Balvos darbojas šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums

Category: Atkritumu apsaimniekošana
Wednesday, 03 October 2018
Last Updated: 03 October 2018

tmb20181003090447Jau no šī gada septembra Balvu novada iedzīvotājiem ir pieejams SIA "Pilsētvides serviss" šķiroto atkritumu laukums, kas atrodas Balvos, Ezera ielā 3. Laukumā katrs novada iedzīvotājs varēs nodot dalīti savāktus un bīstamus atkritumus.

Read more ...


SIA "Pilsētvides serviss" klientu apkalpošana Ezera ielā 3

Category: Atkritumu apsaimniekošana
Thursday, 27 September 2018
Last Updated: 27 September 2018

Cienījamie iedzīvotāji, ja kāds vēl nav noslēdzis līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, tad atgādinām, ka to var izdarīt sazinoties ar uzņēmuma pārstāvjiem (67461592, 27864412; e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), vai aizpildot elektronisko pieteikumu vietnē pilsetvide.lv. Līgumu var pārslēgt arī klātienē Balvos, Ezera ielā 3.


Par sadzīves atkritumu rēķiniem

Category: Atkritumu apsaimniekošana
Wednesday, 05 September 2018
Last Updated: 07 September 2018

Šajā nedēļā saņemti pirmie SIA “Pilsētvides serviss” rēķini, kas daļai iedzīvotāju, galvenokārt daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, ir radījuši neizpratni. Ir vairāki iemesli, kādēļ šoreiz maksa par atkritumu apsaimniekošanu ir lielāka.

Kaut arī rēķinos pakalpojuma periods ir no 01.08.2018.-31.08.2018. atgādinām, ka SIA “Pilsētvides serviss” nešķiroto atkritumu izvešana pagastos bija jāuzsāk ar 2018.gada 1.jūliju, bet Balvu pilsētā ar 2018.gada 23.jūliju, tomēr iepriekšējais pakalpojuma sniedzējs SIA “ZAAO” pilsētā savus konteinerus no privātmājām un juridiskām personām aizveda jau 16., 17.jūlijā, bet no daudzdzīvokļu mājām 20.jūlijā, lai arī pēc līguma tas bija jādara tikai 22.jūlijā. Lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību, SIA “Pilsētvides serviss” daudzdzīvokļu namu pagalmos savus konteinerus uzstādīja jau pirms 23.jūlija. Analizējot vienas mājas rēķinu pilsētā, kur summa uz 1 cilvēku par atkritumu apsaimniekošanu ir EUR 6,33 un skatot konteineru izvešanas reizes, var secināt, ka aptuveni viena trešdaļa no summas (EUR 1,62) ir attiecināma uz jūlija mēnesi, bet pārējā – EUR 4,71 uz augusta mēnesi.

Read more ...


Līgumu pārslēgšana Balvu novadā notiek pēc plāna

Category: Atkritumu apsaimniekošana
Monday, 23 July 2018
Last Updated: 24 July 2018

Kā zināms, šī gada maijā Balvu novada pašvaldība, saskaņā ar iepirkuma par atkritumu apsaimniekošanu Balvu novada teritorijā, rezultātiem, noslēdza līgumu ar uzņēmumu SIA “Pilsētvides serviss”, kas nākamo piecu gadu laikā sniegs Balvu novada iedzīvotājiem un juridiskām personām atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus.

Read more ...


Par atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā no 30.jūnija

Category: Atkritumu apsaimniekošana
Tuesday, 19 June 2018
Last Updated: 16 July 2018

Balvu novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) informē, ka Balvu novadā mainās atkritumu apsaimniekotājs – SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (turpmāk tekstā – SIA “ZAAO”) beidz darbu Balvu novadā, un turpmāk atkritumus Balvu novadā apsaimniekos SIA “Pilsētvides serviss”.

Read more ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas