Noskaidroti konkursa „Skaistākais Ziemassvētku noformējums” uzvarētāji

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 15 Janvāris 2019 09:12

kopbilde

Jau trešo gadu Balvu novada pašvaldība organizē konkursu „Skaistākais Ziemassvētku noformējums”, kura mērķis ir veicināt Balvu novadā Ziemassvētku laikam atbilstošas noskaņas radīšanu, kā arī veicināt uzņēmēju, iedzīvotāju un ēku (būvju) īpašnieku aktīvu līdzdalību novada svētku noformējuma veidošanā, veidot estētiskās vērtības cilvēkos, celt svētku noformējuma māksliniecisko kvalitāti.

Konkursā varēja piedalīties ikviena fiziska vai juridiska persona (izņemot pašvaldības iestādes) ar Ziemassvētku tematikai atbilstošu noformējumu, piesakot objektu kādā no trīs kategorijām.

Šogad konkursam tika saņemti 23 pieteikumi no Balvu pilsētas, Briežuciema, Bērzpils, Krišjāņu un Kubulu pagastiem, no kuriem viens konkursa pieteikums tika anulēts, jo netika iesniegts konkursa nolikuma paredzētajā termiņā.

Kategorijā “Daudzstāvu dzīvojamo māju noformējums” (dzīvokļu balkoni, lodžijas, logi u.tml.) pirmo vietu ieguva Guna Verjanova (objekta adrese Vidzemes iela 20, Balvi), otro vietu ieguva Ilgonis Punculs (objekta adrese Ezera iela 18, Balvi), bet trešo vietu - Gaida Rakstiņa (objekta adrese Ezera iela 43a, Balvi).

Kategorijā “Individuālo māju noformējums” pirmo vietu ieguva Andis Grāvītis (objekta adrese Zaļā iela 6, Balvi), otro vietu – Inta Raciborska (objekta adrese “Kalnāji”, Vecpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads), bet trešo vietu - Ģirts Vītoliņš (objekta adrese Jaunatnes iela 21, Balvi).

Kategorijā “Uzņēmumu un sabiedrisko ēku noformējums” pirmo vietu ieguva SIA „Agre Elektro” (objekta adrese Tirgus iela 2, Balvi), otro vietu SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Bērnu slimību nodaļai (objekta adrese Vidzemes iela 2, Balvi), bet trešo vietu - Balvu Romas katoļu draudze (objekta adrese Antona Rimoviča laukums, Ezera iela 22, Balvi).

Atbilstoši konkursa nolikumam pirmo trīs vietu ieguvējiem katrā kategorijā tiek piešķirta atzinība naudas izteiksmē: I vietai – EUR 100; II vietai – EUR 70; III vietai – EUR 50.

Šoreiz žūrijas komisija vēl vēlējās pateikties tiem objektu pieteicējiem, kuriem varbūt nedaudz pietrūka līdz godalgotajām vietām. Pateicību par dalību konkursā piešķīra IK „Skaistuma templis”, par radošu izdomu izrotājot skatlogus. SIA „Nūreņas” par radošu izdomu, ietērpjot viesu māju svētku rotā. „Ziedu mājas” saimniekiem Leontīnei un Aivaram Punduriem par ikgadēju savas mājas sapošanu svētkiem, kur senatnīgais gaumīgi sadzīvo ar mūsdienīgo. „Jasmīnu” māju saimniekiem Ingai un Viktoram Careviem par mājīguma un svētku sajūtas radīšanu savas mājas pagalmā. Andrejam Kočerovam par ieturētu un gaumīgi izrotātu dzīvokļa balkonu.

Un, rosinot citus gadu pieteikties konkursā, žūrija izteica arī Pateicību Silvijas Aperes ģimenei no Briežuciema pagasta par radošu izdomu, gaumīgi noformējot savu īpašumu svētku noskaņā, kas jau iztālēm bija redzams, vilinot piebraukt tuvāk un apskatīt. Šis bija īpašums, kurā komisija iemaldījās nejauši apbraukājot pieteiktos īpašumus.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, uzrunājot konkursa dalībniekus teica: „Balvu novada domes vārdā saku lielu paldies visiem, kuri piedalījās šajā konkursā, paldies, ka radījāt Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņu pilsētā un novadā kopumā, jo ikviens izkrāšņotais dzīvoklis, māja vai ēka, ir ļoti pievilcīgs un rada svētku sajūtu.”

Balvu novada pašvaldības konkursa „Skaistākais Ziemassvētku noformējums” vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, Balvu novada domes deputāte, Aija Mežale pateicās visiem konkursa dalībniekiem, kā arī uzrunājos klātesošos teica, ka bez iedvesmas un entuziasma jau nekas nerodas. Nepieciešamas ir idejas, nedaudz piespiešanās un arī finanšu līdzekļi, lai šādus rotājumus varētu izgatavot un izvietot. Šogad žūrijas komisija piecu cilvēku sastāvā, vērtējot pieteiktos īpašumus, vairāk pievērsa uzmanību tam, lai Ziemassvētku noformējums būtu skaists kā dienā, tā naktī, objekta pieteicēja individuālo ieguldījumu noformējuma veidošanā – roku darbu, kā arī noformējuma atbilstību Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam, ideju un tās realizācija, pielietoto materiālu oriģinalitāti, noformējuma saderību ar objekta arhitektonisko tēlu un vidi, kā arī objekta vizuālo koptēlu.

Komisija vēlējās uzteikt arī Briežuciema pagasta iedzīvotājus, jo pa ceļam uz vērtējamajiem objektiem bija ļoti daudz skaisti un gaumīgi izdekorētu māju, arī pagasta centrā dzīvokļu logos un balkonos mirgoja gaismiņas un radīja patīkamu svētku sajūtu.

Komisijas locekle, māksliniece Anita Kairiša arī teica lielu paldies konkursa dalībniekiem: „Guvu sirsnīgu un burvīgu baudījumu, svētku sajūtu. Visiem bija super jaukas idejas. Kā māksliniece skatoties, varu teikt, ka varbūt kādam objektam pietrūka kādas odziņas, bet kopumā - patiess prieks, ka novadā ir vietas un cilvēki, kas pievēršas tam, lai būtu skaisti, estētiski un gaumīgi!”

Arī Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova pateicās konkursa dalībniekiem par estētisko un skaisto vidi, ko viņi rada šajā svētku laikā: „Tas priecē gan pašus, gan tos, kuri brauc garām jūsu īpašumiem. Bet, kā jau minēja Aija Mežale, tad ir nepieciešama gan ideja, gan izdoma, gan finanses, bet pats galvenais, tā ir vēlme radīt ap sevi skaistu vidi. Es nedomāju, ka jūs to radāt komisijai vai konkursam, bet jūs pēc dabas esat cilvēki, kuriem pašiem patīk dzīvot skaistā vidē. Un pašvaldībai tas ir ļoti svarīgi, jo tas veido novada kopējo tēlu, un jūs esat tie dimantiņi, kas mirdz mūsu kopējā darbā.”

1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG7.JPGBernu slimibu nodala.JPGEzera iela 43a.JPGEzera iela 43a__.JPGEzera iela 43_.JPGEzrea iela 43a___.JPGIK Skaistuma templis.JPGJaunatnes iela, Balvi.JPGJaunatnes iela 21, Balvi.JPGKalnaji Berzpils pagasts.JPGKonkursa laureati.JPGKrasta iela 28, Kubuli.JPGKrasta iela Kubuli.JPGNoras.JPGSIA AGRE Elektro.JPGSIA Agre Elektro_.JPGSIA Agre Elektro___.JPGSIA Nurenas.JPGVidzemes iela 20, Balvi.JPGVidzemes iela 20, Balvi_.JPGZala iela 6, Balvi.jpgZiedu maajas.JPGZiedu majas.JPGZiedu majas2.JPGZubites.JPGZubites_.JPG

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei