Nāc! Mēs gaidīsim tieši Tevi!

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 08 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 08 Februāris 2019 15:25

Gaidām, ja tikai Tev ir vēlme un laiks iesaistīties kādā no deviņpadsmit Balvu Kultūras un atpūtas centra tautas mākslas kolektīviem. Protams, kad pirms diviem gadiem uz remontu aizvēra mūsu telpas Brīvības ielā 61, mēs uztraucāmies, kā turpināsies darbs pulciņos. Zinājām, ka muižā visiem nav ne telpu, ne iespēju strādāt.

Vissirsnīgāko paldies joprojām sakām tām iestādēm, kuras ņēma mūsu kolektīvus savā paspārnē. Tā ir Balvu pamatskola, kur trīs pēcpusdienas dejo mūsu “Balvu Vilciņš” un “Luste”, Balvu Mūzikas skola, kur mājvietu radis jauktais koris “Mirklis” un vokālais ansamblis “Razdoļje”, PII “Sienāzītis”, kurā dzied mūsu “Notiņas”.

Pēc valsts skašu rezultātiem secinām, ka mākslinieciskais līmenis mūsu kolektīviem joprojām ir augsts, lai arī iespēju koncertēt un uzstāties ir krietni mazāk. Grūti ir mēģinājumos strādāt sporta zālē un retumis uzstāties uz skatuves. Bet valsts skatēs tādās niansēs žūrijas komisija neiedziļinās, viņi redz to, kas skatāms dotajā brīdī.

Šobrīd visaizņemtākie cilvēki Balvos ir vidējās paaudzes ļaudis. To iesaistīšanās kolektīvos ir sarežģīta. Ģimenes rūpes, mazi bērni, darba vietas ārpus novada vai pat valsts. Trīsdesmit un četrdesmitgadnieki mums dejo “Nebēdā”, dzied “Mirklī” un, protams, rūpējas par saviem dziedošajiem, spēlējošiem un dejojošiem bērniem, kuriem ir iespējas savus talantus attīstīt vokālā studijā “Notiņas”, dejot “Balvu Vilciņā” vai muzicēt pūtēju orķestrī “Balvi”.

Šobrīd gaidām Balvu Tautas teātra pirmizrādi A.Ostrovska lugai “Sirds nav akmens”, 23.februārī svinēsim vidējās paaudzes deju kolektīva “Nebēda” sudraba jubileju un 9.martā bērnu vokālās studijas “Notiņas” dziedāšanas desmitgadi. Deviņu Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kopu koncertu skatītāji varēs vērot Balvu pamatskolas sporta zālē 17.martā, kad skatītājus aicināsim uz kopkoncertu “Dejas brīnumainā pasaule”. Vasarā, 1.jūnijā, gaidāmi republikas koru un pūtēju orķestru svētki Balvos, paredzēta senioru koru sadziedāšanās Talsos, ikgadējais Latgales novada senioru dziesmu un deju festivāls Višķos. Tepat kaimiņos, Alūksnē, maijā skolēnu tautu deju kolektīvi piedalīsies festivālā “Latvju bērni danci veda”, bet jūlijā notiks XIV Latvijas amatierteātru salidojums, kurš tiek organizēts ik pa četriem gadiem.

Iespēju darboties pašdarbībā, piedalīties koncertos, svētkos un festivālos ir daudz. Kā jau minēju, tam vajadzīga tikai vēlēšanās un interese.

Ilga Oplucāne,
Balvu KAC mākslinieciskā vadītāja
2019.gada 7.februārī.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei