Godināti labākie Balvu novada skolēni, pedagogi un treneri

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 08 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 08 Jūnijs 2018 11:50

tmb20180608114617

Arī šogad, 6.jūnijā, Balvu muižā ikgadējā Balvu novada izglītojamo un pedagogu apbalvošanas pasākumā, tika godināti čaklākie, talantīgākie un nopelniem bagātākie skolēni, kuri Balvu novada vārdu ir nesuši ārpus novada, Latvijā un pasaulē.

Atklājot šo pasākumu, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova teica: "Šeit ir pulcējušies tie, kuri aizvadītā mācību gada laikā ir paspējuši un varējuši izdarīt vairāk nekā pārējie. Gan sportisti, gan dziedātāji, gan dejotāji, gan tie, kuri katru mācību priekšmetu uztver ar vislielāko atbildību. Šeit ir tie bērni, kuri čakli un cītīgi veltījuši tās vakara stundas, lai izlasītu, apgūtu un zinātu vairāk, tie kuri saprot, ka mācās ne tikai atzīmes, bet arī sevis dēļ.

Un nepašaubāmi, ka bērnam ļoti svarīga ir arī vecāku klātbūtne. Ne jau vienmēr ir svarīgi sēdēt blakus un rādīt, kas jāiemācās, bet ērnam ir jāsaprot, ka ģimenē, vecākiem, viss tas, ko viņš dara ir svarīgi un ka viņu atbalsta un novērtē.

Lepojos ar Balvu novada iedzīvotājiem - bērniem, viņu vecākiem, pedagogiem - par to veikumu aizvadītajā mācību gadā un tiem labajiem un augstajiem sasniegumiem, ko esat sasnieguši un Balvu novada vārdu cildinājuši. Lai arī nākamajos mācību gados, jūs iezīmētu vēl lielākus dzīves plānus, un ne brīdi nešaubieties, jo tikai zinošam, atvērtam un strādāt gribošam cilvēkam pieder nākotne! Lai visiem veicas un saulaina un jauka vasara!"

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva savā uzrunā uzsvēra: "Lai gūtu panākumus, ir jābūt nopietnam darbam, un ir lieliski, ja ir trīs – bērni, skolotāji, vecāki. Ja ir šis trīsskanis, tad viss sanāk, ja kāda posma nav, tad ir grūtāk. Bet tā ir liela uzņēmība, mēroties spēkiem ar sava novada, citu novadu, reģionu, valsts mēroga labākajiem skolēniem. Un vēlme, interese pētīt, atklāt likumsakarības šajos pārbaudījumos ir liela uzdrošināšanās un pacietība.

Piedalīšanās olimpiādēs un sacensībās jau nav pašmērķis, bet likumsakarīga skolēna un skolotāja darba daļa. Svarīgi neapstāties pie šiem rezultātiem, bet censties tos vēl uzlabot! Gudrība ir lieta ar ko var lepoties, un to neviens nevar atņemt. Liels paldies par ieguldīto darbu skolēniem, pedagogiem, vecākiem! Novēlu visiem būt sirds gudriem, iejūtīgiem, saprotošiem un laimīgiem! Lai saulaina vasara!"

Par augstiem sasniegumiem un dalību valsts, reģiona, novadu apvienības un novada olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs tika godināti Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni – Sandis Livzenieks, Ričards Ķerģis-Kariks, Karīna Vasiļjeva, Dagnis Cibulis, Nellija Teilāne, Anete Bērziņa, Marija Elizabete Lipāne, Paula Paidere, Guna Apša, Kristīne Budeviča, Džūlija Apine, Madara Lapse, Paula Rutmane, un viņu pedagogi – Zigfrīds Lielbārdis, Inga Kleine, Irēna Šaicāne, Gaida Fengāne, Eva Zučika – Kuzņecova, Anna Barbaniška, Valentīna Pužule. Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolēni – Samanta Puka un Ksenija Hmeļova, un viņu pedagogi – Skaidrīte Veina un Marina Ločmele.Tilžas vidusskolas skolēni – Rebeka Ločmele, Madara Čirka, un viņu pedagogi – Iveta Kuģeniece, Maldra Strupka, Valda Dzene. Stacijas pamatskolas skolniece Zane Keiša un viņas pedagogi Jana Mežale un Gunita Čubare. Balvu pamatskolas skolēni – Iļja Polis, Sindija Pauliņa, Angelīna Krivošejeva, un viņu pedagogi Irēna Biseniece un Ilze Logina.

Par sasniegumiem interešu izglītībā pateicības balvas saņēma Tilžas vidusskolas 2.-8.klašu koris (pedagogs Linda Vītola), Tilžas vidusskolas vokālais ansamblis "Varbūt" (pedagogs Linda Vītola, koncertmeistars Ģirts Ripa), Tilžas vidusskolas skolēni Līga Elīza Normante un Arturs Melnis (pedagogs Maldra Strupka), Tilžas internātpamatskolas skolniece Zane Staģe (pedagogs Aina Zelča), Balvu Valsts ģimnāzijas skolniece Linda Čevere (pedagogs Aija Dvinska), Balvu Valsts ģimnāzijas volejbola komanda A grupa (jaunietes) un basketbola komanda A grupa (jaunieši) (pedagogs Valters Duļevskis), un basketbola komanda C grupa (jaunietes) (pedagogs Jānis Zakarīts), Balvu Bērnu un jauniešu centra deju studijas "Di-dancers" Crew (pedagogs Dita Nipere un Alīna Saveļjeva), deju studijas "Di-dancers" deju grupa "Rozīnītes" (pedagogs Dita Nipere), Balvu Mūzikas skolas pūtēju orķestris (pedagogs Egons Salmanis) un Balvu Mūzikas skolas vokālais ansamblis (pedagogs Linda Vītola, koncertmeistars Viktors Bormanis).

Par sasniegumiem profesionālās ievirzes izglītībā tika godināti Balvu Mūzikas skolas skolēni – Maksims Silinevičs, Gvido Dokāns, Ričards Ķirsons, Evelīna Pipcāne, Una Romāne, Markuss Mednis, Estere Vigule, Rainers Bukšs, Jānis Bikaviņš, Amanda Tutiņa, Nauris Ločmelis, Laura Jeromāne, Valerija Silineviča, Roberts Ķirsons, Patrīcija Apšeniece, Angelīna Krivošejeva, Sigita Keiša, Sanija Kupča, Patrīcija Ķirsone, Renāte Pavlova, Armands Tutiņš, Elīna Samoiļenko, Letīcija Grīsle, Mārtiņš Lāpāns, Sofia Buzijana, Sabīne Kupča, Ance Salmane, un viņu pedagogi – Irēna Šņitkina, Jānis Budevičs, Egons Salmanis, Zoja Zaharova, Vladimirs Bondarenko, Linda Vītola, Ojārs Tūmiņš, Juris Ivanovs, Lija Ivanova, Evija Seņkova un koncertmeistari – Viktors Bormanis, Jeļena Agafonova, Rita Kočerova. Tāpat tika godināti ar Balvu Mākslas skolas skolēni – Daniela Boboviča, Kristers Leišavnieks, Jūlija Streļcova, un viņu pedagogi – Dace Logina, Līga Podkovirina, Elita Teilāne.

Par sasniegumiem profesionālās ievirzes izglītībā naudas un pateicības balvas saņēma Balvu Sporta skolas audzēkņi – Uvis Pošeika, Artis Duļbinskis, Aiva Niedra, Ēriks Kuzmans, Dita Kuzņecova, Ralfs Boldāns, Lauris Logins, Edijs Keišs, Rainers Melnstrads, Dāvis Maks, Maksims Fjodorovs, Alekss Blonskis, Sandija Keiša, Ralfs Žogota, Kristaps Cielavs, Vladislavs Baranovs, Jānis Stepanovs, Diāna Ivdre, un viņu pedagogi – Imants Kairišs, Sarmīte Keisele, Varis Sārtaputnis, Konstantīns Titorenko, Romualds Kokorevičs.

Apbalvošanas pasākumā visvairāk izskanēja pedagoģes Lindas Vītolas vārds, un jautājot Lindai, kas ir viņas audzēkņu panākumu pamatā, viņa atbildēja: "Viena liela mīlestība, kas arī veidojas pamatā. Sākumā tā ir maza, bet iztur jau tikai tie darbspējīgākie. Tā ir mīlestība uz mūziku, mīlestība, uz to, ko dara. Un, ja dara, tad pēc tam ir arī gandarījums. Un šis gandarījums ir arī kā mazs pakāpiens uz nākamo pakāpienu," kā arī vēl piemetināja, "man ir vienkārši burvīgi un ļoti jauki bērni!"

Apbalvošanas starplaikos klātesošos priecēja Balvu Mūzikas skolas jaunie talanti pedagoģes Lindas Vītolas vadībā - Markuss Mednis, Rainers Bukšs un Estere Vigule, koncertmeistars Viktors Bormanis.

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpgimg-009.jpgimg-010.jpgimg-011.jpgimg-012.jpgimg-013.jpgimg-014.jpgimg-015.jpgimg-016.jpgimg-017.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei