Gada balva kultūrā un sportā “Mūsu lepnums”

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 18 Decembris 2018
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 18 Decembris 2018 13:33

kopbilde

Svinīgā noskaņā 14.decembrī tika pasniegtas balvas novada kultūras un sporta cilvēkiem. Uz pasākumu Balvu muižā bija ieradušies gan nominanti, gan viesi.

Šāds pasākums notika jau ceturto reizi, un tā mērķis ir izvērtēt kultūras un sporta procesus, izceļot saulītē aktīvāko sabiedrības daļu, kurai rūp mūsu cilvēki. Tieši pateicoties kultūras un sporta entuziastiem, mūsu sabiedrība izglītojas un bagātinās ar zināšanām, iegūst latvisko pārliecību, iedvesmu un dzīvesprieku!

Pasākuma ievadā paldies vārdus un sveicienus teica Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, uzslavēdams mūsu izcilniekus, kuri kultūrai un sportam velta ne tikai savu darba laiku, bet arī brīvo laiku, kā rezultātā gan pašu, gan kolektīvu sniegums un nereti izcilie panākumi rada mūsu novada atpazīstamību. Kultūras kolektīvu vadītājiem viņš arī pasniedza dāvanu no Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa – pateicību par lielisko sniegumu Vispārējos XXVI Dziesmu un XVI deju svētkos, kuros no Balvu novada piedalījās 467 dalībnieki no 22 kolektīviem. Pateicībā tika pausti šādi vārdi: “Šie svētki bija mūsu tautas skaistākā dāvana Latvijas valstiskuma simtgadē. Tos veidoja jūsu daudzu gadu garumā ieguldītais laiks, pūles un sirds degsme, kā spēcīga apliecinājuma piederīgai Latvijai un būtiskai daļai no mūsu valsts tagadnes un nākotnes. Tūkstošiem cilvēku Latvijā un visā pasaulē jūs sniedzāt emocijas, kas saviļņoja, iedvesmoja un ļāva justies lepniem par mūsu tradīcijām un talantīgiem cilvēkiem. Dziesma un deja jau izsenis ir bijis spēka avots, pavadot mūsu tautu gan ikdienā, gan godos. Kopīga dziedāšana kļuva arī par sabiedrības kustības izaugsmi, kas vienoja tautu ceļā uz neatkarīgu un brīvu Latviju. Kopības sajūta, saskanīgums un plaša līdzdalība, ko piedzīvojām dziesmu un deju svētkos, ir kā atspulgs no mūsu ideālās Latvijas, uz ko arvien jātiecas arī ikdienā. Cik nozīmīgs ir katrs dalībnieks korī, deju kolektīvā, orķestrī, ansamblī, folkloras kopā, tautas lietišķās mākslas studijā vai teātra izrādē, tik nozīmīgs Latvijai katrs no jums. Paldies par jūsu pašaizliedzīgo darbu, kopjot, saglabājot un attīstot mūsu kultūras bagātību. Lai pietiek spēka un mērķtiecības pārvarēt ikdienas grūtības. Turpiniet dziedāt, dejot un spēlēt ar tādu prieku un iedvesmu, lai katri nākamie dziesmu svētki pārspētu iepriekšējos,” patiesā cieņā Raimonds Vējonis.

Pirms nomināciju pasniegšanas priekšnesumu sniedza Balvu Mūzikas skolas vijolnieki kopā ar pedagogiem Zoju Zaharovu un Viktoru Bormani.

Nominācijā Novada Gada kultūras pasākums / projekts / izstāde / koncerts / izdevums tika izvirzīti 14 pretendenti: Balvu Kultūras un atpūtas centra, Balvu Novada muzeja un Ziemeļlatgales laikraksta “Vaduguns” kopdarbs “Dzimuši reizē ar pilsētu”; Tilžas pagasta svētki; starpnovadu bērnu un jauniešu radošais festivāls “Kopā ar putniem debesīs”; koncerts “Starp debesīm un zemi”; Bolwen Dynamite fest 2018; Starptautiskā Jaunatnes diena Balvos 2018 “Putni galvā”; Jauniešu gada balva 2017, BBJC; projekts “A.Rimoviča laukuma un pieminekļa izveides un atklāšanas pasākums”, starptautiskā izstāde “Antons Rimovičs. Dievam un Cilvēkam”; izstāde “Brīvības ielas stāsts” Balvu Centrālajā bibliotēkā; izstāde “1/4 no “100 deči Latvijai” Balvu Centrālajā bibliotēkā; Balvu Centrālās bibliotēkas 70 gadu jubilejas pasākums; V Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Dažāda pasaule” Balvu Mākslas skolā; Ziemeļlatgales nemateriālo vērtību Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē un Dziedāšana ar pusbolsu iekļaušana nacionālā līmeņa vērtību sarakstā; Noras Vētras - Muižnieces izrāde “Māsas”.

