Sumināti novada Zelta pāri!

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Ceturtdiena, 20 Decembris 2018
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 20 Decembris 2018 11:23

titulbilde

Šajā gadā Balvu novadā ir 23 pāri, kuri jau atzīmējuši vai vēl atzīmēs 50 gadu kopdzīvi - Zeltas kāzas. Lai šis notikums būtu vēl īpašāks arī šogad, nu jau četrpadsmito gadu, skaistus svētkus palīdz radīt Balvu novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa un Domes priekšsēdētājs, aicinot pabūt kopā, parakstīties Goda grāmatā, vēlreiz saņemt Laulības apliecību un svinēt!

Šogad uz kopā būšanu tika aicināti 23 pāri: Valentīna un Lins Vinogradovi, Zinaida un Nikolajs Stepanovi, Genovefa un Aldis Leišavnieki, Agnese un Jānis Pošeikas, Rita un Rihardijs Logini, Olga un Pēteris Zvaigznoni, Taisija un Viktors Smirnovi, Lūcija un Gunārs Laicāni, Valda un Jevgenijs Barāni, Inta un Vilberts Lāpāni, Ludmila un Juris Erti, Nadežda un Mārcis Sarķi, Marija un Gunārs Fogeli, Regīna un Jānis Logini, Ņina un Valerijs Silovi, Zinaida un Valentins Lapini, Tekla un Pēteris Jaudzemi, Albīna un Jānis Nicecki, Valentīna un Anatolijs Fjodorovi, Lonija un Jānis Stepāni, Valentīna un Nikolajs Maksimovi, Anna un Ivans Andrejevi, Zenta un Jānis Andersoni. Uz svinīgo pasākumu ieradās 10 pāri.

Pasākuma ievadā apsveikuma vārdus teica arī Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs: “Zelts – tas ir dārgmetāls, krāsa, bet jūsu gadījumā tās ir attiecības, jūsu prasme dzīvot kopā garus gadus, vienam otru saprast, mīlēt, darīt darbus. Protams, zelts ir arī māka piedot kādā skarbākā brīdī. Gribu novēlēt šo savstarpējo sapratni, šo dzīves gudrību gan turpināt piekopt pašiem, gan, protams, vēliet un māciet to saviem tuvākajiem, saviem bērniem, jo tādējādi mēs augam par stipru tautu ar stipriem cilvēkiem. Lai jums pietiek spēka, veselības turpināt savu kopdzīvi!”

Svetlana Romanovska: “Jūsu pati galvenā vērtība ir tā, ka jūs jūtat viens otra plecu. Tā ir noturīga lieta, tā ir stipra lieta. Uz pleca var balstīties, pie rokas var pieturēties. Priecājamies par to, kas mums ir. Jūs esat viens otram, jūs esat blakus, un tas ir daudz svarīgāk par citām lietām. Divatā var iedzert tēju, divatā var klusi kopā svinēt svētkus, priecāties par bērniem un gaidīt, kuri atbrauks ciemos, divatā viss ir iespējams. Gribas jums novēlēt, lai jūs vēl ilgi esat divatā. Lai nepazūd kopības sajūta, lai nepazūd mīlestība, jo kas gan cits ir tas, kas satur mūs vienu pie otra – tā ir mīlestība.”

Pēc svinīgās daļas pie kopgalda pāri dalījās savos iepazīšanās stāstos, kā arī stāstīja par saviem bērniem, mazbērniem, arī mazmazbērniem.

Inta un Vilberts Lāpāni pastāstīja, ka iepazinušies darba vietā. Vilberts strādājis par kinomehāniķi, bet Inta par kasieri. Abi nāk no Bērzkalnes pagasta, un jau no agras bērnības dzīvojuši viens no otra aptuveni 3 kilometru attālumā. Visu laiku bijuši aktīvi darbu darītāji – Inta godos strādājusi par saimnieci, bet Vilberts bijis muzikants. Kāzas gan netika svinētas, sarakstījās “pa kluso”. Viņu laimīgās kopdzīves noslēpums ir dzīvošana pēc principa – nedarīt citiem to, kas pašiem nepatīk, un dzīve ies labumā. Pārējiem vēlēja labu veselību un nosprieda, ka nākamreiz tiksies pēc desmit gadiem Dimanta kāzās.

Valentīna un Nikolajs Maksimovi sapazinušies jau skolas laikos – abi divi ir no Egļuciema. Arī šobrīd aktīvi strādā – ir lauku mājas, piemājas saimniecība ar gotiņu, trušiem, vistām. Kāzas netika svinējuši – tikai sarakstījās. Viņiem ir 2 bērni un 7 mazbērni. Valentīna daudzus gadus strādājusi Lazdulejas pagastā par Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju, bet šobrīd vasarās labprāt laiku pavada mežā ogojot un sēņojot.

Albīna un Jānis Nicecki iepazinušies, kad sievietei bija 17 gadi. Apprecējās pēc 4 gadu draudzības. Iepazīšanās notika pie Albīnas brālēna kartupeļu talkā. Ir 2 bērni un abi dzīvo tepat Balvos, ir arī 2 mazbērni. Kāzās bijuši ap 50 cilvēkiem.

Agnese un Jānis Pošeikas apgalvo, ka viņu dzīvē vienmēr smaids ar smaidu ir mijies. Darba darīšanās sanācis daudz kopā braukāt, tā arī pamazām sadraudzējušies. Sarakstījušies Kubulu ciema padomē, citi par to neesot zinājuši. Kā stāsta pats Jānis, esot pie Agneses vecākiem palīdzējis viņas tēvam darbos, laikam tāpēc arī iepaticies. Ir 3 bērni, 5 mazbērni un 1 mazmazbērniņš. Joprojām abiem ir piemājas saimniecība. Visiem vēlēja labu veselību un ar enerģiju sagaidīt Jauno gadu.

Zinaida un Nikolajs Stepanovi sākuši draudzēties, bet tad Nikolajs tika iesaukts devies armijā, taču kundze no armijas sagaidījuši un tā turpināja būt kopā. Abi cēlušies no Kubulu pagasta. Ir 2 bērni, 4 mazbērni. Kāzas bija februārī, un ziema bijusi ļoti sniegota.

Zentas un Jāņa Andersonu iepazīšanās bijusi pateicoties Jāņa māsai, jo Zenta kopā ar viņu strādājusi Gulbenē maizes kombinātā. Jāņa māsa reiz esot aicinājusi braukt uz Balviem skatīties Zentas tēva mūrēto krāsni – tas bijis 29.maijā, kā vēlāk izrādījās Jāņa dzimšanas dienā. Bet par to, ka dzimšanas diena ir Jānim, Zenta uzzinājusi tikai esot jau ceļā uz Balviem. Tad sākusi pārdomāt vai vispār iet. Tomēr abas aizgāja, un tā arī bija pirmā iepazīšanās. Kāzas svinējuši kopā ar Zentas māsas kāzām. Kāzu dienā bijis liels putenis, lai varētu iebraukt ceļš bija jātīra ar traktoru. Svinības bijušas vairākas dienas.

Genovefa un Aldis Leišavnieki sadraudzējušies pamazām. Aldis dzīvojis Stacijā, bet Genovefa Balvos. Genovefa strādājusi par kasieri, tādēļ Aldis bieži viņu saticis. Tā sāka pamazām iepazīties. Kāzas svinējuši Balvu stacijā ar kādiem 60 viesiem un svinības bijušas teju nedēļas garumā. Ir 2 meitas, 3 mazbērni. Šobrīd dzīvo tepat pilsētā.

Nadežda un Mārcis Sarķi iepazinušies pavasarī. Mārcis dienējis Krievijā un tur ievērojis, ka noliktavā pie kādas sievietes bieži pretī nākušas divas meitenes. Sadraudzējies ar abām, bet iepatikusies Nadežda. Ejot laikam, nosprieduši, ka jāiesniedz iesniegums laulību reģistrācijai, bet citiem neesot teikuši. Tomēr “pa kluso” neizdevās, jo pārējie tomēr uzzinājuši. Kāzas nosvinētas Maskavā, bet dzīvot tur nepalika. Atbrauca uz Balviem, kur dzīvo joprojām. Ir 3 bērni, 6 mazbērni un 2 mazmazbērni.

Valda un Jevgenijs Barāni satikušies Balvos. Valda ir no Alūksnes, bet Jevgenijs no Baltkrievijas. Valda strādājusi Balvu gaļas kombinātā. Iepazinušies, jo Jevgenijs paaicināts salabot radio. Dzīvo Balvos, ir 2 meitas, arī mazbērni. Visiem vēlēja labu garastāvokli, mazāk drūmo dienu, lai visi viens otram var uzsmaidīt un visas slimības lai aizslīd garām.

Savā stāstā dalījās arī Lūcija un Gunārs Laicāni. Lūcija nāk no Rugāju puses, bet Gunārs no Vīksnas. Lūcija strādājusi skolā, iepazinusies ar Gunāra brāli, kurš arī Gunāram aizrakstījis uz armiju, ka skolā jauna skolotāja. Reiz Lūcija aizgājusi uz veikalu, kur ieraudzījusi skaistu vīrieti - zaldātu formā. Tā bijusi pirmā satikšanās. Abiem visu mūžu paticis dejot, apmeklējuši daudz balles. Kāzas bija Rugāju pusē Lūcijas mājās un bijušas lielas, jo līdz tam lieli radu saieti nebija bijuši. Ir 2 bērni un 4 mazbērni.

_DSC0404.JPG_DSC0406.JPG_DSC0407.JPG_DSC0409.JPG_DSC0410.JPG_DSC0417.JPG_DSC0422.JPG_DSC0425.JPG_DSC0427.JPG_DSC0428.JPG_DSC0433.JPG_DSC0437.JPG_DSC0441.JPG_DSC0444.JPG_DSC0448.JPG_DSC0450.JPG_DSC0458.JPG_DSC0461.JPG_DSC0462.JPG_DSC0465.JPG_DSC0471.JPG_DSC0476.JPG_DSC0484.JPG_DSC0485.JPG_DSC0491.JPG_DSC0500.JPG__Titulbilde.JPG

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei