Sanāksme par Balvu un Pērkonu ezeru apsaimniekošanu

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 26 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 26 Oktobris 2018 16:12

Jau iepriekš tika vēstīts, ka Latvijas Universitāte (LU) un Balvu novada pašvaldība, kā sadarbības projekta partneris, īsteno projektu “Antropogēnās mijiedarbības ietekmju uz Balvu un Pērkonu ezeru ekosistēmām izpēte”. Projekta ietvaros, veicot ezeru apsekošanu, tiek analizēti hidroķīmiskie un hidrobioloģiskie parametri, ihtiofauna, arī sedimentu biezums un sastāvs, gatavots ezeru ekoloģiskā stāvokļa slēdziens un ieteikumi apsaimniekošanai.
Lai pilnvērtīgi un efektīvi sagatavotu rekomendācijas Balvu un Pērkonu ezeru apsaimniekošanai uz sanāksmi tika aicināti pieguļošo zemju īpašnieki un citi interesenti, lai paustu viedokļus un ieteikumus, ko uzklausīja gan Balvu novada pašvaldības, gan LU pārstāvji. Bija ieradušies ap 20 iedzīvotājiem.
Tikšanās sākumā LU pētnieks, docents Oskars Purmalis izstāstīja par šī gada laikā paveikto darbu, ņemtajiem ūdens paraugiem, analīzēm, iegūto informāciju par dažādu vielu klātesamību ūdenī, ezeru dziļumu, zivju resursiem. Pētnieks arī runāja par peldošajām salām, ezeru krastu pieejamību un veidiem, kā mazināt piesārņojumu. Pastāstīja par piesārņojuma ierobežošanas iespējām - mākslīgo mitrāju, kas tiek radīts ar mērķi bioloģiski attīrīt notekūdeni no piesārņojuma.

Pētnieks pastāstīja, ka kontrolzvejas rezultātā, kas notika šī gada septembra sākumā, tika konstatēts, ka Balvu ezerā mīt 14 zivju sugas – līdakas, plauži, pliči, raudas, ruduļi, līņi, sudrabkarūsas, sapali, vīķes, auslejas, grunduļi, zandarti, asari, ķīši, kā arī šaurspīļu vēži, taču Pērkonu ezerā 12 sugas – līdakas, plauži, pliči, raudas, ruduļi, līņi, auslejas, grunduļi, zandarti, asari, ķīši un pat sami.
Arī iedzīvotāji bija aktīvi un uzdeva jautājumus par dūņu kārtas biezumu, par vēžiem un to populāciju, zivju resursiem, ezeru aizaugšanu, Bolupes straumi utt. Atsevišķi sanāksmes apmeklētāji pauda neizpratni par savulaik bagarēto Bolupes upi, jo vietā, kur tā ietek Pērkonu ezerā, tas netika darīts. Šis sašaurinājums aizaug un straume samazinās. Jāatzīmē gan, ka Bolupe ir valsts nozīmes ūdens noteka.
Sanāksmes noslēgumā pētnieks uzsvēra, ka projekta darbs vēljoprojām notiek un par Balvu un Pērkonu ezeru izpēti būs arī zinātniska publikācija. Tāpat arī viņš kopā ar savu komandu piedāvās prezentēt pētījumu novada skolēniem, lai izglītotu par ezeru nozīmīgumu, ūdens kvalitāti, ziņotu kā izvairīties no ūdens un vides piesārņošanas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei