Būvuzraudzības veikšana koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanas darbiem Balvu, Kubulu, Vīksnas, Lazdulejas un Bērzkalnes pagastos projekta “Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Balvu novadā”, Nr.17-07-A00403-000186 ietvaros, ID Nr. BNP TI 2018/49

Kategorija: Tirgus izpētes par precēm un pakalpojumiem līdz 9 999,99 EUR
Trešdiena, 11 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 11 Aprīlis 2018 16:48
Līguma priekšmets

Būvuzraudzības veikšana koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanas darbiem Balvu, Kubulu, Vīksnas, Lazdulejas un Bērzkalnes pagastos projekta “Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Balvu novadā”, Nr.17-07-A00403-000186 ietvaros, ID Nr. BNP TI 2018/49

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 16.aprīlim plkst.12.00

Pielikumi:

Tehniskā specifikācija
Darbu apjomu izmaiņas Kubulu pagastam, Vīksnas pagastam Lazdulejas pagastam, Bērzkalnes pagastam
Būvprojektu izmaiņas Kubulu pagastam, Vīksnas pagastam Lazdulejas pagastam, Bērzkalnes pagastam

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei