Notiek gatavošanās 2013.gada Dziesmu un Deju svētkiem

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 21 Februāris 2012
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Februāris 2012 16:32

Viens no nozīmīgākajiem kultūras dzīves notikumiem Latvijā viennozīmīgi ir Dziesmu un deju svētki, kuri reizi piecos gados notiek kopš 1873. gada. Tas ir vērienīgs latviešu kultūras pasākums, kurā piedalās tūkstošiem dalībnieku no visas Latvijas. Dziesmu un deju svētki ir arī iekļauti UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.
Gatavojoties 2013.gada Dziesmu un deju svētkiem, noteikti datumi šī gada koru un deju kolektīvu skatēm. Dejotāji apgūtā repertuāra prasmi demonstrēs 29.aprīlī Balvos, bet kori – 4.maijā Gulbenē.
Svētku noslēguma koncerta mākslinieciskajai vadītājai diriģentei Airai Birziņai pieder ideja saistīt 2013.gada svētkus ar vārda «Līgo» plašo un dziļo nozīmi. Koru nozares padomē šī iecere guva atbalstu, tādēļ ideja kļuvusi par noslēguma koncerta pamatmotīvu

Šobrīd plānots, ka pirmoreiz visai svētku nedēļai būs viens galvenais svētku režisors, - par to apstiprināts Uģis Brikmanis. Viņš šobrīd strādā pie pasākumu programmas izveides, taču jau tagad režisoram ir skaidra svētku konceptuālā iecere, kas balstās vārdos «Gaisma Līgo Latvijā». «Tie ir latviskās kultūras atjaunināšanās svētki, kas iekļauj valodu, dziesmu, deju, instrumentālo mūziku, vizuālās mākslas - dzīvā tautas radošā gara visplašākās izpausmes,» norāda U. Brikmanis. Svētku noslēguma koncerta ideja izteikta vārdos „Līgo, - lai top!” Scenāriju veido rakstniece Nora Ikstena.
Deju lieluzveduma koncepciju konkursā uzvarēja Jāņa Purviņa un Jāņa Ērgļa iecere ar nosaukumu „Tēvu laipas”, kas veidos stāstu par latvieti, piedāvājot izdejot latviskās vērtības kā deviņas laipas.
Trešā koncepcija attiecas uz pūtēju orķestru dižkoncertu, un šeit konkursā par labāko atzīta autoru grupas Gunta Kumačeva, Jāņa Puriņa, Raita Ašmaņa, Egona Salmaņa, Artūra Maculēviča, Pētera Vilka iecere ar nosaukumu „Novadu stāsti”.
Kārtējais Balvu, Rugāju un Baltinavas koru kopmēģinājums kopā ar virsdiriģentu Robertu Liepiņu paredzēts Balvu Muižā 29.februārī pulksten 18.30.