Šajā nominācijā uzvarēja projekts “A.Rimoviča laukuma un pieminekļa izveides un atklāšanas pasākums”, starptautiskā izstāde “Antons Rimovičs. Dievam un Cilvēkam” un balva tika pasniegta Balvu Romas katoļu draudzes prāvestam Mārtiņam Klušam. Uzrunājot klātesošos, viņš pateicās visiem, kas tika iesaistīti, un uzsvēra kultūras kā nemateriālās vērtības nozīmīgumu: “Šis pasākums, manuprāt, bija sākums šai lieliskai vasarai, ko iesākām kopā ar Balvu novada pašvaldību, Balvu Novada muzeju un draudzi un, protams, ar mūsu ciemiņiem no Lietuvas. Paldies jums sirsnīgs par šo nomināciju, par laba vēlējumiem. Kopā dzīvosim, strādāsim un rūpēsimies par pilsētu un, protams, celsim kultūru, jo tā ir tā vērtīgākā nemateriālā lieta, ko mēs bieži vien arī neredzam, bet tā katram dod garīgu izaugsmi un stimulu iet uz priekšu.”

Nominācijā: Novada Gada cilvēks kultūrā / mūža ieguldījums kultūrā (mūziķis / bibliotekārs / mākslinieks / muzejnieks /amatiermākslas kolektīvs / vadītājs) tika izvirzīti 10 pretendenti: Maija Laicāne - par nozīmīgu ieguldījumu kultūras dzīves attīstībā un pasākumu režijā; Zita Mežale – par nozīmīgu ieguldījumu kultūras vērtību saglabāšanā Briežuciema pagastā; Gunita Kiseļova – par pozitīva darbinieka paraugu ne tikai novada, bet arī reģiona bibliotēku darbiniekiem; Evita Arule - par informāciju tehnoloģiju un digitālās informācijas telpas attīstību, droša interneta vēstnešu apmācības programmas ieviešanu un popularizēšanu; Ruta Cibule - par Latgales vēstures apzināšanu, kultūras saglabāšanu, par novadpētniecības ekskursiju organizēšanu, par latgaļu valodas popularizēšanu, par mīlestību pret dzimto novadu un Latviju; Aina Korkla – Krišjāņu dramatiskā kolektīva un vokālā ansambļa dalībniece, pasākumu vadītāja, stāstnieku un teicēju konkursa skatītāju balvas ieguvēja, grāmatu līdzautore; Daiga Lukjanova – par nozīmīgu ieguldījumu kultūras vērtību saglabāšanā, kvalitatīvu pasākumu organizēšanu Tilžas pagastā; Roberts Liepiņš – par mūža ieguldījumu koru nozares attīstībā Balvu koru apriņķī; Rudīte Bukša – par mūža ieguldījumu Balvu pilsētas un apkārtējo pagastu dzīvē, darbā ar bērniem un jauniešiem, kā arī viņu vecākiem; amatiermākslas kolektīvs / vadītājs Tilžas amatierteātris “Spogulis” un vadītāja Inese Daukste – par regulāru un sistēmisku darbību lauku amatierteātru aktieru un režisoru darbības pilnveidošanu, tai skaitā arī veicot finansējuma piesaistīšanu caur projektiem.

Balva tika pasniegta Robertam Liepiņam – ilggadējam Balvu kora apriņķa virsdiriģentam, kurš diemžēl nevarēja ierasties uz šo pasākumu.

Komisija tika lēmusi izvirzīt vēl vienu nominācijas saņēmēju – Tilžas amatierteātri “Spogulis”, vadītāju Inesi Dauksti. Saņemot nomināciju, Inese atzina “ir tā, ka, ja cilvēks no sirds mīl to, ko viņš dara, mīl to darbu, mīl to cilvēku, kas pie viņa nāk, tad viss izdodas. Man ļoti patīk tie cilvēki, kas laukos uztur dzīvību,un tie ir ne tikai teātri gan Vectilžā, gan Tilžā, bet arī visi pārējie. Es tiešām ar lepnumu skatos uz katru kolektīvu, kas ir laukos, skatos uz tiem cilvēkiem, kas nav pazaudējuši savu entuziasmu. Es priecājos par Krišjāņu dramatisko kolektīvu, kas aug ar katru gadu. Es priecājos par tiem, kas uztur laukos dzīvību. Lai mums visiem kopā izdodas.”

Nominācijā Debija kultūrā tika izvirzīti divi pretendenti: Sintija Velme – Krišjāņu sieviešu vokālā ansambļa “Elija” vadītāja un grupa “Alu cilvēki”.

Balvu ieguva grupa “Alu cilvēki”, kurā darbojas Balvu novada jaunieši, par kuriem var teikt, ka tie ir entuziasti ar mīlestību uz mūziku un lieliem mērķiem. Jaunieši, neatlaidīgi un mērķtiecīgi strādājot, ir iekarojuši skatuvi un skatītāju sirdis. Jaunība, mīlestība un dzīvesprieks staro no jauniešu uzstāšanās reizēm. Grupa vairs nekoncertē tikai Balvos, bet iekaro visu Latviju un 2019.gada vasarā kāps uz festivāla POSITIVUS skatuves.
Saņemot balvu, grupas dalībniece Dagmāra Laicāne vispirms pateicās mentoram, menedžerim Mārim Lāpānam, kā arī mūzikas pamatu licējam, pedagogam un lielam atbalstītājam Egonam Salmanim. Tāpat arī teica paldies visiem, visiem, kas atbalsta, motivē darbam, kā arī sniedza priekšnesumu.

Pēc kultūras balvu pasniegšanas tika sumināti arī sporta entuziasti.

Sports – tās nav tikai sacensības, uzvaras vai zaudējumi. Tas ir dzīvesveids, un spēja sevi katru dienu motivēt smagam darbam. Aiz uzvarām un sekmīgas sporta pasākumu norises ir ilgstošs un neatlaidīgs cilvēku darbs. Lai apgūtu sporta pamatus, gūtu panākumus sacensībās un sasniegtu arvien augstākas virsotnes ir daudz jāmācās, jāstrādā un jāpilnveido zināšanas un prasmes ikdienā un visa mūža garumā.

Nominācijai Gada sporta notikums tika izvirzīti 2 nominanti: X atklātais starptautiskais Givi Abdušelišvili piemiņas turnīrs grieķu - romiešu cīņā un pasākums “Motociklu vasara”.

Balvu saņēma motoklubs “Spieķi vējā” par jau 14 gadus notiekošo pasākumu “Motociklu vasara”. Balvu saņemot, motokluba pārstāvis Jānis Dokāns, kluba prezidenta Anda Grāvīša vārdā, pateicās visiem klātesošajiem un visiem pārējiem, kas ar savu apmeklētību atbalsta šo pasākumu.

Nominācijā: Novada Gada cilvēks sportā / mūža ieguldījums sportā / paraugs sportā/labākais sportists / komanda tika izvirzīti 4 pretendenti: Guntars Logins - paraugs sportā, garo distaču skrējējs, kurš noskrējis vairākus 100 km ultra maratonus; Jānis Rakstiņš – par sporta dzīves organizēšanu un popularizēšanu Bērzpils pagastā un aktīvu darbību jaunsardzes darba pilnveidošanā; Sergejs Arbuzovs – par īpašiem sasniegumiem Eiropas un pasaules čempionātos svaru bumbu celšanā; Ludmila Beļikova – par ieguldīto darbu Balvu novada jaunatnes sporta sistēmas un infrastruktūras uzlabošanai.

Balvu saņēma Jānis Rakstiņš, kurš raksturots kā apzinīgs, radošs, aktīvs, izdomas bagāts, enerģisks līderis sportā, kurš prot aizraut un iesaistīt gan lielus gan mazus, panākot, ka viņi iemīl sportu. Jānis atzina, ka ir pārsteigts saņemt balvu, jo šai nominācijai izvirzīti patiešām spēcīgi sporta entuziasti, kuri visi būtu pelnījušo to saņemt. Viņš pateicās visiem, kuri iesaistās viņa organizētajās aktivitātēs, jo tieši viņi ir palīdzējuši šo balvu nopelnīt.

Nominācijā Entuziasts sportā / labākais treneris tika izvirzīti 4 pretendenti: Jānis Zakarīts - par nesavtīgu darbu ikdienā, sestdienās, svētdienās, svētku dienās ar Futbola kluba “Balvu vilki” futbolistiem; Arnis Voika – par pašaizliedzīgo darbu, attieksmi pret saviem izglītojamajiem basketbola spēles popularizēšanu; Varis Sārtaputnis – par jaunatnes vispusīgas attīstības nodrošināšanu, motivēšanu aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un sporta, kā vērtības nozīmes veidošanu; Gatis Stepanovs – par skolotāja talantu darbā ar izglītojamajiem.

Balvu saņēma Balvu Sporta skolas basketbola nodaļas treneris Arnis Voika, kurš sportistiem māca stiprināt komandas garu, cieņu vienam pret otru, būt par atbalstu arī smagākos brīžos. Viņa trenētās komandas piedalās LR Nacionālās līgas čempionātos. Arnis Voika, balvu saņemot, pateicās vispirms saviem sportistiem par viņu cīņas sparu, saliedētību un komandas garu, pateicās arī sportistu vecākiem, kuru atbalsts ir ļoti nozīmīgs. Skatoties nākotnē, viņš izteicās, ka ļoti cer spert vēl lielus soļus lielākā sportā un priecēt savus novada iedzīvotājus ar skaistām basketbola spēlēm.

Pēc balvu pasniegšanas un saņemšanas koncertu sniedza Rikardions un Kristīne Šomase.

_DSC0102.JPG_DSC0105.png_DSC0108.JPG_DSC0112.JPG_DSC0115.JPG_DSC0117.JPG_DSC0127.JPG_DSC0130.JPG_DSC0132.JPG_DSC0137.JPG_DSC0140.JPG_DSC0146.JPG_DSC0153.JPG_DSC0156.JPG_DSC0158.JPG_DSC0162.JPG_DSC0163.JPG_DSC0166.JPG_DSC0176.JPG_DSC0179.JPG_DSC0184.JPG_DSC0186.JPG_DSC0188.JPG_DSC0196.JPG_DSC0200.JPG_DSC0201.JPG_DSC0205.JPG

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei