Lai skanīgs jaunais – 2012.gads!

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Ceturtdiena, 02 Februāris 2012
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Februāris 2012 10:00

Kalendārā ieskatoties, jaunā – 2012.gada pirmais mēnesis jau ir gandrīz aizsteidzies, taču novēlēt, lai tas būtu veiksmīgs, brīnumains, skanīgs, možs, interesants, skaists, veselīgs, jautrs, laimīgs, nekad nav par vēlu.
28.janvārī Balvu Kultūras un atpūtas centra mākslinieciskās pašdarbības koncerta „Laimīgu jauno gadu!” laikā, vairākkārtīgi izskanēja dažādi vēlējumi. Senioru koris ”Pīlādzis” un jauktais vokālais ansamblis „Par to” pēc savas uzstāšanās gan sev, gan skatītājiem vēlēja BRĪNUMAINU un SKANĪGU JAUNO GADU. Abus šos kolektīvus vada Liene Akmeņkalne. Deju kopa ,,Luste” kopā ar vadītāju Intu Sleži visiem vēlēja VESELĪGU JAUNO GADU. Deju kopa ”Nebēda” un tās vadītājs Agris Veismanis mudināja jautroties un novēlēja JAUTRU JAUNO GADU. Anastasijas Ločmeles vadītais jauktais koris „Ezerkrasts” pēc sava krāšņā priekšnesuma, kurā solo izpildīja Marija Voronova, Māris Zaharovs, kā arī Dāvis Lāpāns un Antra Mačāne vēlēja MOŽU JAUNO GADU. Eksotisko deju ansamblis ,,Samia” un vadītāja Ilze Leišavniece, izpildot indiešu un čigānu dejas, aicināja uz INTERESANTU JAUNO GADU. Jauniešu deju kopa „Rika” koncerta noslēgumā jau domāja par vasaras saulgriežiem, dejojot „Šurp, Jāņa bērni...” un vēlēja visiem SKAISTU JAUNO GADU.

Koncertprogrammu papildināja arī bērnu vokālās studija dalībnieces Evelīnas Pipcānes muzikālais priekšnesums ”Lai atnāk brīnumi!”(vokālā pedagoģe Iluta Tihomirova) un pirmsskolas vecuma bērnu tautu deju kolektīvs ar divām jaukām dejām, vadītāja Zane Kravale. Koncertprogrammu vadīja Kristīne Ercika un Andris Kaļiņins.
Eiropas deju kopai „Atvasara” šis bija īpašs koncerts, jo savdabīgās izraēļu, krievu un poļu dejas, LAIMĪGS JAUNAIS GADS tika veltīts ne tikai zālē sēdošajiem skatītājiem, bet arī kopas vadītājai Lūcijai Jermacānei, kura koncerta noslēgumā tika sumināta apaļajā dzīves jubilejā. No Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Lūcijai Jermacānei tika pasniegts Atzinības raksts. Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniece Ināra Ņikuļina sveica deju kopas „Atvasara” vadītāju, kā arī lielu paldies teica visiem pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem, kuri līdz vēlai vakara stundai pieskandina Balvu Kultūras un atpūtas centru, apgūstot jaunas melodijas un jaunus deju soļus.
Paldies par jauko koncertu!

PICT0010.JPGPICT0011.JPGPICT0016.JPGPICT0019.JPG

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei