Kas jāzina ikvienam iedzīvotājam, kā tiek aprēķināta maksa par karsto ūdeni

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 28 Septembris 2018
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 28 Septembris 2018 16:05

as-energija-logoCienījamie Balvu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas lietotāji! Strādājot AS “Balvu Enerģija” valdē bieži tiek saņemts jautājums par karstā ūdens rēķiniem. Kā tie top, kāpēc mainās maksa par vienību (par uzsildīto 1m3 ūdens)? Reizēm patērētājs nevar samazināt izdevumus tērējot karsto ūdeni mazāk. Šis jautājums ir aktuāls arī ārpus darba, jautā radi un draugi, ir bijušas “uzkarsētas” diskusijas saviesīgos pasākumos. Problēma skar tikai kopīpašuma - daudzdzīvokļu ēku sistēmu lietotājus. Līdz šim ir izdevies izskaidrot AS „Balvu Enerģija” lomu šo rēķinu tapšanā, un to aprēķinu secību. Mēģināšu to paveikt vēlreiz.

Neapskatīsim likumus un Ministru kabineta noteikumus, kas regulē šo procesu. Bet uzsveru, ka AS “Balvu Enerģija” visas darbības veic, ievērojot LR spēkā esošo normatīvajos dokumentos noteikto kārtību.

Viena īpašnieka ēkas situācija.

Īpašumā siltumenerģijas patēriņam ir uzstādīts siltumenerģijas patēriņa skaitītājs. Atbilstoši šī skaitītāja rādījumiem īpašniekam tiek piestādīts rēķins. Šajās ēkās atsevišķi neuzskaita siltumenerģijas patēriņu karstajam ūdenim un apkurei. Īpašnieks izlemj, cik energoefektīvi lietot siltumenerģiju atbilstoši savām vajadzībām un iespējām. Kopējo samaksu par pakalpojumu sedz viņš pats un kaimiņa izdevumus ar savu attieksmi neietekmē. Šajā situācijā par siltumenerģijas rēķiniem neskaidrību un strīdu nav.

Kopīpašums - daudzdzīvokļu ēku situācija.

Kopīpašumā galvenais uzdevums ir sadalīt kopējo siltumenerģijas patēriņu un maksājamo summu uz katra īpašnieka piederošo daļu vai patēriņu. Arī šajā gadījumā uz ēku ir uzstādīts viens kopējais siltumenerģijas patēriņa skaitītājs. Kopējo ēkā patērēto siltumenerģiju un maksājamo summu mēs zinām. Lai izdalītu apmaksājamo daļu katram dzīvokļa īpašniekam ir jāzina, cik katrs ir patērējis. Tādēļ dzīvokļos ir jābūt uzstādīti karstā ūdens patēriņa skaitītāji. Noteiktos datumos katrs dzīvokļa īpašnieks nolasa karstā ūdens skaitītāja rādījumus un tie nonāk pie apsaimniekotāja. Lielākais apsaimniekotājs Balvu pilsētā ir pašvaldības aģentūra „San-Tex”. Apsaimniekotājs veic šo rādījumu apstrādi un ievadi datorprogrammā un nosūta AS “Balvu Enerģija”, kur darbiniekiem nav ne iespēju, ne tiesību šos datus mainīt vai koriģēt. Zinot kopējo siltumenerģijas patēriņu ēkai, ko uzskaitījis siltumenerģijas skaitītājs un kopējo apmaksājamo summu, katram īpašniekam tiek piestādīts rēķins proporcionāli viņa uzrādītajam izlietotajam karstā ūdens daudzumam.

Piemērs Nr.1.

Ja pirmajā dzīvoklī iztērēti 2m3 karstā ūdens, bet otrajā - 1m3, tad par kopējo 3m3 ūdens uzsildīšanai izlietoto siltumenerģiju, kuru uzskaita ēkas kopējais siltumenerģijas skaitītājs (šoreiz pieņemsim, ka iztērēta siltumenerģija uz 15 EUR apmērā), pirmajam dzīvoklim pienāk rēķins 10 EUR un otrajam 5 EUR. Par 1m3 karstā ūdens izmantošanu cena par tā uzsildīšanu sastāda 5EUR. Teorētiski vienkārša un skaidra secība, cenai par uzsildīto 1m3 ūdens nevajadzētu mainīties. Tērē karsto ūdeni vairāk, rēķina summa būs lielāka, bet cena par vienu vienību nevajadzētu mainīties.

Kas rada kļūdas un neskaidrību šajā loģiskajā shēmā, no teorijas uz realitāti?

Karstā ūdens vienības cenu maiņu var ietekmēt gadījumi, kad daļa dzīvokļu īpašnieku karstā ūdens skaitītāja rādījumus uzrāda neprecīzi, vai tā rādījums tiek ietekmēts, vai maldinoši uzrāda nulles patēriņu, vai mēraparāts nav verificēts un patēriņu uzskaita ar lielu kļūdu, vai skaitītāja nav. Rodas situācija, kad reāli ir iztērēts daudz vairāk karstā ūdens nekā uzrāda. Uzrādīts mazs karstā ūdens patēriņš, bet reāli iztērētā ūdens uzsildīšanai izmantots ievērojams apjoms siltumenerģijas. Šīs enerģijas maksu sadala tie, pārsvarā godīgie lietotāji, kuri izmanto verificētu mēraparātu, nolasa laicīgi rādījumus, un ir uzrādījuši precīzu karstā ūdens patēriņu. Šajā situācijā maksa par karstā ūdens vienību būs ievērojami lielāka.

Piemērs Nr.2.

Ja pirmajā dzīvoklī reāli iztērēti 2m3 karstā ūdens, bet uzrāda 1m3 un otrajā reāli iztērēti un uzrādīti 1m3, tad par reāli 3m3 ūdens uzsildīšanai izlietoto siltumenerģiju (arī šoreiz pieņemsim, ka iztērēta siltumenerģija 15 EUR apmērā) pirmajam dzīvoklim pienāk rēķins 7,5 EUR un otrajam 7,5 EUR. Par 1m3 karstā ūdens izmantošanu cena par tā uzsildīšanu sanāk 7,5 EUR. Kaimiņš ar nodomu vai neapdomīgi ir uzdzīvojies uz kaimiņa rēķina.

Sākas negācijas un strīdi, tiek apvainoti apsaimniekotāja un AS „Balvu Enerģija” darbinieki. Uzņēmumā ierodas dusmīgi māju vecākie un iedzīvotāji.

Cīņai ar neapzinīgiem īpašniekiem tiek piemēroti likumos un noteikumos noteiktie aprēķini, kuri ļauj pieskaitīt šādam dzīvoklim patērēto karstā ūdens apjomu. Cik noprotu, šobrīd tas tiek aktīvi izmantots un jaunajos rēķinos būs redzams. Apzinīgie kopīpašuma iedzīvotāji, kuri izmanto verificētus-pārbaudītus skaitītājus un nodod rādījumus laicīgi, tiek aizsargāti. Pārējiem tiek pieskaitīts aprēķinu ceļā iegūts patēriņš. Par to sīkāk varētu pastāstīt apsaimniekotāja pārstāvis. Atgādināšu, ka tas nav AS “Balvu Enerģija” darbības lauciņš. Mēs saņemam informāciju par aprēķinu ceļā iegūto un skaitītāju uzskaitīto izlietoto karsto ūdeni no apsaimniekotāja un piestādām rēķinu atbilstoši šiem datiem.

Kāpēc A/S ‘’Balvu Enerģija’’ šī problēma liekas aktuāla un tai tiek pievērsta īpaša uzmanība?

AS “Balvu Enerģija” šo neskaidrību rezultātā ir ieguvusi sliktu reputāciju, kā uzņēmums, kurš krāpj klientus un darbojas neefektīvi. Šīs situācijas rezultātā mēs esam zaudējuši siltumenerģijas slodzi vasarā, kas būtiski ietekmē kopējo siltumenerģijas tarifu. Siltumapgādes caurules, kuras paredzētas 12 MWh pārvadei vasarā darbojas uz 1 MWh. Zudumi trasēs no tā būtiski nemazinās. Nosacītam piemēram: vasarā pārdodam 1MWh un zudumos nonāk 1MWh, ziemā pārdodam 8MWh un zudumos nonāk 1 MWh. Ja siltā laika periodā mēs pārdotu vairāk enerģijas, zudumu procents samazinātos un siltumenerģijas tarifs būtu mazāks. Visi būtu ieguvēji. Šajā sakarā vēlos izteikt lielu paldies Balvu Sporta skolas peldbaseinam, kurš ir ievērojams siltumenerģijas patērētājs ārpus apkures sezonas. Daudzi ir izvēlējušies sagatavot karsto ūdeni izmantojot elektroenerģiju. Izmaksas izmantojot elektroenerģiju ir 3 reizes dārgāk nekā no centrālapkures. Mūsu uzņēmums AS “Balvu Enerģija” par izmantoto 1kWh elektroenerģijas maksā 15 euro centus, sanāk par 1MWh maksājam 150EUR. Salīdzinājumam AS „Balvu Enerģija” cena par 1MWh siltumenerģijas ir 51,51 EUR plus PVN. Var secināt, ka siltumenerģijas ražotājs un karstā ūdens patērētājs ir izdevīgi viens otram. Problēma ir tikai godīgas un pārskatāmas uzskaites sistēmas izveidei kopīpašumā. Cik tāda izmaksātu un kad atmaksātos, un vai mēs tai uzticēsimies?- Balvu enerģija ir gatava sadarboties un risināt šos jautājumus kopā.

Jāsaprot, ka mēs esam uzņēmums, kurš nodarbojas ar enerģijas ražošanu un tās pārvadi līdz patērētāja īpašumam, kopīpašumam, tas ir ēkai. Uz šo darbību mums ir licence, lai segtu izdevumus pakalpojuma nodrošināšanai. Šīs licences darbības zonā mums ir regulatora apstiprināts tarifs 51,51 EUR plus PVN par vienu megavatstundu. Uzņēmums nedrīkst iegūldīt līdzekļus mums nepiederošā kopīpašumā, lai sakārtotu siltumapgādes komunikācijas. Pēc būtības un licences, mums būtu jāpiestāda viens kopējs rēķins vienam kopīpašumam. Bet šajā jautājumā, skatoties reālajā situācijā ,domas dalās.

Rūpējoties par mums uzticētā uzņēmuma ekonomisko stāvokli un reputāciju, esam gatavi aktīvi iesaistīties un risināt šo problēmu!

Ar cieņu AS “Balvu Enerģija” valde , priekšsēdētājs Sandris Šalajevs.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei