Iedegta gaisma Balvu pilsētas 91.dzimšanas dienā!

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 12 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 12 Februāris 2019 16:03

tmb20190212155649

11.februārī Balvu pilsētai apritēja 91 gads. Par godu šim notikumam Balvu Novada muzejā notika saviesīgs pasākums – izstādes atklāšana un dzimšanas dienas svinēšana.

“Balvos ne kalnu, ne pilsdrupu,
Tomēr tie mīļi man šķiet,
Dienās, kad sapņaini mākoņi
Zilajos plašumos iet.
Naktīs, kad rotājas zvaigznes,
Saplūst kad skumjas un prieks,
Likteņa grāmatu pētīt
Māmuļa vēsture liek.”

Ar Bruno Vilka dzejas vārdiem pasākumu atklāja Balvu Novada muzeja vadītāja Iveta Supe.

Arī šajā Balvu pilsētas dzimšanas dienā bija gan muzikāli priekšnesumi, gan svētku kliņģeris, gan dzimšanas dienas svecīšu iedegšana un vēlējumi. Dziesmas par Balviem dziedāja un uz ģitāras spēlēja Māris Lāpāns un Jānis Ločmelis.

Par 91 svecīti, kas iespraustas ķirbjos atradās izstāžu zāles pašā viducī, bija parūpējusies izglītības centra “Azote” un sveču darbnīcas vadītāja Maruta Castrova. Aizvadītajā nedēļā trīs vakarus notika sveču darbnīcas, kurās varēja piedalīties ikviens interesents, lai izlietu pats savu Balvu dzimšanas dienas svecīti.

Kā jau svētkos ierasts, arī šoreiz tika teiktas svinīgās uzrunas. Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova uzsvēra, ka pilsētu veido cilvēki. “Tāpat kā bijušie pilsētas priekšsēdētāji, kuri katrs savā laikā veidoja mūsu Balvus ar savu rokrakstu, ar savu pieeju, attieksmi, redzējumu, komandu, tieši tāpat pilsētu ikdienā izdaiļo arī pārējie iedzīvotāji, darot savu ikdienas darbu pēc labākās sirdsapziņas un ar vispatiesāko attieksmi. Šādus vārdus varam teikt arī par mūsu goda pilsoni Veltu Pulksteni. Goda pilsones tituls ir jānopelna un to nevar izdarīt ne vienā mēnesī, ne vienā gadā. To var nopelnīt ilgi, neatlaidīgi, čakli strādājot, ieliekot sirdi, rokas, cilvēkmīlestību, darba mīlestību un tad ir tā redzamā daļa, ko novērtē visi,” teic A.Petrova. Turpretim Velta Pukstene vēlēja, lai Balvos netrūkst drosmīgu cilvēku.

Pasākumā piedalījās trīs bijušie Balvu pilsētas vadītāji. Sveicienus sūtīja arī Zelma Šulce, kura pilsētu vadīja no 1957.-1960.gadam un kura patlaban dzīvo Liepājā. Savā apsveikumā viņa raksta: “Sirsnīgi sveicu Balvu pilsētu 91.dzimšanas dienā! Visiem tās iedzīvotājiem vēlu – esiet lepni par savu pilsētu, ar sirdsdegsmi veidojiet tās tālāko nākotni. Novēlu arī ikviena personīgajā dzīvē veselību, veiksmi, darba mīlestību un panākumus.”

Dzintars Putniņš dalījās savās atmiņās par to, cik neparasts laiks tika piedzīvotas – bija puča dienas, tajos gados tika atjaunots piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem, tika izbūvēta estrāde, noņemts žogs, Lāča dārzā savesti akmeņi. Balvu pilsētai viņš vēlēja, lai būtu vairāk jaunatnes, lai viņi mācītos profesijas, strādātu labos darbos un veidotu labas ģimenes.

Bijušais priekšsēdētājs Juris Annuškāns atzina, ka Balvi ir viena no vislabākajām vietām pasaulē, kur dzīvot, tāpēc pilsētai vēlēja, lai tā neskrien līdzi izgaistošām vērtībām, bet pieturas pie pamatvērtībām. Lai Balvi vienmēr ir tā labākā vieta, kur baudīt dzīvi, priecāties par dzīvi, audzināt bērnus, mazbērnus un darboties atbilstoši savām interesēm un spējām. Turpretim Jānis Trupovnieks Balvus sauc par ziedošu pilsētu, uzteikdams arī Goda pilsones Veltas Pulkstenes ieguldījumu un viņas iesākto tradīciju pārmantošanu. Viņš arī vēlēja, lai Balvi būtu jauniešu, aktīvu cilvēku, aktīvu uzņēmēju un nākotnes pilsēta.

Vēlējumus pilsētai teica arī vairāki klātesošie. Tika vēlēts - lai Balvos ir daudz bērnu čalu, lai Balviem ir daudz veiksmes, lai katrs pretimnācējs smaidītu un teiktu labrīt, labdien, labvakar, lai būtu daudz uzņēmēju, lai visiem laba veselība.

Pasākuma laikā ikvienam arī bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Balvu pilsētu, tās vēsturi. Jautājumus uzdeva Balvu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja un vairāku grāmatu par Balviem autore Irēna Šaicāne. Vispirms gan viņa uzteica ģimnāzistus sakot, ka viņi mācējuši atbildēt uz visiem jautājumiem. Klātesošie varēja sniegt atbildes uz jautājumiem par to, kad tika atjaunots piemineklis kritušajiem karavīriem, kādā stilā būvēta Balvu muiža, kas bija pirmais Balvu pilsētas galva, cik vadītāji pilsētai ir bijuši utt. Domes priekšsēdētāja vietniece A.Petrova uzteica Irēnas Šaicānes ieguldījumu ne tikai Balvu vēstures izklāstīšanā gan skolēniem, gan pilsētas viesiem un vēstures interesentiem, bet arī Balvu vēstures veidošanā, rakstot grāmatas un interesējoties par tagadni, kura kādreiz būs vēsture.

Skanot Aiņa Šaicāna dziesmām, nu jau neformālā gaisotnē ikviens varēja izbaudīt izstādi, kuras autore ir Dace Teilāne, un atsaukt atmiņā dažādus piedzīvotos mirkļus, atpazīt vietas, kuras skatāmas planšetēs, kā arī ierakstīt vēlējumu labo domu grāmatā.

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpgimg-009.jpgimg-010.jpgimg-011.jpgimg-012.jpgimg-013.jpgimg-014.jpgimg-015.jpgimg-016.jpgimg-017.jpgimg-018.jpgimg-019.jpgimg-020.jpgimg-021.jpgimg-022.jpgimg-023.jpgimg-024.jpgimg-025.jpgimg-026.jpgimg-027.jpgimg-028.jpgimg-029.jpgimg-030.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.