Tiekas, lai pārrunātu aktuālāko

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 08 Maijs 2019
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 08 Maijs 2019 15:27

7.maijā Balvu novada domes vadība uz tikšanos aicināja valsts iestāžu vadītājus un pārstāvjus, kā arī citu institūciju vadītājus un pārstāvjus, lai pastāstītu, kā pašvaldībā sācies šis gads, kā arī, lai uzzinātu, kādi jauninājumi šo piecu mēnešu laikā ir bijuši citās iestādēs.

Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, uzrunājot klātesošos, pirmkārt, pateicās par labo sadarbību ar visu dienestu un institūciju darbiniekiem, kā arī īsumā pastāstīja par gaidāmo novadu reformu, ko viņš kā domes priekšsēdētājs, piedaloties dažādās prezentācijās un pasākumos, ir dzirdējis.

Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova, savukārt,vairāk pastāstīja par viņas pārraudzībā esošajām jomām. Informējot, ka pašlaik pašvaldībā notiek funkciju audits, kura laikā tiek izpētīti pašvaldības cilvēkresursi un to noslodzes, kā arī, ka kopš maija sākuma pašvaldības iestādes ir pārgājušas uz elektronisko dokumentu apriti. Vēl A.Petrova pastāstīja par aktualitātēm izglītībā, skolu tīkla optimizāciju Balvu novadā, sporta aktivitātēm, atzīmējot, ka Balvos attīstās tautas sports, cilvēki vakaros nūjo, vismaz reizi nedēļā tiek piedāvāts velo izbrauciens apkārt Balvu ezeram, ka ļoti aktīvi darbojas veterāni visos pieejamajos sporta veidos novadā. Pastāstīja arī, ka 3.maijā tika atklāts Balvu Valsts ģimnāzijas stadions. Pieskaroties kultūras jomai, A.Petrova aicināja visus piedalīties vasaras lielākajos pasākumos Balvu novadā, kā arī pastāstot būtiskākos jaunumus medicīnas un sociālajā jomā.

Valsts vides dienesta (VVD) Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktore Ērika Ruskule pastāstīja, ka plānotā teritoriālā reforma kaut kādā veidā ietekmēs arī viņu darbu, un atgādināja, ka katrai pašvaldībai spēkā ir teritoriālais plānojums, kurā ir noteikti zonējumi, pie kuriem jāpieturas, plānojot apbūvi, bet šos zonējumus var arī pārskatīt. Ē.Ruskule informēja, ka kopš šī gada sākuma VVD darbinieki saskaņo projektos Vides nosacījuma daļu, kā arī visa komunikācija ar VVD notiek tikai e-vidē, izņemot privātpersonas, tās vēl var iesniegt iesniegumus arī rakstveidā.

Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvaldes vadītāja vietniece Elita Mozule arī pieskārās plānotajai teritoriālajai reformai, kura arī noteikti skars viņas iestādes darbu. Informēja, ka kopš 10.aprīļa ir sākusies platību maksājumu pieteikšana, visos novados ir notikuši arī informatīvie semināri par šo tēmu, un cilvēku atsaucība ir bijusi liela. Atgādināja, ka Balvos katru dienu ir pieejams speciālists (Brīvības iela 46A, 31.kabinets, no plkst. 9:00-16:00, tālr. 25726523), kas var palīdzēt dažādu jautājumu risināšanā, kā arī, ka drīzumā tiks atvērta pieteikšanās projektiem jaunajiem lauksaimniekiem un mazajām lauku saimniecībām. E.Mozule pastāstīja, ka iestādes darbinieki savā darbā izmanto fotogrāfijas, kas tiek uzņemtas no diviem satelītiem ik pēc 5-6 dienām, lai paliecinātos, kā tiek apstrādāta lauksaimniecības zeme. Īpašu uzmanību pievērsīs pļaušanas nosacījumu izpildīšanai un papuvju apstrādei, kā arī izteica prieku, ka sāk pieņemt pašvaldības ceļus pēc projektu realizācijas.

Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) viena no darba prioritātēm joprojām ir Āfrikas cūku mēris (ĀCM), un vienīgais veids, kā to samazināt, ir samazinot meža cūku populāciju. ĀCM pēdējā laikā ir atklāts kā nomedītām, tā kritušām mežacūkām Ludzas, Gulbenes un Alūksnes pusē. PVD seko līdzi arī saimniecībām, kurās tiek turētas cūkas, informēja PVD Ziemeļlatgales pārvaldes vadītājas vietniece Silvija Lazdiņa, pastāstot, ka viņu darba ikdiena sastāv arī no dažādu dzīvnieku infekcijas slimību kontroles, piebilstot, ka šogad saslimšana ar putnu gripu pagaidām ir zema. S.Lazdiņa informēja, ka PVD turpmāk kontrolēs Zaļos publiskos iepirkumus, pārbaudot izglītības, sociālās un veselības aprūpes iestādes. (Zaļais publiskais iepirkums ir process, kura ietvaros valsts un pašvaldības iestādes cenšas iepirkt preces un pakalpojumus ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi, ņemot vērā dzīves cikla izmaksas produktiem vai pakalpojumiem ar vienādu primāro funkciju, ar kura palīdzību iespējams.) Vasarā PVD inspektori pastiprināti kontrolēs tirdzniecības vietas un vasaras nometņu norises vietas, lai pārliecinātos par nosacījumu ievērošanu attiecībā uz produktu uzglabāšanu u.tml.

Šis pavasaris bijis īpaši darbīgs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD). Kā informēja VUDG Latgales reģiona brigādes Balvu daļas komandieris Aleksejs Kovšovs, tad līdz 1.maijam viņi dzēsuši gandrīz tikpat daudz ugunsgrēku, kā visa pagājušā gada laikā. No tiem apmēram 50 ir bijuši kūlas ugunsgrēki, kuri kopumā nav bijuši lieli. Deguši ir arī meži, no kuriem lielākais Vectilžas pagastā apmēram 2ha platībā.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Balvu filiāles vadītāja Sandra Kindzule informēja, ka pašlaik lielākais pasākums, kuram gatavojas, ir skolēnu vasaras nodarbinātība, šogad tikšot piedāvātas ~150 darba vietas. Vēl viens būtisks NVA darbības lauks ir komercdarbības un pašnodarbinātības pasākumu veicināšana, iesaistoties projektā. S.Kindzule informēja arī par to, ka pašlaik Balvu un Gulbenes filiāles strādā kopā, tāpēc ir jāiemācās sastrādāties, un priecē tas, ka ir izveidotas 32 subsidētās darba vietas, un uz vasaras sezonu ir samazinājies bezdarba līmenis.

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Balvu nodaļas vadītājs Uldis Matisāns informēja par autoceļu stāvokli, pastāstot, ka bedrīšu šopavasar ir gandrīz uz pusi mazāk nekā gadu iepriekš, tas izskaidrojams ar to, ka dažos ceļa posmos tiek veikta selektīvā virsmas apstrāde (Selektīvā virsmas apstrāde ir ceļa seguma virsmas remonta metode lokālos apgabalos, iestrādājot vismaz vienu saistvielas slāni un vismaz vienu šķembu frakcijas slāni). AS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Rēzeknes ceļu rajona Balvu nodaļas vadītājs Staņislava Adamovičs, papildinot U.Matisāna teikto par bedrīšu skaita samazināšanos šo pavasar, piemin, ka tas izskaidrojams arī ar to, ka aprīlī nav bijušas lietavas, kas citus gadus ievērojami pasliktina ceļu stāvokli, kā arī atzina, ka bedrīšu remonts pašlaik ir primārais darbs, kuru labvēlīgu laikapstākļu gadījumā plāno pabeigt jau maija vidū. U.Matisāns vēl informēja arī par to, ka vietējiem autoceļiem šogad nav paredzēti remontdarbi, jo prioritāri remontēti un uzturēti kārtībā tiekot ceļi ar lielu satiksmes intensitāti.

AS „Sadales tīkls” Balvu nodaļas vadītājs Andis Ločmelis informēja, ka tagad viņu darbības lauks ir bijušo Balvu un Alūksnes rajonu teritorija, tāpēc plānotā teritoriālā reforma var veikt arī kādas pārmaiņas viņa pārstāvētajā iestādē. A.Ločmelis pastāstīja, ka pašlaik notiek aktīvs darbs pie nākamā gada remontdarbu plānošanas un šo darbu projektēšanas. Notiek arī remontdarbi Balvu pilsētā (konstrukciju pārbūve un nomaiņa), tāpēc noteikti būs īslaicīgi elektrības pārrāvumi, par kuriem savlaicīgi informēs iedzīvotājus. Lai uzturētu gaisvadu elektrolīnijas drošā stāvoklī un nodrošinātu klientiem Balvu novadā nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, notiek arī elektrolīniju trašu tīrīšanas darbi, atbrīvojot šīs trases no krūmiem un bīstamiem koku zariem. Zemes īpašnieki, uz kura īpašuma atrodas elektrolīnija, gar kuru paredzēts veikt elektrolīniju trašu tīrīšanas darbus, tiek brīdināti, sūtot informāciju gan parastās, gan ierakstītās vēstulēs uz deklarēto vietu, kā arī informācijas nosūtīšanai izmanto e-pastu, ja tas ir zināms. Ja iedzīvotājs nezvana uz vēstulē norādīto telefona numuru un neinformē, ko vēlas darīt ar zem elektrolīnijas esošajiem kokiem un krūmiem, tad tehnika norādītajā termiņā vienkārši atbrauc un visu nolīdzina un sasmalcina.

Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Balvu nodaļas vadītājs Juris Ragovskis informēja, ka kopš 1.februāra Valsts probācijas dienestu ir skārušas strukturālās izmaiņas, kas nozīmē, ka līdzšinējo 28 teritoriālo struktūrvienību vietā ir izveidotas sešas teritoriālās struktūrvienības – Kurzemes reģiona, Latgales reģiona, Vidzemes reģiona, Zemgales reģiona, Rīgas Austrumu reģiona un Rīgas Rietumu reģiona teritoriālā struktūrvienība. Katras reģiona teritoriālās struktūrvienības sastāvā ir iekļautas attiecīgā reģiona nodaļas, nosakot to darbības teritorijas. Balvu nodaļā darbi norit ierastajā kārtībā, bet cilvēkresursi darbos, kurus var veikt attālināti, tiek izmantoti no visa Latgales reģiona (bijušo Balvu, Preiļu, Ludzas, Krāslavas, Rēzeknes, Daugavpils rajonu teritorijas). J.Ragovskis informēja arī par to, ka 1.jūnijā iestāde pārceļas uz jaunajām telpām Bērzpils ielā 5, un 6.jūnijā būs oficiāla šo telpu atklāšana.

SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” izpilddirektore Marika Jermaševiča pastāstīja, ka gads slimnīcā sācies ļoti labi, arī svētki aizvadīti salīdzinoši mierīgi bez nopietnām traumām. Pašlaik cītīgi tiekot strādāts pie speciālistu piesaistes un pacientu apkalpošanas kvalitātes, tiek apmācīts personāls, uzvaru liekot uz komunikāciju ar klientu. Pirmie mācības izgāja Uzņemšanas nodaļas darbinieki, un situācija ļoti uzlabojusies. Notiek intensīvs darbs arī pie projekta, kura ietvaros slimnīcai tiks nomainītas vairākas iekārtas (rentgena, sonogrāfijas, endoskopijas), kā arī tiks ierīkoti mūsdienu prasībām atbilstoši lifti. Pašlaik gan pacientiem būs jāpacieš nelielas neērtības, kamēr izremontēs iekārtām paredzētās telpas. M.Jermaševica pastāstīja arī to, ka aprīlī Balvu slimnīcā tika veiktas 2 unikālas operācijas, kuras līdz šim nekad tur nebija veiktas.

Ivars Logins, Austrumvidzemes Lauku konsultāciju un izglītības centra Balvu biroja vadītājs, pastāstīja, ka viņa iestādes galvenie uzdevumi ir izglītojošu pasākumu īstenošana un konsultāciju sniegšana ar nozari saistītos jautājumos. Šogad kā jauninājums ir saimniecību apmeklējumu nodrošināšana, kas nozīmē to, ka interesentiem ir iespēja apskatīt un iepazīt saimniekošanu klātienē divu dienu izbraukumā pa Latvijas saimniecībām (šādi gada laikā plānoti seši izbraukumi ) un viens izbraukums uz saimniecībām ārzemēs, šogad uz Austriju.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Balvu klientu apkalpošanas centra vadītāja Janīna Pužule informēja, ka saistībā ar aizpērn vasarā pieņemto nodokļu reformu, kas no 2018. gada nesa izmaiņas darbaspēka nodokļos, vairākiem iedzīvotājiem izveidotājs nodokļu parāds, kas klientiem radīja daudz jautājumu, un līdz ar to krietni pieaudzis klientu apmeklējumu skaits. Uz 1.maiju VID Balvu klientu apkalpošanas centrā klātienē apkalpoti ~7200 klientu, ~400 pa telefonu un ~1400 e-vidē. J.Pužule pastāstīja arī, ka nodokļu ieņēmumi salīdzinot ar gadu iepriekš ir pieauguši par 15%, kā arī atgādināja par ienākumu deklarācijas iesniegšanu gan tiem, kuriem tas jāizdara obligāti (līdz 2019.gada 1.jūnijam), gan tiem, kuri to var darīt brīvprātīgi, jo, ja radusies nodokļu starpība, to varēs segt arī ar atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem. Lai atvieglotu čeku iesniegšanu, VID iesaka lietot mobilo aplikāciju „Attaisnotie izdevumi”.

Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības Balvu nodaļas vecākā mežzine Guna Začeste pastāstīja, ka pašlaik viņu darba prioritāte ir ugunsaizsardzības nodrošināšana mežos, jo kopš 19. aprīļa ir noteikts meža ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts teritorijā. Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā. Šogad jau bijuši 3 nopietnāki meža ugunsgrēki, kas veiksmīgi, sadarbojoties ar VUGD, likvidēti. G.Začeste informēja arī par to, ka uz sezonu darbā pieņemti 14 darbinieki, kas galvenokārt būs kā dežuranti ugunsnovērošanas torņos un palīgstrādnieki pie ugunsdzēsības mašīnām. Pavasarī iestādes darbinieki veica meža dzīvnieku uzskaiti un secināja, ka to populācija pieaug, kā arī to, ka teritorijā ienāk brieži, kuri iepriekš šeit nebija. G.Začeste arī atgādināja, ka ugunsnedrošajā laikposmā nedrīkst veikt jebkādu dedzināšanu, kas rada dūmus, bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību, jo dūmi var maldināt uguns novērošanas torņu dežurantus. Informēt par zaru dedzināšanu ārpus meža platībām, var zvanot uz Balvu mežniecību, tālrunis darba laikā 64521067.

Aldis Amantovs, SIA „ AP Kaudzītes” valdes priekšsēdētājs, atzina, ka arī viņu dara bažīgu plānotā teritoriālā reforma, kā arī vispār atkritumu poligonu nākotne, jo kādreiz, ceļot poligonus, tika sadalīti reģioni un paredzēts, cik tur atkritumus varēs noglabāt. Secinājums - uz Latvijas teritoriju poligonu skaits ir par lielu. Arī nākotnē ir plānots, ka vairāk atkritumi būs jāšķiro un poligonos noglabāšanai varēs nodot tikai noteiktu daļu, kas savukārt nozīmē to, ja samazināsies noglabājamo atkritumu daudzums, tad celsies atkritumu savākšanas tarifs. A.Amantovs vēl pastāstīja, lai arī cilvēku skaits ar katru gadu paliek mazāks, tomēr atkritumu daudzums paliek nemainīgs.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei