Balvu novada Domes ārkārtas sēde

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 20 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 20 Marts 2019 10:12

2019.gada 21.martā, plkst. 16.00 notiks Balvu novada Domes ārkārtas sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par dalību projektu konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2.„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Kultūras objektu atjaunošana Balvu novada pagastos”. (ziņo A.Vrubļevskis)
2. Par dalību projektu konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2.„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Bērnu rotaļu laukumu labiekārtošana Balvu novada Vīksnas, Lazdulejas un Tilžas pagastos”. (ziņo I.Daukste)