramatiskais kolektīvs.

11.novembrī plkst.18.00 Balvos notiks Lāčplēša dienas atceres pasākums-lāpu gājiens „Par Latviju. Par Brīvību.” Pulcēsimies ar savām aizdegtām lāpām pie Balvu pamatskolas un iesim garām trim dažādiem ozoliem, lai apstātos divpadsmit koku ieskautajā laukumā pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem. Mūsu „Staņislavu” tur 25 gadus sargā 7 ozoli. „Miljoniem ozola zīļu simts gados šai zemei ir dots,” skanēs dziesmas vārdi. Ozols ir Latvijas dižākais koks, turklāt izsenis ir ieņēmis goda vietu mitoloģijā un tautas tradīcijās. Latvijā ir reģistrēts 2221 aizsargājams ozols. Viena no agrīnākajām ozola pieminēšanas reizēm ir 15.gs. sākums un tas ir visbiežāk pieminētais koks latviešu tautasdziesmās – 1955 reizes. Ja vēlaties vēl vairāk uzzināt par 2018.gada koku – ozolu, piedāvājam pirms atceres pasākuma pulksten 14.00 vēsturnieces Irēnas Šaicānes maršrutu-ekspedīciju „Balvu ozoli stāsta”. Tikšanās pie Balvu novada muzeja.

Svētku nedēļā Balvu muižā plānots simtgades filmu maratons. Skatīsim sešas no tām: 12.novembrī pkst.10:00 animācijas filmu „SAULE BRAUCA DEBESĪS”, plkst.19:00 dokumentālo filmu „BALTU CILTS”, 13.novembrī plkst.18:00 Dzintras Gekas filmu „KURTS FRIDRIHSONS”, plkst.19:30 „TĒVS NAKTS” ar Artūru Skrastiņu galvenajā lomā, 14.novembrī plkst.18:00 filmu „HOMO NOVUS” un 15.novembrī plkst.18.00 filmu „NAMEJA GREDZENS”. Lai arī muižā nav labākās iespējas filmu demonstrēšanai, tomēr tā ir reāla iespēja tās redzēt ātrāk nekā televīzijā un, protams, lētāk vai pilnīgi bez maksas.

Svētku īpašākais brīdis paredzēts 18.novembrī plkst.14.00 Kubulu Kultūras namā svinīgajā sarīkojumā „Mūsu kopā gūtais prieks.” Tiks pasniegti Balvu novada Domes Atzinības raksti, muzicēs latviešu ekoloģiskās mūzikas grupa „Ducele”, uzstāsies seši Balvu un Kubulu kultūras namu tautas mākslas kolektīvi. Esam plānojuši, ka autobuss uz Kubuliem kursēs plkst.13.15 no Balvu strūklakas un atpakaļ pēc pasākuma. Protams, ka interesentiem būs iespēja izdejoties simtgades ballē, kurā
muzicē grupa „BRUĢIS”.

Svinēsim Latvijas simtgadi kopā! Sekojiet reklāmām.

Ilga Oplucāne, Balvu KAC mākslinieciskā vadītāja

08.11.Masas_KAC.jpg11 novebris2018.jpg18.11.balle Kubuli.jpgActing Director.jpgAfisha_Valsts svetki.jpgAicinajums.pngakcija_Brivibas_iela_iegaismoshana.jpgBalvu muiza.jpgkathleen johnson (1).jpgkathleen johnson.jpgMans Latvijas dargums.jpgMarielle Price.jpgsteaknight.jpgSVINeSIM  LATVIJAS  SIMTGADI KOPa (2).jpgValsts _svetki_BALVI.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei