Pārtikas atkritumu dalītā vākšana ir nozīmīgs solis ceļā uz aprites ekonomiku

Category: Atkritumu apsaimniekošana
Tuesday, 30 April 2019
Last Updated: 30 April 2019

Pēc ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas datiem, aptuveni trešdaļa no visas pasaulē saražotās pārtikas iet zudumā vai tiek izšķērdēta. Liela daļa no pārtikas pārpalikumiem nonāk sadzīves atkritumos, kas ne tikai piesārņo vidi, bet, sadaloties, rada cilvēku un dzīvnieku veselībai kaitīgas vielas, kā arī klimata izmaiņas veicinošās gāzes. Lai daļēji risinātu saasinājušos atkritumu problēmu, Latvijā līdz 2020. gadam ieviesīs bioloģiski noārdāmo jeb pārtikas un zaļo atkritumu dalītas vākšanas laukumus.

Read more ...


Par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām 2019.gadā Balvu novadā

Category: Atkritumu apsaimniekošana
Friday, 28 December 2018
Last Updated: 28 December 2018

Balvu novada pašvaldība un SIA “Pilsētvides serviss” informē, ka, sākot ar 2019.gada 1.janvāri maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiks noteikta 16,58 EUR/m3 (bez PVN), kuru veido:

1) Pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs – 9,20 EUR/m3 (bez PVN);

Read more ...


Balvos darbojas šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums

Category: Atkritumu apsaimniekošana
Wednesday, 03 October 2018
Last Updated: 03 October 2018

tmb20181003090447Jau no šī gada septembra Balvu novada iedzīvotājiem ir pieejams SIA "Pilsētvides serviss" šķiroto atkritumu laukums, kas atrodas Balvos, Ezera ielā 3. Laukumā katrs novada iedzīvotājs varēs nodot dalīti savāktus un bīstamus atkritumus.

Read more ...


SIA "Pilsētvides serviss" klientu apkalpošana Ezera ielā 3

Category: Atkritumu apsaimniekošana
Thursday, 27 September 2018
Last Updated: 27 September 2018

Cienījamie iedzīvotāji, ja kāds vēl nav noslēdzis līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, tad atgādinām, ka to var izdarīt sazinoties ar uzņēmuma pārstāvjiem (67461592, 27864412; e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), vai aizpildot elektronisko pieteikumu vietnē pilsetvide.lv. Līgumu var pārslēgt arī klātienē Balvos, Ezera ielā 3.


Par sadzīves atkritumu rēķiniem

Category: Atkritumu apsaimniekošana
Wednesday, 05 September 2018
Last Updated: 07 September 2018

Šajā nedēļā saņemti pirmie SIA “Pilsētvides serviss” rēķini, kas daļai iedzīvotāju, galvenokārt daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, ir radījuši neizpratni. Ir vairāki iemesli, kādēļ šoreiz maksa par atkritumu apsaimniekošanu ir lielāka.

Kaut arī rēķinos pakalpojuma periods ir no 01.08.2018.-31.08.2018. atgādinām, ka SIA “Pilsētvides serviss” nešķiroto atkritumu izvešana pagastos bija jāuzsāk ar 2018.gada 1.jūliju, bet Balvu pilsētā ar 2018.gada 23.jūliju, tomēr iepriekšējais pakalpojuma sniedzējs SIA “ZAAO” pilsētā savus konteinerus no privātmājām un juridiskām personām aizveda jau 16., 17.jūlijā, bet no daudzdzīvokļu mājām 20.jūlijā, lai arī pēc līguma tas bija jādara tikai 22.jūlijā. Lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību, SIA “Pilsētvides serviss” daudzdzīvokļu namu pagalmos savus konteinerus uzstādīja jau pirms 23.jūlija. Analizējot vienas mājas rēķinu pilsētā, kur summa uz 1 cilvēku par atkritumu apsaimniekošanu ir EUR 6,33 un skatot konteineru izvešanas reizes, var secināt, ka aptuveni viena trešdaļa no summas (EUR 1,62) ir attiecināma uz jūlija mēnesi, bet pārējā – EUR 4,71 uz augusta mēnesi.

Read more ...


Līgumu pārslēgšana Balvu novadā notiek pēc plāna

Category: Atkritumu apsaimniekošana
Monday, 23 July 2018
Last Updated: 24 July 2018

Kā zināms, šī gada maijā Balvu novada pašvaldība, saskaņā ar iepirkuma par atkritumu apsaimniekošanu Balvu novada teritorijā, rezultātiem, noslēdza līgumu ar uzņēmumu SIA “Pilsētvides serviss”, kas nākamo piecu gadu laikā sniegs Balvu novada iedzīvotājiem un juridiskām personām atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus.

Read more ...


Par atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā no 30.jūnija

Category: Atkritumu apsaimniekošana
Tuesday, 19 June 2018
Last Updated: 16 July 2018

Balvu novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) informē, ka Balvu novadā mainās atkritumu apsaimniekotājs – SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (turpmāk tekstā – SIA “ZAAO”) beidz darbu Balvu novadā, un turpmāk atkritumus Balvu novadā apsaimniekos SIA “Pilsētvides serviss”.

Read more ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas