Domes sēdē pieņemti lēmumi par izglītības iestāžu slēgšanu un reorganizāciju

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 26 Aprīlis 2019
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 26 Aprīlis 2019 16:00

Visā Latvijā, tai skaitā arī Balvu novadā, jau ilgāku laiku informatīvajā telpā būtisku vietu ieņem jautājums par izglītības iestāžu pastāvēšanu.

Šādu jautājumu vakar skatīja arī Balvu novada domes sēdē, pieņemot lēmumu par vairāku izglītības iestāžu slēgšanu.

Kā jau tika informēts, Izglītības un zinātnes ministrija vairs nefinansē internātskolas visā Latvijā, līdz ar to domes sēdē tika pieņemts lēmums likvidēt Balvu novada pašvaldības Tilžas internātpamatskolu un reorganizēt pārējās Tilžas izglītības iestādes, Tilžas pirmsskolas izglītības iestādi (PII) pievienojot Tilžas vidusskolai, un atbilstoši sakārtojot katras iestādes dokumentāciju. Tilžas vidusskolā tiks atvērtas internātskolā iepriekš realizētās programmas.

Skarbā patiesībā ir tāda, ka iedzīvotāju skaits novadā ar katru gadu sarūk, arī bērnu skaits. Prognoze liecina, ka 2019./2020.m.g. 1.septembrī Bērzpils vidusskolā 10.klasē mācības varētu uzsākt vien 4 skolēni, tādēļ tika pieņemts lēmums neatvērt 10.klasi Bērzpils vidusskolā ar 2019.gada 1.septembri vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmās.

Līdzīga situācija izveidojusies Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālē, kur nepietiekamā bērnu skaita dēļ, deputāti lēma pārtraukt pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu Vīksnas filiālē ar 2019.gada 1.jūniju.

Tāpat tika nolemts slēgt nakts grupu Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādē ar 2019.gada 25.jūniju, jo, kā liecina šī gada 1.februāra dati, nakts grupā uzturas 5 bērni, bet 2019.gada rudenī nakts grupā tiek prognozēti 4 bērni.

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja I.Kaļva informēja, ka ir apzināti tie bērni un bērnu vecāki, kuri šobrīd vēl apmeklē minētās izglītības iestādes, un ir piedāvāti varianti un rastas vienošanās par turpmāko bērnu izglītošanos.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova par skolu reorganizāciju: „Balvu novada pašvaldība pēdējo gadu laikā ir pieņēmusi lēmumus par skolu slēgšanu. Tas apbēdina gan vecākus un skolas personālu, gan arī pašvaldību. Taču jāteic, ka tik svarīgs solis nekādā ziņā netiek izdarīts steigā. Notiek situācijas izpēte, analīze, alternatīvas izskatīšana un tikai tad seko izšķirošā lēmuma pieņemšana. Lai gan visi pārmaiņu procesā iesaistītie visticamāk saprot, ka cita ceļa nav, tik un tā ir pārdzīvojumi, asaras, vainīgo meklēšana un aizvainojums uz pašvaldību, ka ļāvusi tam notikt. Tomēr pašvaldībai ir jāspēj domāt stratēģiski un raudzīties nevis pagātnē, bet gan vismaz trīs, piecus gadus uz priekšu.”