Bruģakmens laukuma un celiņa izbūve Bērzpils ielā 17, Balvos

Kategorija: Tirgus izpētes par precēm un pakalpojumiem līdz 9 999,99 EUR
Ceturtdiena, 15 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Jūnijs 2017 11:45
Līguma priekšmets

Bruģakmens laukuma un celiņa izbūve Bērzpils ielā 17, Balvos

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 15.jūnijam

Pielikumi:

Tehniskā specifikācija
1.pielikums - Atzinums par būves pārbaudi
2.pielikums - Atzīme par būvniecības ieceres akceptu
3.pielikums - Paskaidrojuma raksts
4.pielikums - Ēku un būvju novietnes plāns
5.pielikums - Darbu daudzumu saraksts

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei