Svecīšu vakari Balvu novada kapsētās 2018

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 01 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 02 Oktobris 2018 12:54

Balvu pilsēta
29.septembrī plkst.18:00 Balvu kapsētā (Evaņģēliski luteriskās draudzes kapsētā)
1.novembrī plkst. 17:00 Začu kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
2.novembrī plkst. 18:00 Balvu-Rozu kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)

Balvu pagasts
13.oktobrī plkst. 15:30 Pilskalna kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
13.oktobrī plkst. 16:00 Naudaskalna kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
3.novembrī plkst. 15:00 Dūrupes kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
3.novembrī plkst. 16:00 Salmaņu kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)

Bērzkalnes pagasts
20.oktobrī plkst.18:00 Priedaines kapsētā (Evaņģēliski luteriskās draudzes kapsētā)
28.oktobrī plkst. 15:30 Mežarijas kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
28.oktobrī plkst. 16:30 Priedaines kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)

Bērzpils pagasts
6.oktobrī plkst. 18:30 Bēržu kapos (Bēržu un Krišjāņu katoļu draudzes kapsētā)
20.oktobrī plkst. 14:00 Golvoru kapos (Bēržu un Krišjāņu katoļu draudzes kapsētā)
20.oktobrī plkst. 15:30 Līdumnieku kapos (Bēržu un Krišjāņu katoļu draudzes kapsētā)
20.oktobrī plkst.17:30 Saksmales kapos (Bēržu un Krišjāņu katoļu draudzes kapsētā)

Briežuciema pagasts
6.oktobrī plkst. 14:00 Bēliņu kapos (Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudzes kapsētā)
27.oktobrī plkst.14:00 Dukuļevas kapos (Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudzes kapsētā)

Krišjāņu pagasts
13.oktobrī plkst.16:00 Krišjāņu kapsētā (Evaņģēliski luteriskās draudzes kapsētā)
14.oktobrī plkst.15:00 Putrānu kapos (Bēržu un Krišjāņu katoļu draudzes kapsētā)
10.novembrī plkst.14:00 Purviņu kapos (Tilžas draudzes kapsētā)
10.novembrī plkst.16:00 Runciņu kapos (Tilžas draudzes kapsētā)

Kubulu pagasts
6.oktobrī plkst. 15:00 Tutinavas kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
6.oktobrī plkst.16:00 Andrakalna kapsētā (Evaņģēliski luteriskās draudzes kapsētā)
20.oktobrī plkst. 14:30 Pērkonu kapos( Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
27.oktobrī plkst. 15:30 Pansionāta kapos( Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
27.oktobrī plkst. 16:00 Silaciema-Kurnas kapos( Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)

Lazdulejas pagasts
20.oktobrī plkst.16:00 Ploskīnes kapos (Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudzes kapsētā)

Tilžas pagasts
13.oktobrī plkst.18:00 Kāpessila kapsētā (Evaņģēliski luteriskās draudzes kapsētā)
27.oktobrī plkst. 16:00 Tilžas kapos (Tilžas draudzes kapsētā)
3.novembrī plkst. 12:00 Kāpessila kapos (Tilžas draudzes kapsētā)
10.novembrī plkst. 12:00 Ūdrenes kapos (Tilžas draudzes kapsētā)

Vectilžas pagasts
30.septembrī plkst.16:00 Vectilžas kapsētā (Evaņģēliski luteriskās draudzes kapsētā)
3.novembrī plkst. 14:00 Lutinānu kapos (Tilžas draudzes kapsētā)
3.novembrī plkst. 16:00 Ranguču kapos (Tilžas draudzes kapsētā)

Vīksnas pagasts
6.oktobrī plkst. 16:00 Derdziņu kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
7.oktobrī plkst. 15:30 Miezāju kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
7.oktobrī plkst. 16:00 Čāgu kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
20.oktobrī plkst. 15:00 Egļukalna kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
20.oktobrī plkst.16:00 Miezāju kapos (Evaņģēliski luteriskās draudzes kapsētā)
21.oktobrī plkst. 15:00 Dampadruvas kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
21.oktobrī plkst. 15:30 Kačupes kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)