Pašvaldības autoceļiem noteikti transportlīdzekļu masas ierobežojumi

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 14 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 14 Marts 2019 15:56

Sākoties atkusnim, uz grants autoceļiem ir novērojams šķīdonis un pasliktinās braukšanas apstākļi. Lai autoceļi netiktu neatgriezeniski sabojāti, no šī gada 14.marta ir noteikti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t.

Balvu novada pašvaldības autoceļi, kuriem nosakāmi satiksmes ierobežojumi:

Balvu pagastā:

Naudaskalns – Ozolsala;
Reči – Balvi;
Naudaskalns – Silamala;
Silamala – Dūrupe;
Naudaskalns – Lemešava;
Lācupe – Dzeņulauza;
Lemeševa – Stepjugabali.

Bērzkalnes pagastā:

Aizpurve – Moziņķi;
Bērzkalne – Ploskena;
Bērzkalne – Taureskalns;
Silakrogs – Lazdukalns;
Vējava – Brieževa;
Silakrogs – Auzāji;
Elkšņeva – Mūrova;
Bērzkalne – Užgova;
Elkšņeva – Brieževa.

Bērzpils pagastā:

Mūramuiža – Sola;
Stacijas iela - Patmalnieki;
Līdumnieki – Zosuļi;
Golvari – Zosuļi;
Golvari – Kononi;
Viškuļi- Baka;
Beļauski- Viškuļi;
Līdumnieki- Liepnīte.
Golvari-Keiba;
Zosuļi-Auziņi;
Saksmale-Atkritumu izgāztuve;
Viškuļi -Vecais Ičas tilts.

Briežuciema pagastā:

Dambergi- Ploskene- Augstasils;
Dambergi- Kļavusala;
Dukuļeva – Ostrolīdumi.

Kubulu pagastā:

Sita – Briedīši;
Sita – Kozlova;
Stirnusala – Sita;
Stacija – Celmene;
Steķentava – Pērkoni;
Gobusala – Guznava;
Vladimirova – Sita;
Salmaņu kapi – Romūksti;
Bankas ceļš;
Celmenes kaltes ceļš;
Druvenieki – Zači;
Slūžu ceļš;
Svētleja –Kvieši.

Krišjāņu pagastā:

Krišjāņi-Krampiņas-Runcene-Krišjāņi;
Runcene-Mežupe;
Mežupe-Purviņas.
Lazdulejas pagastā:
Ķīļi- Orlovas vārti;
Egļuciems- Petrovka;
Nobrauktuve uz Liepām;
Nobrauktuve uz Zirgadobi.

Tilžas pagastā:

Miza- Pakalnieši;
Pakalnieši- Baldonis;
Plēsums- Keiba;
Pakalnieši –Sīviņš;
Ločmelis- Kāpessila kapi;
Graudumnieks- Denisovs;
Zelčs I.-. Komplekss;
Miza -Stalīdzāns P.;
Krasts iela –Spirģu ceļš;
Kapi –Gabrāns;
Stangas- Zelčs E.;
Indriks- Celmiņš;
Tilžas kapi- Meteņi;
Plēsums- Toki- Keiba –Tilža;
Pakalnieši- Barbāns;
Pauļinš – Barbāns;
Ūdrenes- ceļš;
Brakovska- Ločmelis.

Vectilžas pagastā:

Sudarbe - Orlovas vārti;
Sudarbe – Grūznis;
Pulksteņi – Sāvani;
Vectilža – Medņusala;
Tilts - Tilžas pagasts;
Krutova - Lutenānu kapi.

Vīksnas pagastā:

Vīksna – Zaļmežnieki;
Sprogas – Oknupe-Pokuļeva;
Smiltene – Oknupe;
Derdziņi – Derdziņu kapi;
Ukraina – Kačupe;
Kačupe – Aizezere;
Sprogas – Sprogu ezers;
Kačupe –Kačupes kapi
Vīksna – Valentinova;
Mežarija – Aizezere.