„Būvuzraudzība projekta „Ceļa Krišjāņi – Krampiņas – Runcene – Krišjāņi posma pārbūve” ietvaros”

Kategorija: Tirgus izpētes par precēm un pakalpojumiem līdz 9 999,99 EUR
Piektdiena, 08 Decembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 16 Februāris 2018 09:18
Līguma priekšmets

„Būvuzraudzība projekta „Ceļa Krišjāņi – Krampiņas – Runcene – Krišjāņi posma pārbūve” ietvaros”

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 13.decembrim

Pielikumi:

Tehniskā specifikācija

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei