Balvu novada domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 25 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 25 Februāris 2019 17:32

2019.gada 28.februārī, plkst. 10.00 notiks Balvu novada domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par Gada balva kultūrā „Mūsu lepnums” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
2. Par Bērzpils vidusskolas Attīstības plāna 2019. – 2022.gadam apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
3. Par saistošo noteikumu Nr.20/2018 „Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un lietošanas kārtību Balvu novadā” precizēšanu. (ziņo A.Kindzuls)
4. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN – TEX” darba plāna apstiprināšanu 2019.gadam. (ziņo A.Kindzuls)
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vidzemes ielā 28A, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ērkšķi”, Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
7. Par adrešu piešķiršanu garāžām Ezera ielā 51, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
8. Par adreses precizēšanu dzīvokļiem Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
9. Par nosaukuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Kubulu pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Kindzuls)
10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ē. G. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. P. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu L. Ļ. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. V. Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J. B. Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. A. Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. M. Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. P. Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. K. Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu S. Ž. Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. K. Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R. L. Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R. V. Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. V. Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. Ā. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J. Ā. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
26. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. G. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I. I. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I. F. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. B. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu S. K. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
31. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. K. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
32. Par zemes nomas līguma pagarināšanu L. K. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
33. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. P. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
34. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. O. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
35. Par zemes nomas līguma pagarināšanu S. V. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
36. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J. P. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
37. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I. A. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
38. Par zemes nomas līguma pagarināšanu E. Ā. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
39. Par zemes nomas līguma pagarināšanu N. K. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
40. Par zemes nomas līguma pagarināšanu T. Ļ. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
41. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. J. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
42. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. G. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
43. Par zemes nomas līguma pagarināšanu P. I. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
44. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. T. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
45. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. N. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
46. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. T. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
47. Par zemes nomas līguma pagarināšanu T. A. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
48. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J. A. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
49. Par zemes nomas līguma pagarināšanu L. B. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
50. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. Š. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
51. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ž. Š. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
52. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J. D. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
53. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. M. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
54. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I. K. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
55. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J. V. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
56. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. M. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
57. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. S. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
58. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. K. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
59. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. K. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
60. Par zemes nomas līguma pagarināšanu T. J. Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
61. Par zemes nomu V. G. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
62. Par zemes nomu L. R. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
63. Par zemes nomu D. S. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
64. Par zemes nomu A. Ā. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
65. Par zemes nomu V. R. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
66. Par zemes nomu V. B. Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
67. Par zemes nomu A. K. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
68. Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienību Vīksnas pagastā iznomāšanu. (ziņo A.Kindzuls)
69. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā. (ziņo A.Kindzuls)
70. Par nedzīvojamo telpu Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā. (ziņo A.Kindzuls)
71. Par nedzīvojamo telpu Vidzemes ielā 2B, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā. (ziņo A.Kindzuls)
72. Par nekustamā īpašuma „Aizezeri”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
73. Par nekustamā īpašuma „Jaunupenieki”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
74. Par nekustamā īpašuma „Vizbules”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
75. Par nekustamā īpašuma „Birznieki”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
76. Par platības precizēšanu un konfigurācijas maiņu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Balvu pilsētā. (ziņo A.Kindzuls)
77. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Pilsbergs”. (ziņo A.Kindzuls)
78. Par ceļazīmes noņemšanu Pilsoņu un Daugavpils ielu krustojumā, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
79. Par Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam Investīciju plāna aktualizāciju. (ziņo A.Pušpurs)
80. Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. (ziņo A.Pušpurs)
81. Par saistošo noteikumu Nr.___/2019 „Grozījumi Balvu novada domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2011 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN – TEX” sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”” pieņemšanu. (ziņo A.Pušpurs)
82. Par Balvu novada domes 2019.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2019 „Grozījumi Balvu novada domes 2018.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.10/2018 „Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai”” precizēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
83. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Vectilžas pagasta ģimeņu biedrībai „SAIME” projektam „Tautas tradīciju saglabāšana”. (ziņo A.Pušpurs)
84. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai „RUBATO” projektam „Tērpu iegāde Balvu Mūzikas skolas korim”. (ziņo A.Pušpurs)
85. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai „RUBATO” projektam „Flautu iegāde Balvu Mūzikas skolas pūtēju orķestrim”. (ziņo A.Pušpurs)
86. Par dalību Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam 2.2.prioritātē „Kopīgas darbības vides aizsardzībai” projektā „Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU – LV pārrobežu reģionos” (Zaļā palete). (ziņo A.Pušpurs)
87. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Bēržu Svētās Annas Romas katoļu draudzei projektam „Bēržu baznīcas žoga, galveno akmens kāpņu un vārtu atjaunošana”. (ziņo A.Pušpurs)
88. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai „Kalmārs” projektam „Aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai novada jauniešiem”. (ziņo A.Pušpurs)
89. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Zivju resursu pavairošana Balvu novada ezeros”. (ziņo A.Pušpurs)
90. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Pušpurs)
91. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.20 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Pušpurs)
92. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.9 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Pušpurs)
93. Par nedzīvojamās telpas – Vidzemes ielā 2B, Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Pušpurs)
94. Par debitora parāda dzēšanu Kubulu pagasta pārvaldei. (ziņo A.Pušpurs)
95. Par Balvu Novada muzeja vadītāja funkciju deleģēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
96. Par kustamās mantas, vieglās automašīnas – WV Passat Variant, valsts reģistrācijas numurs FF 3698 norakstīšanu. (ziņo A.Pušpurs)

Saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksti