Atcelti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 17 Aprīlis 2019
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Aprīlis 2019 10:18

Labvēlīgu laikapstākļu dēļ, no 17.aprīļa ir atcelti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t.

Balvu novada pašvaldības autoceļu saraksts, kuriem klimatisko apstākļu dēļ bija noteikti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi:

Balvu pagastā:

Naudaskalns – Ozolsala;
Reči – Balvi;
Naudaskalns – Silamala;
Silamala – Dūrupe;
Naudaskalns – Lemešava;
Lācupe – Dzeņulauza;
Lemeševa – Stepjugabali.

Bērzkalnes pagastā:

Aizpurve – Moziņķi;
Bērzkalne – Ploskena;
Bērzkalne – Taureskalns;
Silakrogs – Lazdukalns;
Vējava – Brieževa;
Silakrogs – Auzāji;
Elkšņeva – Mūrova;
Bērzkalne – Užgova;
Elkšņeva – Brieževa.

Bērzpils pagastā:

Mūramuiža – Sola;
Stacijas iela - Patmalnieki;
Līdumnieki – Zosuļi;
Golvari – Zosuļi;
Golvari – Kononi;
Viškuļi- Baka;
Beļauski- Viškuļi;
Līdumnieki- Liepnīte.
Golvari-Keiba;
Zosuļi-Auziņi;
Saksmale-Atkritumu izgāztuve;
Viškuļi -Vecais Ičas tilts.

Briežuciema pagastā:

Dambergi- Ploskene- Augstasils;
Dambergi- Kļavusala;
Dukuļeva – Ostrolīdumi.

Kubulu pagastā:

Sita – Briedīši;
Sita – Kozlova;
Stirnusala – Sita;
Stacija – Celmene;
Steķentava – Pērkoni;
Gobusala – Guznava;
Vladimirova – Sita;
Salmaņu kapi – Romūksti;
Bankas ceļš;
Celmenes kaltes ceļš;
Druvenieki – Zači;
Slūžu ceļš;
Svētleja –Kvieši.

Krišjāņu pagastā:

Krišjāņi-Krampiņas-Runcene-Krišjāņi;
Runcene-Mežupe;
Mežupe-Purviņas.

Lazdulejas pagastā:

Ķīļi- Orlovas vārti;
Egļuciems- Petrovka;
Nobrauktuve uz Liepām;
Nobrauktuve uz Zirgadobi.

Tilžas pagastā:

Miza- Pakalnieši;
Pakalnieši- Baldonis;
Plēsums- Keiba;
Pakalnieši –Sīviņš;
Ločmelis- Kāpessila kapi;
Graudumnieks- Denisovs;
Zelčs I.-. Komplekss;
Miza -Stalīdzāns P.;
Krasts iela –Spirģu ceļš;
Kapi –Gabrāns;
Stangas- Zelčs E.;
Indriks- Celmiņš;
Tilžas kapi- Meteņi;
Plēsums- Toki- Keiba –Tilža;
Pakalnieši- Barbāns;
Pauļinš – Barbāns;
Ūdrenes- ceļš;
Brakovska- Ločmelis.

Vectilžas pagastā:

Sudarbe - Orlovas vārti;
Sudarbe – Grūznis;
Pulksteņi – Sāvani;
Vectilža – Medņusala;
Tilts - Tilžas pagasts;
Krutova - Lutenānu kapi.

Vīksnas pagastā:

Vīksna – Zaļmežnieki;
Sprogas – Oknupe-Pokuļeva;
Smiltene – Oknupe;
Derdziņi – Derdziņu kapi;
Ukraina – Kačupe;
Kačupe – Aizezere;
Sprogas – Sprogu ezers;
Kačupe –Kačupes kapi
Vīksna – Valentinova;
Mežarija – Aizezere.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei