Diskutē par Tilžas skolu nākotni

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 11 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 11 Marts 2019 17:04

tmb20190311170204

Pēc Tilžas izglītības iestāžu apmeklējuma pagājušajā nedēļā, kad domes deputāti apskatīja skolu telpas un tikās ar iestāžu vadītājiem, šodien tika rīkota sanāksme, lai kopīgi ar skolu direktoriem un pašvaldības speciālistiem runātu jau par konkrētiem skolu reorganizācijas risinājumiem.

Lai līdz šī gada marta beigām pieņemtu pareizāko lēmumu par Tilžas internātpamatskolas, kā arī Tilžas vidusskolas, Vectilžas pirmsskolas grupas un Tilžas pirmsskolas izglītības iestādes nākotni, tika izveidota komisija 8 cilvēku sastāvā (deputāti un pašvaldības speciālisti), kura vairākkārt ir apmeklējusi minētās iestādes, diskutējusi, vērtējusi un analizējusi skaitļus, uzklausījusi skolu darbiniekus.

Kā zināms, saskaņā ar Izglītības likumu jaunu internātskolu dibināšana no 2018. gada 1. janvāra nav atļauta. Internātskolas, kas nodibinātas līdz minētajam datumam, valsts līdzfinansēja līdz 2018. gada 31. decembrim. No šī gada 1. janvāra internātskolu uzturēšanas izdevumus sedz pašvaldības. Savukārt internātskolu pedagogu darba samaksu no valsts mērķdotācijas segs tikai astoņiem mēnešiem.