Piešķir Atzinības rakstus

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 29 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 Oktobris 2018 09:29

Aizvadītajā Balvu novada Domes sēdē deputāti lēma piešķirt Balvu novada Domes Atzinības rakstu:

  • Balvu Romas katoļu draudzes prāvestam Mārtiņam Klušam par nozīmīgu ieguldījumu Balvu katoļu draudzes stiprināšanā, laicīgās un garīgās varas sadarbības attīstībā un novada atpazīstamības veicināšanā;
  • Balvu pilsētas iedzīvotājam Voldemāram Šļakotam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā, patriotisma un valstiskās identitātes veidošanā un stiprināšanā;
  • Balvu pilsētas iedzīvotājam Valdim Sērmūkšam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā, jaunatnes pilsoniskās apziņas un patriotisma veicināšanā un stiprināšanā;
  • Balvu pilsētas iedzīvotājam Valdim Zābelim par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā, patriotisma un valstiskās identitātes veidošanā un stiprināšanā;
  • Balvu pilsētas iedzīvotājam Jurim Annuškānam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā, patriotisma un valstiskās identitātes veidošanā un stiprināšanā.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei