Atsākušies grants ceļu remontdarbi

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 08 Aprīlis 2019
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 08 Aprīlis 2019 12:25

tmb20190408122058

Iestājoties siltajam laikam un piemērotiem laika apstākļiem, novada pagastos ir atsākušies vai tuvākajā laikā atsāksies grants ceļu remontdarbi.

Pagājušā gada pavasarī tika uzsākta pirmo grants ceļu pārbūves darbi. Ceļa posma Dambergi - Ploskene - Augstasils pārbūves darbi tika pabeigti pagājušā gada rudenī, bet ceļa Krišjāņi – Krampiņas – Runcene - Krišjāņi posma pārbūves darbi tiks pabeigti šogad.

2018.gadā tika apstiprināti projekti un piešķirts finansējums vēl deviņu grants ceļu pārbūvei:

  • Balvu pagasta ceļa Naudaskalns – Ozolsala 1,28 km posma pārbūvei – būvdarbus plānots pabeigt maijā;
  • Kubulu pagasta ceļa “Bankas ceļš”1,9 km posma pārbūvei – pārbūves darbus plānots pabeigt līdz maija beigām;
  • Bērzkalnes pagasta ceļa Balvi – Verpuļeva – Elkšņeva - Mūrova 1,61 km posma pārbūvei – būvdarbus plānots uzsākt vasarā, kad ceļš būs sausāks un pabeigts šī gada rudenī;
  • Bērzpils pagasta ceļa Golvari - Zosuļi 1,01 km posma pārbūvei – būvdarbi tiks pabeigti tuvākajā laikā;
  • Bērzpils pagasta ceļa Silamuiža – Dārza iela 1,1 km posma pārbūvei ar divkārtu virsmas apstrādi – būvdarbi tiks pabeigti vasarā;
  • Tilžas pagasta ceļa Krasta iela – Spirģu ceļš 2,34 km posma ar divkārtu virsmas apstrādi pārbūvei – būvdarbus plānots pabeigt vasarā;
  • Vectilžas pagasta ceļa Krutova – Bukši (Vīgarsalas) 0,75 km posma pārbūvei, kur paredzēta esošā ceļa 0,5 km pārbūve un 0,25 km jaunbūve līdz Vīgarsalām, – ceļa pārbūve un izbūve tiks pabeigta vasarā;
  • Vectilžas pagasta ceļa Lutināni - Ceriņkalns 0,63 km posma pārbūvei – pārbūves darbi ir pabeigti pagājušā gada nogalē;
  • Vīksnas pagasts ceļa Sprogas – Oknupe - Pokuļeva 1,96 km posma pārbūvei – darbi tiks atsākti, kad izžūs augsne un pilnībā atkusīs ceļa uzbērums.

Kopumā pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Balvu novada pašvaldība veic grants ceļu pārbūvi 11 ceļiem deviņos pagastos.

Visu grants ceļu pārbūves darbi tiks pabeigti līdz šī gada beigām.

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei