Balvu novada vēlēšanu komisijas paziņojums par iecirkņu komisiju izveidošanu Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 26 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 27 Marts 2019 09:50

Saskaņā ar Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisijas izveidošanas instrukciju, Balvu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs nosaka iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu: no 2019.gada 26.marta līdz 2019.gada 12.aprīlim plkst. 16.00

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapas var saņemt:

Balvu novada pašvaldībā pieņemamā istabā (Bērzpils 1A, Balvi, 2.stāvā 28.kabinetā)
Balvu novada pagastu pārvaldēs
CVK mājas lapā

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikumus iesniegt Balvu novada pašvaldībā pieņemamā istabā (Bērzpils 1A, Balvi, 2.stāvā 28.kabinetā, tālrunis: 64522453)

Balvu novada vēlēšanu komisijas tālruņi:

Vēlēšanu iecirkņi:

N.p.k.

Vēlēšanu iecirkņa numurs

Vēlēšanu iecirkņa nosaukums

Vēlēšanu iecirkņa adrese

1

318

Balvu Valsts ģimnāzijas sporta zāle

Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501

2

319

Balvu pamatskola

Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads, LV-4501

3

320

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads, LV-4501

4

323

Balvu pagasta kultūras un sporta centrs

“Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads, LV-4561

5

324

Bērzkalnes pagasta pārvalde

Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, LV-4590

6

325

Bērzpils pagasta Saieta nams

Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV-4576

7

326

Briežuciema pagasta Tautas nams

Gaismas, Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads, LV-4595

8

327

Krišjāņu Tautas nams

Jaunatnes 2, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads, LV-4574

9

328

Kubulu pagasta pārvalde

Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV-4566

10

331

Lazdulejas pagasta pārvalde

“Administratīvā ēka”, Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads, LV-4592

11

336

Tilžas pagasta Kultūras nams

Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572

12

337

Vectilžas pagasta pārvalde

Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572

13

339

Vīksnas pagasta pārvalde

“Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV-4580


Balvu novada vēlēšanu komisija, vadoties pēc CVK ieteikuma, nolēma veikt izmaiņas vēlēšanu iecirkņu komisiju skaitliskā sastāvā. Apmaksātas iecirkņa komisijas locekļu vietas (ieskaitot priekšsēdētāju un sekretāru) noteica:

N.p.k.

Vēlēšanu iecirkņa komisija

Iecirkņa komisijas locekļu vietu skaits
(ieskaitot priekšsēdētāju un sekretāru)

1

318.vēlēšanu iecirkņa komisija

6

2

319.vēlēšanu iecirkņa komisija

7

3

320.vēlēšanu iecirkņa komisija

6

4

323.vēlēšanu iecirkņa komisija

5

5

324.vēlēšanu iecirkņa komisija

5

6

325.vēlēšanu iecirkņa komisija

5

7

326.vēlēšanu iecirkņa komisija

5

8

327.vēlēšanu iecirkņa komisija

5

9

328.vēlēšanu iecirkņa komisija

6

10

331.vēlēšanu iecirkņa komisija

5

11

336.vēlēšanu iecirkņa komisija

5

12

337.vēlēšanu iecirkņa komisija

5

13

339.vēlēšanu iecirkņa komisija

5