Balvu novada Domes ārkārtas sēde

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 27 Septembris 2018
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Septembris 2018 17:14

2018.gada 28.septembrī, plkst.11.00 notiks Balvu novada Domes ārkārtas sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par mēnešalgu noteikšanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem, vadītāju vietniekiem, metodiķiem. (ziņo O.Siņica)
2. Par finansējuma sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim. (ziņo O.Siņica)
3. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības pasākumiem. (ziņo O.Siņica)
4. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Tilžas internātpamatskolas maksas pakalpojumu cenrādī. (ziņo L.Igaune)
5. Par grozījumu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumā. (ziņo L.Igaune)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei