13.Saeimas vēlēšanas

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 05 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 14 Jūnijs 2019 10:27

tmb201810050900422018.gada 6.oktobrī, notiks 13.Saeimas vēlēšanas. Saeimas vēlēšanu sarīkošanā ir iesaistītas trīs līmeņu vēlēšanu komisijas – Centrālā vēlēšanu komisija, 119 republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas, kā arī vairāk nekā tūkstotis vēlēšanu iecirkņu komisiju Latvijā un ārvalstīs.

 

Balsošanas dokumenti 13.Saeimas vēlēšanās ir:

  1. derīga Latvijas pilsoņa pase,
  2. derīga Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID) kopā ar vēlētāja apliecību.

Vēlēšanu tiesības

Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu.

Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, bet par dalību vēlēšanās vēlētājam pasē izdara īpašu atzīmi – spiedogu.

Savukārt vēlētājiem, kuru rīcībā ir tikai personas apliecība, bet nav derīgas pases, no 2018.gada 24.septembra līdz 2018.gada 5.oktobrim jāizņem vēlētāja apliecība.

Kur saņemt vēlētāja apliecību?

Vēlētāju apliecību dalībai 13.Saeimas vēlēšanās varēs saņemt no 2018. gada 24. septembra līdz 5. oktobrim tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur izsniegta personas apliecība.

Vēlētāja apliecību iespējams saņemt arī citā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, par šo vēlmi rakstiski informējot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi līdz 2018. gada 24. septembrim.

Balsošanas iespējas

Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi vēlētājiem būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Vēlētāji, kuri nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā, trīs dienas pirms vēlēšanu dienas dažas stundas dienā var izmantot iespēju nodot balsi glabāšanā. Šāda iespēja būs trešdien, 3.oktobrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00, ceturtdien, 4.oktobrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00, piektdien, 5.oktobrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Balvu novadā savu balsi glabāšanā var nodot tikai vienā iecirknī – Nr.319 (Partizānu iela 16,, Balvi – Balvu pamatskola).

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji, var balsot savā atrašanās vietā. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 1. līdz 6.oktobra plkst. 12.00 vēlētāja atrašanās vietai vēlēšanu dienā tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

Ar iesniegtajiem kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām u.c. informāciju, iespējams iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā 13.Saeimas vēlēšanas.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Vēlēšanu iecirkņi:

N.p.k.

Vēlēšanu iecirkņa numurs

Vēlēšanu iecirkņa nosaukums

Vēlēšanu iecirkņa adrese

1

318

Balvu Valsts ģimnāzijas sporta zāle

Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501

2

319

Balvu pamatskola

Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads, LV-4501

3

320

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads, LV-4501

4

323

Balvu pagasta kultūras un sporta centrs

“Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads, LV-4561

5

324

Bērzkalnes pagasta pārvalde

Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, LV-4590

6

325

Bērzpils pagasta Saieta nams

Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV-4576

7

326

Briežuciema pagasta Tautas nams

“Briežuciema pamatskola”, Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads, LV-4595

8

327

Krišjāņu Tautas nams

“Krišjāņu Tautas nams”, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads, LV-4574

9

328

Kubulu pagasta pārvalde

Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV-4566

10

331

Lazdulejas pagasta pārvalde

“Administratīvā ēka”, Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads, LV-4592

11

336

Tilžas pagasta Kultūras nams

Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572

12

337

Vectilžas pagasta pārvalde

Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572

13

339

Vīksnas pagasta pārvalde

“Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV-4580

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei