Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 11 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 11 Marts 2019 16:16

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina! Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Uzziņām tālrunis: 29284557 un 25639706, vai www.vtua.gov.lv.

Novads

Apdzīvota vieta

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Norises vieta

Balvu

Bērzkalne

13.03

10:30

22.05

10:30

22.07

10:30

Pie pagasta pārvaldes (Ūdru iela 1)

Lazduleja

14.03

10:30

23.05

10:30

24.07

13:00

Pie pagasta pārv. (Administratīvā ēka)

Krišjāņi

18.03

11:00

27.05

11:00

25.07

11:00

Pie pagasta pārv. (Jaunatnes iela 3)

Vectilža

20.03

11:00

29.05

10:30

29.07

10:30

Pie pagasta pārvaldes (Sporta iela 3)

Golvari

21.03

10:30

30.05

10:30

   

Pie veikala (Golvari)

Bērzpils

21.03

12:30

30.05

12:30

31.07

10:30

Pie pagasta pārv. (Dārza iela 27)

Tilža

25.03.

11:00

03.06

11:00

01.08

10:30

Pie kaltēm (Raiņa iela 6)

Balvu

Vīksna

08.04

10:30

19.06

10:30

   

Pie pagasta pārv. (''Mieriņi'')

Kurna

10.04

10:30

19.06

13:00

   

Pie pagasta pārv. (Balvu iela 15)

Cērpene

11.04

10:30

20.06

10:30

   

Pie darbnīcām

Briežuciems

11.04

12:30

20.06

12:30

15.08

10:30

Pie pagasta pārvaldes

Naudaskalns

15.04

10:30

21.06

10:00

   

Pie pagasta pārv. (''Pagastmāja'')

Balvu

Balvi

29.04

09:00

       

AS Balvu enerģija (Bērzpils iela 30)

Balvi

13.05

09:00

       

Balvu PPA SANTEX

(Bērzpils iela 56)

Balvi

15.05

09:00

       

VAS ''Latvijas autoceļu uzturētājs''

(Vidzeme iela 4)

Balvi

16.05

09:00

       

AS ''Sadales tīkls" (Bērzpils iela 19)