Mūžības ceļos devies prāvests emeritus Jānis Bārtulis

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 19 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 19 Oktobris 2018 14:44

tmb20181019143913Šorīt, 19.oktobrī, 91 gada vecumā, mūžībā aizgāja Rēzeknes-Aglonas diecēzes Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu prāvests emeritus Jānis Bārtulis. Atvadīšanās no priestera notiks pirmdien, 22.oktobrī plkst.17.00 psalmi, plkst.19.00 Sv.Mise, otrdien, 23.oktobrī plkst.11.00 bēru Sv.Mise Balvu Romas katoļu baznīcā, kuru vadīs Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis. Priesteris tiks guldīts zemes klēpī Balvu Romas katoļu baznīcas dārzā.

Priesteris Jānis Bārtulis dzimis 1927. gada 14. oktobrī Rēzeknes apriņķa Maltas pagastā. Bērnības gados ģimene pārcēlusies uz Kurzemi. Pamatizglītību ieguvis Talsu rajona Vandzenes un Laucienas pamatskolās (1936.-1942.). Tālāk mācības turpinājis Talsu ģimnāzijā (1943.-1947.) Ģimnāzijas laikā neklātienē mācījies arī Leo Svempa Mākslas studijā (1943.-1945.). Pēc vidusskolas beigšanas 1947. gadā iestājies Rīgas Romas katoļu Garīgajā seminārā.

Bīskaps Pēteris Strods 1951. gada 7. februārī Jāni Bārtuli iesvētīja par priesteri. Pirmā kalpošanas vieta bija Kurzemē. No 1951. gada 7. februāra līdz 1951. gada decembrim viņš bija Lēnu, Silaiņu draudžu prāvests un apkalpoja arī Saldus draudzi. No 1951. gada decembra līdz 1955. gada decembrim bija Kuldīgas, Sabiles, Višļu un Rendas draudžu prāvests, bet no 1955. gada līdz 1959. gadam kalpoja Aizputes, Vecpils un Vaiņodes draudzēs. No 1992. gada septembra līdz 1993. gada martam bijis vikārs Balvu draudzē, bet turpmākos gados ir prāvests Balvu un Sprogu draudzēs. Līdz 1995. gada jūnijam prāvests apkalpo arī Alūksnes draudzi. Līdzās savam tiešajam garīdznieka darbam prāvests Jānis Bārtulis visu laiku ir veicis saimnieciskos darbus viņam uzticētajās draudzēs - vadījis baznīcu un lūgšanu namu (kapelu) celtniecību, renovāciju un rekonstrukciju. To starpā arī Valsts nozīmes vēstures un arhitektūras pieminekļus - Kuldīgas Vsv. Trīsvienības un Vecpils Sv. Laurencija baznīcas 1954.-1958.), Balvu Vissvētās Trīsvienības baznīcu ( 2002.-2005.)

Ar prāvesta gādību Balvos tika uzcelts Sakrālās kultūras centrs, kuru 2008.gada 28.septembrī atklāja un iesvētīja Rēzeknes – Aglonas Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.

Prāvests Jānis Bārtulis par savu darbu saņēmis atzinības un pateicības:

2004.gadā - Valsts Kultūras pieminekļu inspekcijas Kultūras mantojuma Gada balvu par ieguldījumu Balvu Romas katoļu baznīcas saglabāšanā, renovācijā, rekonstrukcijā un vides sakārtošanā.

2005.gadā - Balvu pilsētas Domes Pateicības rakstu par Balvu katoļu baznīcas atjaunošanu.

2006.gadā - Latvijas Republikas Ministru prezidenta Pateicības Rakstu par mūža ieguldījumu tautas garīgās dzīves stiprināšanā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

2014.gadā - Balvu novada Domes Pateicības raksts par ilggadēju un nozīmīgu veikumu Balvu katoļu draudzes nostiprināšanā.

Informācija no Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei